Enerjisa Üretim
Enerjisa Üretim

2022 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu

2020 Faaliyet Raporu

sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ

Enerjisa Üretim olarak değişimi kucaklıyor ve daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenilikçi iş modellerine yatırım yapıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarımızla mevcut yatırımlarımızı daha sürdürülebilir hâle getirmek için çalışıyoruz, bu sayede çevreye olan duyarlılığımızı ve toplumsal sorumluluğumuzu artırıyoruz.

İşletmemizdeki 26 santralde, proje geliştirme süreçlerinde ve yatırım kararlarımızda, sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze alıyoruz, bu sayede toplumun ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarına duyarlı, küresel dönüşümü destekleyen ve iş modellerimizin uzun vadeli devamlılığını sağlayan bir yaklaşım benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz iyi uygulamalarımız sayesinde kısa, orta ve uzun vadede hem sektörümüzün hem de iş dünyasının öncü şirketlerinden birisi olmayı hedefliyoruz. İklim değişikliğini ve biyoçeşitliliği kritik alanlarımız olarak değerlendiriyor, bu konularda gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, dijitalizasyonu ve inovasyonu taşıyıcı güç olarak görüyoruz. Bulunduğumuz bölgelerde toplumsal yatırımlarımızı, toplumun ihtiyaçları ve önceliklerimiz ekseninde hayata geçiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan bağlılığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, etik ve yetenek yönetimi alanlarındaki çalışmalarımızla tüm süreçlerde insanı ön plana çıkarıyoruz. Tüm bu çalışmaları hayata geçirirken projelerimizi iç ve dış paydaşlarımızla paylaşıyor, süreçleri ortak akıl ile yönetiyoruz. Çevresel ve sosyal konuların yönetimine odaklanan iş süreçlerimizde, Ulusal Mevzuat Yönergeleri ve Ekvato Prensipleri’ni rehber ediniyoruz. Bu ilkeler, projelerimizin finansmanında çevresel ve sosyal riskleri analiz etmemize ve yönetmemize uluslararası bir yönlendirme çerçevesi sağlıyor.

Ulusal Mevzuat Yönergeleri ve Ekvator Prensipleri ile detaylı çevresel ve sosyal etki analizleri yaparak, yerel paydaşlarla iletişim ve iş birliği içinde hareket ediyor, projelerimizi üst düzey sürdürülebilirlik standartlarına göre yürütüyoruz. Bu yaklaşım, ülkelerin yükümlülüklerinin ötesine geçerek uluslararası standartlarda hareket etmemizi sağlıyor.

Projelerimizin çevresel ve sosyal etkilerini titizlikle değerlendiriyor, riskleri etkin bir şekilde yönetiyor ve yerel topluluklarla açık, şeffaf iletişim kurarak kültürel mirası koruyor, biyolojik çeşitliliği destekliyor ve iklim değişikliğiyle mücadelede öncü oluyoruz. Ulusal Mevzuat Yönergeleri ve Ekvator Prensipleri’ne olan bağlılığımız, bizim için bir gerekliliğin ötesinde, sürdürülebilir gelişim ve sosyal adalet anlayışımızın temelini oluşturuyor.

Daha fazla bilgi için tıklayın!

Sürdürülebilirlik Stratejimiz Çerçevesinde Odak Alanlarımız:

İklim Değişikliği ve Çevre

En geç 2045 senesinde net-sıfır karbon hedefimize ulaşmayı ve dekarbonizasyon yolculuğumuzu, yenilenebilir enerjide büyüyerek ve mevcut varlıklarımızı dönüştürerek sağlayacağız.

Bu süreçte, 2026 yılında referans alınan 2021 senesine kıyasla Kapsam 1-2 emisyonlarımızı %18 oranında azaltmayı hedefliyoruz (2021 baz yıl verisi 458 gr/kWh). Kapsam 3 emisyonlarımızı ise 2022 referans yılıyla karşılaştırıldığında 2035 senesine kadar %20 azaltacağız.

T.C. Orman Genel Müdürlüğü ile “Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” ve T.C. Bozcaada Kaymakamlığı ile “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında fidan dikim protokolleri imzaladık. 2023 yılında her iki proje kapsamında ve işletmelerimizin faaliyette bulunduğu etki alanlarında toplam 347.000 adet fidan dikimi gerçekleştirdik.

Topluma Katkı
Çevreyi ve toplumu odağına alan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ile uyumlu, etki alanlarımızın dönüşümü için bölge halkımızın kalkınmasına destek olacak uzun vadeli ve kalıcı projeleri; devlet vakıfları, sivil inisiyatif ve diğer paydaşlarımızla iş birliği içinde aşağıdaki alanlarda yerine getirmeye odaklanıyoruz:

 • Eşitsizliklerin Azaltılması: Toplumsal cinsiyet eşitliği, gelir getirici faaliyetler, hassas gruplar ve spor başta olmak üzere sosyal kalkınmaya katkı sağlayan projelere odaklanıyoruz. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olabilmeleri için çaba gösteren, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilham kaynağı olan ve bu çalışmaları güçlendirmeye gayret eden paydaşlarla birlikte yolumuza devam ediyoruz.
 • Nitelikli Eğitim: Mesleki eğitim, iklim eylemi, eğitimde dijitalleşme ve teknoloji konularına odaklanarak bulunduğumuz bölgelerde değer yaratmaya çalışıyoruz. Sabancı Topluluğu, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ile yaptığımız çalışmalar sayesinde Power MBA gibi önemli girişimlere imza atmaya devam ediyoruz.
 • Doğa Temelli Çözümler: Biyoçeşitlilik, su kullanımı, ağaçlandırma, döngüsel ekonomi konuları ile negatif etkilerimizi azaltarak doğal hayatın onarımına ve toplumsal farkındalığa katkı sağlamaya çalışıyoruz. OGEM-VAK ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile uzun zamandır yürüttüğümüz ortaklıklar sayesinde uzun vadeli ağaçlandırma ve diğer bölgesel projelerimizi yönetiyoruz. Biyoçeşitlilik, ağaçlandırma ve topluma katkının kesiştiği Bal Ormanı projemizi Adana, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Kayseri’de ilaç ve yerel eğitimler sağlayarak bölge halkımızın hayatlarına dokunuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI PROJELERİMİZ

Agrivoltaik Projemiz
Komşuköy iş birliği ile tarımda yenilenebilir enerji kullanımında bir ilk olma özelliği taşıyan agrivoltaik uygulamamızda, güneş panellerinin sıra dışı konumlandırılmasıyla hem verimli hem de sürdürülebilir bir yöntemle sebzelerin yetiştirilmesini sağladık. Projemizle IREC sertifikası almaya hak kazandık.

Agrivoltaik uygulamasıyla birim alana yerleştirilebilecek güneş paneli sayısını %50 oranında azaltarak tarımsal üretim için mevcut alanın %100’ünü kullandık. Benzer yetiştirme koşulları ve müdahalelerinde bulunulan tarımsal ürünlerin görsel ve verimlilik karşılaştırması yapıldığında, bitki hacimlerinde gözle görülür bir performans ölçümledik. Agrivoltaik olarak yetiştirilen ürünlerin vegetatif büyümelerinde ve hacimlerinde önemli miktarda artış gözlemledik.

Bandırma Enerji Üssümüzde Agrivoltaik projemizin ikinci fazını hayata geçirdik. Proje kapsamında mevcut GES sahalarımız içinde yer alan 4,5 dönümlük alanda 9.000 kışlık fide dikimi gerçekleştirdik. 2023 sonunda hasadı başlayan ürünlerimizi santral çalışanlarımız ile paylaştık. Önümüzdeki dönemde farklı santral bölgelerimizde Agrivoltaik projemizi çoğaltmayı ve bunların çıktılarını da akademik düzlemde tüm paydaşlarımız ile paylaşmayı planlıyoruz.

2021’DEN BUGÜNE
1 MİLYON FİDAN DİKTİK

Gönüllülük esasıyla yaptığımız fidan dikimleriyle 2021’den bugüne tam 1 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Doğa temelli çözümler ile gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için biyoçeşitliliğe katkı sağlayan projeler geliştirdik. Her yıl yaşımızın 10 bin katı kadar fidan dikme çalışmamızı bu yıl da bu hedefin üzerinde olacak şekilde gerçekleştirdik. 270 bin ağaç dikimi hedefimizin yanında bal ormanı çalışmalarımızı tamamladık ve 5.700 adet ceviz fidanını toprakla buluşturduk. 21 bin ek fidan dikimi ile doğaya katkı sağladık. Ek olarak santrallerimizde de 40 bin adet meyve ve orman fidanı dikimi gerçekleştirdik.

Kadın, Genç ve Çocuklara Bölgesel Eğitim Katkılarımız

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel topluluklar, halk ve diğer paydaşlarla çeşitli sosyal yatırım projeleri yürütüyoruz. Projelerimizi daha etkin yönetme amacıyla Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi çatısı altında merkez, batı ve doğu olmak üzere 3 alt çalışma grubu oluşturduk. Bu projelerde hedef gruplarımızda elde ettiğimiz çıktıların etkisinin büyüklüğü, faydalanan grupların çeşitliliği ve sayısı, projenin katkısının sürdürülebilir devamlılığı gibi göstergeleri analiz ediyoruz. 2023 yılı içerisinde doğu, batı ve merkez grubu çalışmaları baz alındığında toplamda 600.000 üzerinde yararlanıcıya (insan, sokak hayvanı, ağaç ve diğer canlılara) temas ettik.

Ülke geneline yayılan projelerimizin yanı sıra Halk Eğitim iş birliği ile kadın bal üreticilerine yönelik bölgesel bazlı arıcılık eğitimi ve kovan desteği, aromatik bitki yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve tohum desteği kapsamında pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Bakliyat tesisi ile birlikte oluşturulan istihdamı destekleyici çalışmalarda bulunduk. Ayrıca, Adana bölgesinde hayvancılık ve tarım desteği verdik. Etki alanımızda bulunan bölgelerdeki; başarılı sporcularımızın desteklenmesi, okulların fiziksel ve teknik ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim ekipman ihtiyaçlarının tamamlanması, oyun parklarının yenilenmesi, enerji ve bilim ile tanışmalarını sağlayacak parkların yapılması, çocuk basketbol kampları ve 3x3 basket turnuvalarının düzenlenmesi gibi birçok farklı başlıkta projelerimizi devreye aldık.

Enerji sektörünün sürdürülebilir geleceği için önemli bir rol oynayan yenilenebilir enerji kaynakları hakkında farkındalık yaratmak ve gençlerin sektöre olan ilgisini artırmak amacıyla her yıl düzenlenen Enerjisa Üretim Rüzgâr Günü Zirvesi’ni Harvard Business Review Türkiye’nin stratejik ortaklığı ve “Enerjimiz Rüzgârla, Geleceğimiz Seninle” temasıyla online olarak düzenlendik. Yaklaşık 2.500 kişinin katılımıyla gerçekleşen zirvede; alanında yetkin isimler yenilenebilir enerjinin geleceğini, enerjinin dönüşümünü, enerji dönüşümündeki fırsatları, alınacak aksiyonları ve rüzgâr santrallerinin yolculuğunu konuştu.

Video için tıklayın

Kadınların enerji sektörüne katılımını artırmak, “toplumsal cinsiyet eşitliği” kapsamında iş dünyasında daha fazla yer edinmelerini sağlamak amacıyla Womentum projemizi hayata geçirdik.

2023 yılında 2. yılına giren projemizde 68 ilden 2.000’in üzerinde başvuru aldık. 813 kadın öğrencimizin sertifika almaya hak kazandığı programımızda kişisel gelişimden sürdürülebilirlik ve dijital maharete kadar uzanan geniş bir yelpazede içerik sunduk. Bununla birlikte, İnsan ve Kültür birimimizin koordinasyonunda ve Enerjisa Üretim’deki yöneticilerimizin gönüllü katılımıyla mülakat simülasyonları gerçekleştirdik. Seçili katılımcılarımızı merkez ofisimizde ağırlayarak yüz yüze mülakat deneyimi yaşamalarını sağladık.

Katılımcılarımız ile yapılan değerlendirme neticesinde etkinlik yönetimi ve eğitim içerikleri, 10 üzerinden 9,7 olarak değerlendirildi.

“Programı arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz?” sorusu ise 10 üzerinden 9,9 puan ile olumlu dönüş aldı.

“Yüksek etkili projelere geçiş (SROI>1) kapsamında 2023 yılında Womentum’a yapılan her 1 TL’lik yatırımın 8,40 TL değerinde sosyal getirisi olmuştur.”

Video için tıklayın

Geleceği Hayal Ediyorum Atölyeleri

BARES’te gerçekleştirdiğimiz Geleceği Hayal Ediyorum Atölyeleri’ne 2023 yılı son çeyreği itibarıyla başladık. Etki alanımızdaki köylerdeki çocuklarımızın yaşam becerilerinin ve vizyonlarının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projemiz kapsamında çalışma arkadaşlarımızdan oluşacak gönüllülerin de katılımıyla çocuk atölyeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projemize katkı vermek isteyen gönüllülerimize öncelikli olarak farklı kültür ve sosyoekonomik segmentten bireylerle ve 10-12 yaş grubu çocuklarla iletişim kurabilmeyi ve onlarla gönüllülük atölyeleri yürütmeyi olanaklı kılacak eğitimler verdik. Eğitimler sonucunda gönüllülerimizin;

 • Farklı kültürleri ve çocukları anlama ve kapsayıcı iletişim kurabilmeleri,
 • Sosyal etki / tasarım odaklı ve eleştirel düşünmeleri,
 • Sürdürülebilir gönüllülük projeleri oluşturabilme ve uygulama becerilerini geliştirmeleri,
 • Çocuklarla bir adet atölyeye katkı sağlamaları hedefleniyor.

2023’te yapısını kurguladığımız projemizi, 2024 yılında hayata geçirmeye başlayacağız.

Basketbol Kamplarımız

Enerjisa Üretim ve Güler Legacy iş birliğiyle 2019 yılından bu yana “Enerjimiz Basketbol” mottosuyla birçok farklı şehirde 2.000’den fazla çocuğa ulaşma şansına sahip olduk. Her zaman vurguladığımız “basketbolun birleştirici gücünü”, sosyal sorumluluk bilinciyle pekiştirerek, çocuklarımız için harika organizasyonlar düzenledik. 8-15 yaş grubu öğrencilere temel basketbol eğitiminin aktarıldığı kamplarda çocukların atletik performans ölçümü ve takibi yapılırken, temel motorik özelliklerin geliştirilmesi, basketbol temel duruşu, top hakimiyeti, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşma ile eğitsel oyunların tekniğini anlatıyoruz. Basketbolun birleştirici gücünü, sosyal sorumluluk bilinciyle pekiştiren bu kamplarda aynı zamanda yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik hakkında temel bilgiler vererek farkındalık oluşturuyoruz. Bu zamana kadar toplamda 13 kez; Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla, Adana ve Kahramanmaraş şehirlerinde kamplarımızı hayata geçirdik.

Video için tıklayın

Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Projesi

Celal Bayar Üniversitesi Manisa MYO iş birliğimiz ile öğrencilerin ve akademik personelin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, yeteneklerini geliştirmek ve genişletmek, geleceğin liderlerini yetiştirmek için çalışıyoruz. 5 yıl sürecek proje kapsamında okulun laboratuvarlarında kullanılan araç gereçlerinde yapılacak yenilemelerin yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da destekleri ile öğrencilere İngilizce ve bilgisayar kursu imkânları sağlayacağız.

Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Dereceye Girenler Santral Ziyareti

Üniversite sınavında üstün başarı gösterip ilk 1.000’e giren öğrencileri santralimizde ağırladık. Her yıl ilk 1.000’e giren öğrenciler yetiştiren ve adımızı taşıyan Fen Lisemizin gençleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi Organizasyonu ve Kültürü

Enerjisa Üretim olarak risk yönetimini bütüncül olarak ele alıyoruz. Risk yönetimini sadece teknik ve metodik değil, kültürel boyutunu da kapsayacak şekilde değerlendiriyoruz. Gittikçe yükselen değişkenlik ve bilinmezlik, günümüzde risk yönetimi yaklaşımının ve uygulamalarının tabana yayılmasını ve günlük karar mekanizmalarının bir parçası olmasını zorunlu kılıyor.

Değişen dünyaya adaptasyon için Kurumsal Risk Yönetimi organizasyonumuzu ve uygulamalarımızı geleceğin gereksinimlerine uygun olarak geliştiriyoruz.

2022 yılında kurduğumuz 2 komite ile risk kültürü yaklaşımımızın geliştirilmesini, kültürel dönüşümün yönetilmesini, stratejik ve sistemik risklerin daha etkin şekilde tartışılabilmesini ve koordinasyonun güçlendirilmesini sağlıyoruz. Üst yönetim ekibinden oluşan Risk Liderlik Komitesi, stratejik ve organizasyonel risklerin yönetilmesine ve politikaların belirlenmesi odaklanırken, fonksiyon liderlerimizden oluşan daha geniş katılımlı Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi ise mevcut risk ekosistemini değerlendirerek oluşabilecek sistemik risklerin erken tespiti için çalışıyor ve risk kültürünün tabana yayılması için koordinasyon faaliyetleri yürütüyor.

Risk yönetimi anlayışımızla operasyonel, stratejik ve finansal planlarımızı etkileyebilecek tüm risk ve fırsatların tanımlanmasını, çeşitli metodolojiler kullanarak ölçülmesini, değerlendirmesini ve risklerin en etkin şekilde yönetilmesini hedefliyoruz.

Risk yönetiminden sorumlu iki farklı departman, kendi alanlarında risk yönetimi faaliyetlerini yürütüyor. Teknik Risk Yönetimi Departmanı ile teknik risklerin yönetilmesine odaklanıyoruz.

Risk Kültürü organizasyonu ise bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi, Ticari Risk Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği departmanlarını barındırıyor.

2023 Yılı Genel Risk Değerlendirmesi

2023 yılında enerji piyasası oyuncuları için öne çıkan risklerin başında;

Hem elektrik piyasalarındaki yüksek volatilite hem de regülasyon kaynaklı piyasa yapısının bozulması, doğru risk yönetimi yapılmadığı takdirde ticari ve üretim faaliyetlerinin ciddi zararlara uğrayabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. Enerjisa Üretim olarak hem varlık optimizasyonu hem de ticari faaliyetlerimizde uzun yıllardır geliştirdiğimiz ve kullandığımız gelişmiş risk yönetimi araçları ve teknikleri ile tüm piyasa risklerini yakından takip ediyoruz. Ticari sözleşmelerimizi alacak ve regülasyon risklerine karşı sürekli güçlü tutmak adına farklı birimlerimizle birlikte çalışarak güncel tutuyoruz. Ticari faaliyetlerimizi belirgin risk sermayesi ve risk limit yapıları ile sürdürüyoruz. Kur dalgalanmalarından negatif etkilenmemek adına gelişmiş risk yönetim araçları ve teknikleri kullanıyoruz. Tüm belirsizliklere rağmen 2023 yılını, risk yönetimi açısından da başarılı uygulamalar ve yüksek performans ile tamamladık.

Kahramanmaraş Deprem Sonrası Alınan Aksiyonlar

Kriz Masası Yönetimi
6 Şubat günü saat 04.17’de, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem yaşandığında, Enerjisa Üretim’in İstanbul merkez ofisinde 30. dakikada aktif hâle getirdiğimiz kriz masasıyla süreci yönetmeye başladık.

Yapılan durum değerlendirmesi ile çalışanlarımızın sağlık ve emniyetleri hakkında hızlıca bilgi edindik. Bölgedeki santrallerimizin durumları hakkında bilgi aldıktan sonra bölge halkına yardım sağlama amacıyla yol haritamızı belirledik: Hayatta kalma ve hayatı idame ettirme.

İlk önceliğimiz can kurtarmak oldu. Hayat kurtarma faaliyetlerini depremin olduğu andan itibaren iki şekilde yürüttük: 9 kişilik bir arama kurtarma ekibi ile 12 kişinin kurtarılmasına destek olduk. İkinci adım olarak ise bölgedeki ekiplere ve kurumlara malzeme desteği sağladık.

Hayatı idame etirme faaliyetlerini depremin olduğu andan itibaren 3 ana esasta yürüttük: Beslenme, barınma ve sağlık.

 • Beslenme adımında çevre illerden sağlanan yiyecek desteğinin yanı sıra Kahramanmaraş merkezde yemek çadırı kurarak günlük 10.000 kişilik sıcak yemek hizmeti verdik. Ayrıca depremin etkilediği köylere de gıda paketlerini çalışanlarımız tarafından ulaştırdık.
 • Barınma adımında afet bölgesine çadır, ısıtıcı, kıyafet gibi temel malzemeler sevk ederek afetzedelerin günlük barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık.
 • Sağlık adımında Göksun’da kurulan sahra hastanesinin hem kurulum hem de faaliyeti esnasında ihtiyaçlara destek olduk. Ayrıca ilaç, serum gibi temel tıbbi malzemelerin tedarikinin yanı sıra Aile Sağlık Merkezlerinin eksiklerinin ve binalarındaki hasarlarının giderilmesine destek sağladık.

Bu faaliyetlerin dışında

 • Sağlık taraması ve psikolojik destek sağlamanın yanı sıra çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri ve sınavlara hazırlık için kurslar düzenledik.
 • Orkide ve Senfoni sosyal tesislerimizde ekip arkadaşlarımıza sıcak bir yuva, güvenli bir barınma, sağlıklı yemek ve konaklama imkânı sunduk.
 • Afetin etkileri bir süre azaldıktan sonra, çalışanlarımıza yönelik destek paketleri oluşturarak kısa, orta ve uzun dönemli planlarla onların çalışma düzeni ve sistemlerini bölgenin şartlarına uygun şekilde yeniden yapılandırdık.
 • Varlıklarımız noktasında baraj emniyeti, proses güvenliği ve operasyonel devamlılık ve iş sürekliliği için kontroller yaparak ve artçı sarsıntıları da dikkate alarak yakından takip ve planlamalarımızı sürdürdük.
 • Merkez üssüne en yakın olan Kandil ve Sarıgüzel Barajları için su altı robotları ile incelemeler yaparak, baraj emniyeti ve güvenliği konusunda uzman 4 uluslararası danışman firma ile detaylı değerlendirmeler sonucunda, deprem sonrası Baraj Emniyet Raporları hazırladık.
 • Kendi hidroelektrik santrallerimizin güvenliğini hemen kontrol ettikten sonra bölgedeki diğer üretim tesislerine yardımda bulunduk ve güvenlik kontrollerinin yapılmasına destek verdik.
 • ISG standartlarına uyum, çevrenin korunması, doğal hayatın sürdürülebilirliği, çalışanların karşılaşabileceği risklerin minimize edilmesi gibi önlemlerle hem çevresel hassasiyetimizi gözeterek hem de sürdürülebilir bir işletme anlayışıyla koordineli bir şekilde hayata geçirdik.
 • 2009 yılında devreye alınan Bandırma-1 Santralinde prosese ait olan alanların kullanım ömürlerini uzatmak amacıyla saha genelinde deprem güçlendirme çalışmaları yaparak güvenli hâle getirdik.

UYUM KONULARINDAKİ FAALİYETLER

Enerjisa Üretim Uyum Programı
Şirketimiz bünyesinde uyum konularının temel kaynak metni, hissedarlarımız Sabancı Holding ve E.ON’un ihdas etmiş olduğu politika ve kural setleri ışığında hazırlanan “Enerjisa Üretim Uyum Kitapçığı”dır. Şirketimizin diğer tüm uyum politikalarını ve prosedürlerini bu metin tarafından çizilen çerçeveye uygun şekilde oluşturduk. Ekip arkadaşlarımız Uyum Kitapçığımıza, Türkçe ve İngilizce dillerinde şirketimizin web sitesinden ulaşabiliyor.

Kurallarımız; şirketin iç ve dış ilişkilerinde uyum ve iş etiğine uygunluk endeksinde davranılması, her türlü şirket varlığının ve bilgisinin korunması, çıkar çatışmasının önlenmesi, rüşvet, kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele, rekabet hukuku, uluslararası yaptırımlar ve kişisel verilerin korunması hukuku da dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve uygulanabilir standartlara tam uyumun sağlanması gibi çeşitli konuları kapsıyor. Ayrıca, şirketin yasal sorumluluklarına ilaveten müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, topluma ve çevreye yönelik sorumluluklarını da belirtiyor.

Uyum kültürü bakımından etkin ve verimli yönetim için çalışma arkadaşlarımıza düzenli olarak dijital ortamda interaktif eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri destekleyici şekilde santrallerde ve merkez ofiste fiziki ve sınıf içi ek eğitimler verilerek katılım izleniyor.

Uyum konuları, Baş Hukuk Müşaviri ve Uyum Danışmanı tarafından takip ediliyor. Uyum Danışmanı, her 6 ayda bir şirketimizin tüm departmanlarından, sorumlu oldukları yasal mevzuat ve düzenleyici regülasyonlara uyum durumuna yönelik rapor alıyor. Ayrıca, dijital uygulama üzerinden müşteriler ve tedarikçilerle olan ilişkilerden doğabilecek uluslararası yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve aleyhe haberler takibi konusunda birimlere destek sağlıyor.

Uyum konusunda, Baş Hukuk Müşaviri ve Uyum Danışmanı tarafından şirketin Uyum Kitapçığı ve ilgili politikalarıyla belirlenen kurallarına uyumsuzluk saptanması hâlinde söz konusu durum CEO, CFO, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşavirinden oluşan, etik kuralları ilgilendiren bir konu olduğunda İç Denetim Direktörünün de kurul üyesi olarak görev aldığı Enerjisa Üretim Uyum Kuruluna bildirilerek kayda geçiriliyor. Daha sonrasında Uyum Kurulu tarafından karara bağlanıyor. Uyum ve etik konularında incelemelerde şirketimiz tarafından kötü muamelenin ve misillemenin önlenmesine mutlak surette riayet ediliyor. Ayrıca, şirket bünyesindeki tüm çalışanlar ve diğer paydaşlar (hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları) Uyum Kitapçığı ve ilgili politikalara uyumsuzluk bildirimlerini, uyum ihlal bildirim kanalları aracılığı ile gerçekleştirebiliyor. Bu kanallara erişim yetkisine Baş Hukuk Müşaviri ve Uyum Danışmanı sahiptir. Bildirim kanalları aşağıdaki gibidir:

Uyum İhlal Bildirim

E-posta: [email protected] Uyum İhlal Bildirim Telefon Hattı: 0216 512 40 60

İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Enerjisa Üretim ve tüm bağlı ortaklıklarında iç kontrol sisteminin etkinliğine ve yeterliliğine yönelik faaliyetlerini İç Denetim Departmanımız tarafından gerçekleştiriyoruz.

İç Denetim Departmanı, şirket bünyesinde denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık hizmetleri ve etik inceleme çalışmaları olmak üzere 3 ana görevi yerine getiriyor. Departman, her 2 Ortağı temsil eden 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Denetim Komitesine doğrudan raporlama yapıyor. 2023 yılında İç Denetim Departmanı Yöneticileri ve Denetimi Komitesi üyelerinin katılımıyla toplamda 5 defa toplantı gerçekleştirdik.

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri ile Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na makul ölçüde güvence veriyor. Süreçlere ilişkin İç Denetim Departmanı tarafından her yıl düzenli olarak risk değerlendirme çalışmaları yapıyor ve oluşturulan denetim evreni ile takip eden yılda denetlenecek süreçleri tespit ediyoruz. Hazırlanan yıllık iç denetim planı, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanıyor. Bu plan çerçevesinde yürütülen denetimlerde aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor;

Gerçekleştirilen denetim çalışmalarına ilişkin tespit ve öneriler, denetlenen fonksiyon yöneticileri ile görüşülerek iyileştirici aksiyon planları belirleniyor. Denetim raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin denetçi görüşü sunuluyor ve denetim sonuçları Denetim Komitesine raporlanıyor.

Bu kapsamda İç Denetim Departmanımız tarafından 2023 yılında toplamda 16 adet denetim çalışması gerçekleştirildi. Denetim raporlarında yer alan aksiyon planları sistemsel olarak tasarlanmış olan İç Denetim Modülü üzerinden ilgili tüm aksiyon sahipleri ve yöneticileri tarafından takip ediliyor.

Sistem üzerinde kurgulanan çeşitli bildirim ve hatırlatma e-postaları ile yönetim raporları, çalışanlara ve yöneticilere denetim sonuçlarıyla ilgili detaylara anlık olarak erişim ve takip imkânı sağlıyor.

Danışmanlık Hizmetleri

Yıl içerisinde Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi veya üst yönetimden bazı iş süreçlerine ilişkin daha detaylı bilgi edinmek veya iç kontrol ortamının etkinliği hakkında güncel durumu değerlendirmek amacıyla özel inceleme talepleri gelebiliyor. Bu kapsamda İç Denetim Departmanımız tarafından ilgili çalışmalar yapılarak ve sonuçlar raporlanarak iş süreçlerine ilişkin danışmanlık faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca danışmanlık hizmetleri kapsamında İç Denetim Departmanı tarafından şirket içerisindeki sosyal sorumluluk projelerine ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli projelere aktif katılım sağlanıyor ve destek veriliyor.

Etik İnceleme Çalışmaları

Şirket çalışanları veya tüm paydaşlar “0216 512 4242” numaralı Etik Hattı’nı arayarak veya “[email protected]” e-posta adresi üzerinden İç Denetim Departmanına ulaşarak her türlü olası etik ya da şirket politikası ihlallerini bildirebiliyor. Yapılan tüm bildirimler gizlilik prensibi ile tarafsız bir şekilde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleniyor. Bildirimlere erişim ve ihlallere ilişkin inceleme ile soruşturma yapma yetkisi yalnızca İç Denetim Departmanına aittir. İnceleme sonuçları ve öneriler, şirket bünyesinde oluşturulmuş İş Yeri Davranış Değerlendirme Kurulunda görüşülerek karara bağlanıyor.

Performans Değerlendirme ve Sürekli Gelişim

İç Denetim Departmanı, faaliyetlerini Uluslararası İç Denetim Standartları’na ve etik kurallara uygun şekilde icra ediyor. Bu uygunluk, standartlar gereği her 5 yılda 1 tabi olunan ve en son 2023 yılında gerçekleştirilen bağımsız Kalite Güvence Değerlendirmesi çalışması ile belgelenerek teyit ediliyor. Departman bünyesindeki ekip üyelerine mesleki alandaki bilgi ve tecrübelerini genişletmeleri amacıyla gerek veri analitiği gerekse Uluslararası İç Denetim Standartları çerçevesinde birçok eğitim sağlanıyor. Ayrıca tüm ekip üyelerinin Türkiye İç Denetim Enstitüsüne üyeliği bulunuyor.