Enerjisa Üretim
Enerjisa Üretim

2022 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu

2020 Faaliyet Raporu

Dijital

DİJİTAL VE INOVASYON

Enerjisa Üretim olarak üretim ve ticaretin yanı sıra üçüncü ana iş kolumuz olan dijital ile enerji sektöründeki dönüşüme liderlik ederek sektörü şekillendiriyor ve sürdürülebilir enerjinin geleceğine katkıda bulunuyoruz.

  • Temel operasyonlarımızdaki verimliliğe dair iyileştirmeler bu amaçlara hizmet eden ana faktörlerimiz. Bu kapsamda, bütçe takibini esnek kur takibiyle yapabilecek altyapıları devreye aldık ve hak ediş süreçlerini dijitalleştirerek ana omurga ERP sistemine entegre ettik. Bu sayede hataya kapalı ve şeffaf bir akış temin ettik.
  • Uygun satın alma kalemleri için manuel iş yükünü ortadan kaldıran Talos altyapısını devreye alarak zaman tasarrufu sağladık, operasyonel yükleri büyük ölçüde azaltarak mükemmelleştirdik.
  • Ayrıca, yasal uyumu doğrudan sağlamak amacıyla finansal hesaplamaları ve yeniden değerlendirmeleri dijital ortamda takip etmeye imkân sağlayacak altyapıları devreye alarak hataların önüne geçtik ve işlemleri hızlandırdık.
  • Operasyonel iyileştirme projelerimiz arasında 5S Kaizen, Kişisel Koruyucu Donanım takibi, Afet Destek Platformu gibi uygulamalar da yer alıyor.
  • Bakım Yönetimi uygulamalarına dair yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu sene hayata geçirdiğimiz dijital platformumuza, 2024 yılının ilk çeyreğinde 3 santralimizi pilot olarak taşımayı hedefliyoruz.
  • Enerji sektöründe Avrupa Gaz ve Elektrik veri projeleri ile hidroelektrik santrallerden veri alımını otomatikleştirerek raporlama, kontrol ve işletme için kullanılan Hidro Sismik Projesi gibi projeleri devreye aldık.

Enerjisa Üretim’in yaygın ve dağıtık yapısında, ağ altyapımızın etkin yönetilmesi hem operasyonel mükemmellik hem de arz güvenliği için kritik derecede önem taşıyor. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz projeler ile mevcut altyapılarımızı iyileştirerek yeni nesil esnek ve güvenli bağlantılar oluşturduk, trafiği dengeleme yeteneği kazandırdık, radyolink ve uydu benzeri yedek hatların daha etkin kullanılmasını sağladık.

Geleneksel IT altyapısının profesyonel hizmet alımı yöntemi ile ilerletilmesi yaklaşımımızı sürdürdük ve yeni nesil altyapı takip, değerleme ve yönetim platformlarının kullanılacağı bir ortama dönüştürecek iş birlikteliklerini devreye aldık.

Portföyümüzde enerji sektörüne yönelik Cpro, Predictor, CM Report, Genius gibi çeşitli yazılımlar bulunuyor ve değer zincirinin farklı noktalarında elde edilen faydayı maksimize ediyoruz. Bu yazılımlar, enerji piyasasıyla ilgili veri analizi, fiyat tahminleme, portföy optimizasyonu gibi konularda şirketimizin stratejik kararlar almasına destek oluyor.

Enerjisa Üretim olarak yönettiğimiz altyapıların tamamı ulusal kritiklik seviyesine sahip ve siber güvenlik yaklaşımını ayrı bir hizmet olarak değil, iş yapış şeklimizin ve operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda tüm santrallerimizin güvenlik izleme, operasyon ve müdahale işlemlerini tek bir merkezden yürütüyoruz.Siber istihbarat ile harmanlanarak değer yaratan altyapılarımızı aktif tutuyor ve sürekli geliştiriyoruz.

Masa Üstü Alıştırmalar gibi enerji sektörüne özel senaryoları baz alan simülasyon ve tatbikatlar gerçekleştirdik. Bu geniş kapsamlı çabalarla şirketimizin, enerji sektöründeki etkinliğini artırmayı, operasyonel süreçlerini optimize etmeyi ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Yıllar içerisinde kümülatif olarak biriken ve sürekli artan dijital yetkinliğimizi başta Türkiye ve Avrupa ülkeleri olmak üzere sektöre değer yaratacak şekilde sunma kararı aldık. 2023’ün ilk yarısı itibarıyla hizmet faaliyetlerimizi ana şirketimize ait ayrı bir tüzel kişilik üzerinden yürütüyoruz.

Amsterdam merkezli Senkron.Energy ile aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde hizmet sağlıyoruz

i) İş Dönüşümü Hizmetleri

Geliştirdiğimiz SaaS ürünlerimizle enerji üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren paydaşlara operasyonlarını dijital ortama taşıma ve dönüşme fırsatı sunuyoruz.

ii) Veri Hizmetleri

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi modellerimizle santraller için durumsal değerlendirme sunuyor, olası arızi durumları gerçekleşmeden görebilmelerini ve aksiyon almalarını sağlıyoruz.

iii) Siber Güvenlik Hizmetleri

BT ve OT dünyası için hayata geçirdiğimiz siber güvenlik duruşu ile sağladığımız siber güvenlik değerlendirmelerinin paydaşlarımıza esneklik, savunulabilirlik ve mevzuata uygunluk sağlamasını hedefliyoruz.

iv) Dijital Enerji Platformu

Yeşil enerji çözümleri, enerji piyasalarına ve santrallerimize ait veriler ve enerji alanında özel olarak hazırlanan eğitimler noktasında kataloglar oluşturmaya devam ediyoruz.

Senkron.Energy Digital Services İletişim: