Enerjisa Üretim
mobil subcontent
mobil subcontent
mobil subcontent
mobil subcontent
mobil subcontent
mobil subcontent
mobil subcontent

ENERJİSA ÜRETİM VARSA İNSAN VAR

ENERJİSA ÜRETİM VARSA İNSAN VAR

İnsan ve Kültür

Enerjisa Üretim, hedeflediği başarılı ve sürdürülebilir üretim yolculuğunda en büyük gücünü insandan almaktadır. Sektöre ve Türkiye’ye değer katma vizyonu doğrultusunda, şirketin performansına ve kurum kültürüne katkı sağlamakta, herkesi değer olarak görmekte ve çalışanlarını odağına alarak onların gelişimi için fırsatlar yaratmaktadır. Yeteneği kuruma katmak, geliştirmek ve kurum içinde tutmak misyonuyla; Tüm çalışanların ihtiyaçlarına ve geleceğin gerekliliklerine cevap veren uygulamalar geliştirmektedir.

Uygulamaların aynı zamanda sektöre bilgi, birikim ve yetkin insan kazandırılması hedeflenmektedir.

Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanırken, çalışanları doğru anlamak için onlarla çalışmaktan asla vazgeçmez.

Esneklik, şeffaflık ve hızı ön plana koyarak; Çevik ve yalın prensiplerinin çerçevesinde sistemlerin ve organizasyon yapısının adapte edildiği, deneyimlemeye açık, çalışanların takımdaşlık ve iş birliği gelişimini, geri bildirim ve performans kültürü ile destekleyen, organizasyon çapında verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen hem yönetsel yetkinlik gelişimini hem de teknik uzmanlıkların son derece destekleyen;

Çalışanların, iş yaşamları ile özel yaşamlarını dengelemesini ve onların esenliğini önemseyen;

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk, Ağaçlandırma ve Sokak Hayvanları olmak üzere ana sosyal politikalar doğrultusunda oluşturulan sosyal sorumluluk inisiyatiflerinde çalışanların gönüllü olmasını teşvik eden;

İnsan ve Kültür uygulamalarının oluşmasında ve çalışma ortamının geliştirilmesinde çalışan komiteleri yapıları, öneri sistemleri ve açık kapı politikası ile çalışanların görüşlerinin önemsendiği bir yaklaşım hedeflenmektedir.

Demografik Bilgiler

Kariyer ve Gelişim
Kariyer ve Gelişim Programları doğrultusunda Enerjisa Üretim’de iki kariyer yolu bulunur:

Bireysel katkı sağlayan yol

Çalışanlar spesifik bir konu veya alanda nadir bulunan bilgiye sahip ya da deneyim ile elde edilmiş teorik ve kavramsal bir uzmanlığa sahip olmayı amaçlar.

Yönetsel yol

Çalışanlar, kendilerine bağlı ekipler aracılığıyla iş hedeflerine ulaşır.

GENÇ FİKİR
Liderlik Takımı ile Tersine Mentorluk Programı

Yeni neslin bakış açılarını daha yakından anlaması, kuşakların birlikte çalışması ve birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Genç Fikir programı ile 30 yaş altı genç çalışanlar fikirlerini yönetim ekibi ile paylaşmaktadır.

“İnsana dokunan konularda” karar alma süreçlerine dahil edilir, Enerjisa Üretim Liderlik Takımı toplantılarına katılım sağlar ve geliştirilen projeleri üst yönetim desteği ile hayata geçirmektedirler.

KARİYER SOHBETLERİ

Enerjisa Üretim Kariyer Sohbetleri, üniversitelerden yeni mezun veya mezun olacak kişilere Enerjisa Üretim çalışanlarının, kariyer hikayeleri ile ilham olmaları, organizasyonu ve kültürü tanıtmaları için gerçekleştirilen online sohbet etkinlikleridir.

ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİKLERİ

Enerjisa Üretim’in üniversite öğrencileriyle bilgi ve birikimlerini aktarmak ve onları sektöre kazandırmak amacıyla yürüttüğü "Üretim’in Genç Enerjisi" programı kapsamında, üniversitelerde gençlerle buluşmalar düzenlenmektedir. ITÜ Yakıt Teknolojisi Lisans Programı ve Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’nda, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı’nda alanında uzman çalışanlar konuk eğitmen olarak katılmaktadır. Ayrıca Sabancı Üniversitesi ile iş birlikleri gerçekleştirilmektedir.

ORGANİZASYONEL BAŞARI PLANI

Çalışanların potansiyellerinin değerlendirilerek belirlenmesi ve yedekleme planlarının yapılarak çalışanların gelişimlerinin takip edilmesi amacı ile yılda 1 kez Organizasyon ve Kariyer yönetim süreci yürütülmektedir.

Değerlendirmeler sırasında iç ve dış değerlendirme araçlarından da faydalanılır.

MASTER & DOKTORA DESTEĞİ

2020 yılında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başlamak için talepte bulunan tüm Enerjisa Üretim çalışanına destek sağlanmış olup, eğitim kurumlarına ödenecek tutarın %50’si Enerjisa Üretim tarafından sağlanmıştır.

Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Araştırması

Her yıl gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Araştırması 2020 yılında %95 katılım oranıyla gerçekleşmiştir. %81 Çalışan Bağlılığı Skoru ile aynı zamanda 2019 Türkiye en iyi iş yerleri skoru olan %73 ün üzerindedir.

Geri Bildirim Kültürü
Sürekli Geri Bildirimi Destekleyen Performans Sistemi

Sürekli gelişimi destekler nitelikte tasarlanan sistem, hedef revizyonu, iptali ve eklenmesine de olanak sağlamaktadır. Çalışanlar birbirlerinin hedef kartlarını görmekte ve hedef bazlı geri bildirim verebilmektedir. Birbirlerinden geri bildirim talep edebilir, hedeflerini parçalara bölerek kilometre taşlarını takip edebilmektedir. Bu şekilde çalışanın gelişim ihtiyaçları daha kolay tespit edilmekte ve bu alanlara odaklanılmaktadır.

360° İlkeler Değerlendirmesi

Enerjisa Üretim’in “Mükemmelliğin peşindeyiz, işimizi sahipleniriz, sözümüz değerlidir, bir ekibiz” şeklindeki 4 ilkesine karşılık gelen 4 performans yetkinliği 360 derece yaklaşımı ile çalışanın kendisi, yöneticisi, ekip arkadaşları, iç müşterileri / iç tedarikçileri ve var ise ekibi tarafından değerlendirilmektedir.

Çalışanların Yönetime Katılımı

Enerjisa Üretim çalışanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda, şirket içindeki süreçlerini ve uygulamalarını geliştirirken/iyileştirirken, çalışanların da yönetim kararlarına katılımını sağlamak üzere çeyreklik dönemlerde değerlendirmeleri yapılan ÜretENler Öneri Sistemi geliştirilmiştir.

Çalışan Komitesi

Enerjisa Üretim’de görev yapan çalışanlar ile özgür bir bilgi akışını teşvik etmek, geneli ilgilendiren problemleri ve önerileri ortak bir platformda tartışarak çözümler üretmeyi amaçlayan Çalışan Komiteleri kurulmuştur.

Eğitim ve Gelişim

Enerjisa Üretim, stratejik hedefleri kapsamında ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda davranışsal, mesleki ve liderlik yetkinliklerini güçlendirmeye yönelik öğrenme ve gelişim ürünleri tasarlamaktadır.

Yüz yüze seçeneklere ek olarak Enerjisa Üretim'in online eğitim platformu olan E-Gelişim portalında; E-Oryantasyon, Teknik Eğitimler, Bilgi Teknolojileri Eğitimleri, Zorunlu Eğitimler ve Yönetsel Yetkinlik Eğitimleri içeren yenilikçi ve zengin eğitim içerikleri bulunmaktadır.

Her santralin kendi dinamiklerine göre teknik ihtiyaçlar belirlenmektedir. Bu doğrultuda teknik eğitimler için yıllık eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır.

Master & Doktora Desteği

Master ve Doktora eğitimi destek programına başvuran tüm Enerj!sa Üretim çalışanlarına destek sağlanmıştır.

Esenlik Uygulamaları
Esnek Yan Haklar

Ofis Çalışanlarının yan haklarını istedikleri gibi şekillendirebilmesini sağlayan Esnek Yan Haklar programına katılım %88 olarak gerçekleşmiştir.

Hobi Kulüpleri

Enerjisa Üretim hobi kulüp etkinlikleri ile çalışanların iş dışında da birlikte vakit geçirebilmelerini, farklı departmanlarda görev yapan çalışanların aralarındaki iletişimi güçlendirmeyi, çalışanlara hobi edindirmeyi ve hobilerini gerçekleştirme fırsatına sahip olmasını hedeflemektedir.

Enerjine Sağlık

İyi Yaşam felsefesine uygun olarak çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirmek amacı ile devreye alınan Enerjine Sağlık programı, çalışanların daha kaliteli bir hayat sürmeleri için imkan ve farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır. Program kapsamında;

 • Yerinde uygulamalar ile spor hocaları nezaretinde yapılan egzersizler sayesinde çalışanların fiziksel sağlığı,
 • Diyetisyen ziyaretleri ile doğru beslenme alışkanlıkları edinmeleri,
 • Masaj uygulamaları ile iş stresinden uzaklaşmaları sağlanmıştır.
Avita Çalışan Destek Programı

Enerjisa Üretim çalışanları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Kriz Kritik Durum Yönetimi Desteği, Yönetici Destek Araçları, Tıbbi Danışmanlık ve Bilgi Hizmetleri, Bel Boyun Sırt Ağrıları ve Ofis Ergonomisi, Mali Bilgi Hizmetleri, Hukuki Bilgi Hizmetleri, Sosyal Yaşam / Genel Bilgi Hizmetleri, Yenidoğan Bakım Bilgi Hizmetleri, Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı, TeknoDestek, Veteriner Danışmanlığı konularında 7/24 sınırsız hizmet alabilmektedirler.

BİLBOT

Çalışanların İnsan ve Kültür süreçleri (Bordro, İzinler, Bireysel Emeklilik, Performans Sistemi, Fazla Mesai bildirimi vb.) ve Satın Alma (prosedür,uygulama ve satın alma taleplerinin durumu) süreçleri ile ilgili 7/24 sorularını yönelterek destek alabilecekleri chatbot uygulamasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği’ni kurumsal kültürünün önemli bir değeri olarak gören Enerjisa Üretim, faaliyetlerini her yıl gözden geçirmekte, gerekli süreçleri yenileyerek standartlarını hep daha yükseğe taşımaktadır. Şirket tüm çalışanlarını birer İSG gönüllüsü olarak tanımlamaktadır ve Enerjisa Üretim’de her çalışan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır.

Enerjisa Üretim İSG konularındaki hassasiyetini Politikası ile ortaya koymuştur:

 • İş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeyiz.
 • İşlerimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
 • Her türlü iş kazasının ve meslek hastalığının önlenebilir olduğuna inanırız.
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, ölçülebilir hedefler oluşturur, düzenli takip eder ve sürekli iyileştirmeye odaklanırız.
 • Organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş birliği ile katılımını sağlarız.
İsg
Card image cap
Card image cap

Enerjisa Üretim’de İSG Yapılanması

Enerjisa Üretim’de İSG konuları; CEO, İşletme ve Teknikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İnsan & Kültür Lideri, Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri, İş Güvenliği ve Kültürü Lideri, iş süreçleri ve santral/havza müdürlerinin katılımı ile aylık olarak gerçekleştirilen İSG Üst Kurulu’nda ele alınmaktadır. Tüm şirketi ilgilendiren hedefler ve stratejiler bu kurulda belirlenmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.

41,305 Saat İSG Eğitimi

Sürekli öğrenme ve gelişim kültürüyle çalışanları güvenli çalışma koşullarına yönelik bilgilendiren ve İSG kültürünü benimseten eğitimler, İSG yönetiminde önemli yer tutmaktadır.

2020 toplam İSG eğitim süresi (yüklenici dahil)

41,305 saat

Kişi başı eğitim süresi

18,27 saat

Teknolojiden Faydalanan İnovatif Uygulamalar

YES (Yüklenici Entegre Sistemi):
2020 yılında faaliyete geçen YES ile;

 • Yüklenicilerin Enerjisa Üretim’in İSG süreçlerine dahil edilmesi & farkındalığın artırılması
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelere, satın alma talebi ile başlanması
 • Bilgi & belge değerlendirmelerinin sadece iş sağlığı güvenliği birimi tarafından değil ilgili tüm birimler tarafından yapılması
 • Yüklenici çalışanlarının İSG kapsamında uygun olmayan davranış takiplerinin gerçekleştirilmesi kazanımları elde edilmiştir.

Safety Vision:
2020 yılında start-up iş birliği ile gerçekleşmiş olup proje, iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’de ilk ve Dünya’da öncü şirketler arasında yer almaktadır.

Proje özetle, santrallerin mevcut kameralarını kullanarak, yapay zeka teknolojisiyle;

 • Çalışan & Ekipman Kontrolü
 • KKD Analizi Tespiti
 • Alan İhlal Tespiti
 • Anormal Durumların Tespiti
 • Isı Haritaları Analizi
 • Yaya & Araç Yolu İhlali Tespiti
 • Güvenlik Kontrolleri
 • Fiziki Mesafe Analizi

Süreçlerini %90 üzerinden doğruluk payı ile gerçek zamanlı ölçmekte ve bildirmektedir.

Satın Alma

Satın alma bölümünün hedefi, tedarikçiler ile etkin ve verimli uzun dönemli ilişkiler geliştirmek ve stratejik iş birlikleri oluşturmaktır. Bu çerçevede kullanılan araçlar ile hem tedarikçilerin gelişimi destekleniyor hem de onlardan alınan geri bildirimler ile Enerjisa Üretim süreçleri iyileştirilmektedir.

Saha ekibi ve tedarikçilerle beraber yapılan çalışmalar ile kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmek, operasyonun devamlılığını sağlamak ve inovatif yaklaşımlar ile operasyonlardaki verimliliği arttırmak bir diğer önemli amaçtır.

2020 yılında 1.267 tedarikçi ile çalışılarak, toplam kalem bazında 14.547 adet ve 614M TL değerinde sipariş oluşturulmuştur. Yaşanan pandemi süreci çerçevesinde tedarikçilere ödeme kolaylığı sağlanarak tedarikçi ve operasyonların krizden etkilenmesinin önüne geçilmiştir.

Kokpit:

Pandemi dönemi ile Enerjisa Üretim süreçlerinin dijitalleştirme faaliyetleri hızlandı. Bu kapsamda tamamen Enerji Üretim’in kendi iç kaynakları ile oluşturulan malzeme ana veri yönetimi sistemi Kokpit devreye alınmıştır. Bu sistem ile Enerjisa Üretim’in tüm santrallerinde ortak kod kullanımı sağlanacak, mükerrer kod kullanımının önüne geçilecek, onay süreçleri otomatik gerçekleşecek, stoklar ile ilgili kontrol ve izlenebilirlik sağlanacak, stok ve tedarik maliyetlerinin düşürülmesi desteklenecektir.

İç Denetim Direktörlüğü ve Faaliyetleri

Enerjisa Üretim ve bağlı şirketlerinin iç kontrol sisteminin etkinliğine yönelik denetim faaliyetleri İç Denetim Direktörlüğü’nce gerçekleştirilmektedir. İç Denetim Direktörlüğü, bağımsızlık ilkesi gereği iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Denetim Komitesi’ne doğrudan raporlamaktadır.

Danışmanlık Hizmetleri

Direktörlük Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi veya üst yönetimden gelen talepler kapsamında danışmanlık faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

Etik İnceleme Çalışmaları

Şirket çalışanları veya paydaşlar ‘0216 512 4242’ numaralı Etik Hattı’nı arayarak veya “[email protected]” e-posta adresi üzerinden İç Denetim Direktörlüğü’ne ulaşarak her türlü olası, etik, hukuki veya Şirket politikası ihlallerini bildirebilmektedir.

Enerjisa Üretim İş Etiği Kuralları

İlgili etik kurallar; Şirket’in iç ve dış ilişkilerinde iş etiğine uygun davranılması, her türlü Şirket varlığının ve bilgisinin korunması, çıkar çatışmasının önlenmesi, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele vb. çeşitli konuları kapsamaktadır.

Enerjisa Üretim İş Etiği Kuralları

Ödüller

Kincentric

Kincentric Best Employer

Enerjisa Üretim, değerlendirmelerinin şirket çalışanlarının bağlılık ölçümlemelerine göre yapıldığı, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan KINCENTRIC Best Employers sonuçlarına göre "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülünün sahibi oldu.

İsg Ödül

British Safety Council
Güvenlik Ödülleri

Enerjisa Üretim, British Safety Council’in düzenlediği Uluslararası Güvenlik Ödülleri etkinliği kapsamında, 2019 yılı boyunca iş sağlığı ve güvenliğine gösterdiği hassasiyet nedeniyle “merit” seviyesinde ödül almaya hak kazandı.

Cloud Awards

IDC Türkiye Bulut Teknoloji Ödülleri

Enerjisa Üretim, uluslararası danışmanlık şirketi IDC tarafından her yıl düzenlenen IDC Cloud & Datacenter Summit içerisinde gerçekleştirilen, IDC Türkiye Bulut Teknoloji Ödülleri’nde ikincilik ödülünü kazandı. Santrallerin üretim planlarını yaptığı ve piyasa işlemlerini yönettiği CPRO uygulaması ile, yeni nesil bulut platform standartlarına uygun yeniden geliştirme projesi ile yılın en iyi IaaS/PaaS kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Brandonhall

Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri

Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri kapsamında; çalışanların beden ve ruh sağlığına yatırım yapmayı hedefleyen Enerjine Sağlık projesi “Best Benefits, Wellness and Well-Being Program” kategorisinde Gümüş; çalışanların farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunma amacıyla oluşturulan Prim ve Ödüllendirme Sistemleri ise “Best Advance in Benefits Strategy and Administration” kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Peryon

12. Peryön İnsana Değer Ödülleri

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından organize edilen 12. Peryön İnsana Değer Ödülleri'nde; Değer Yaratan Uygulamalar kategorisinde "Çalışan Sağlığı ve Güvenliği" ödülü aldı.

Enerjimiz Geleceğimiz

Enerjimiz Geleceğimiz

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirve’sinde ‘’Enerjimiz Geleceğimiz’’ kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri kapsamında Tufanbeyli Toplumsal Kalkınma Projesi ile ödüle layık görüldü.

Stevie

Stevie Ödülleri

“Employer of the Year – Energy” kategorisinde altın, “Achievement in Human Resources Administration” kategorisinde ise Prim ve Ödüllendirme Sistemleri projesi ile bronz ödülün sahibi oldu.

ENERJİSA ÜRETİM VARSA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VAR

ENERJİSA ÜRETİM VARSA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VAR

Dijital Vizyon ve Çevik Yapılanma

“Dijital Enerjisa Üretim” vizyonuna ulaşmak için sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, çevik yapılanmayı benimseyen Üretim IT, tamamen yalın, hiyerarşiden uzak, esnek ve dinamik bir çalışma modeline geçmiştir. Bu kapsamda Üretim IT, ürün kurgusunu merkezinde tutmaya devam etmekle beraber, iş birimlerinin dijital yolculuğunda onlarla yürüyecek çalışma arkadaşları ile Bilgi Teknolojileri İş Ortaklığı yapısını devreye almıştır. Çevik yaklaşımı benimsemiş çalışma gruplarının (squad) çalışmaları ve iş birimlerinin dijital yolculukları esnasında gerçekleştirilecek planlamalarda, multi-disipliner şekilde koordinasyon sağlamak ve yol göstericilik gereken noktalarda destek olmak üzere mentorluk yapısı oluşturulmuştur.

Kesintisizlik ve Başarılanlar

2020 senesi hem özel hem de iş hayatında “ezber bozan” bir sene oldu. Birçok şirket uzaktan çalışma modeline geçti. Bu durum iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı değiştirerek IT altyapılarına duyulan ihtiyacı arttırdı. Bu noktada, tek bir kavram, en temel ihtiyaç duyulan kavram haline geldi; kesintisizlik. Türkiye’nin 22 farklı noktasında santralleri bulunan Enerjisa Üretim, buradan edindiği deneyim ile birlikte uzaktan çalışma modeline geçerek çalışanlarının bu süreçte kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sağlamıştır. Her bir lokasyon ve sistemin sağlığını izlenerek, bir aksaklık yaşandığı durumda hızlı bir şekilde müdahale edilebileceği bir mekanizma kurularak sosyal ve iş süreçleri kesintisiz hale getirilmiştir.

‘’Kesintisizliğin’’ en temel ihtiyaçlardan biri haline geldiği 2020 yılında, IT sistemlerine duyulan ihtiyaçlar şüphesiz ki oldukça artmıştır. Bu bakış açısıyla bakıldığında, Enerjisa Üretim’de kesintisizliğin daima sağlandığı gözlemlenmiştir. Ancak bahsedilen kesintisizlik kavramını, bir adım ötede düşünerek IT altyapılarından iş süreçlerine, insan ilişkilerinden ekip çalışmasına her noktada Üretim IT olarak, verilen söz, izlenilen yol gereği iyileşme, ilerleme, benchmark haline gelme hedefinden sapmaksızın, aynı oranda (hatta bazı dönemlerde daha fazla) “kesintisizlik” başlığına odaklanılmıştır. Merkez ofisimizde ve tüm santrallerimizde sistemin sağlığı izlenerek, bir aksaklık yaşandığı durumda hızlı bir şekilde müdahale edilebileceği bir mekanizma kurularak sosyal ve iş süreçleri kesintisiz hale getirilmiştir.

Altyapı ve çalışma ortamı konusundaki gelişmeler:

 • Enerjisa Üretim’in IT altyapısı artık tamamen bağımsız olarak Enerjisa Üretim tarafından yönetilmektedir.
 • Microsoft Office 365 (Power BI, PowerApps, Teams ve SharePoint) platformlarına geçiş ile birlikte uzaktan çalışma ve ortak çalışma imkanları artırılmıştır.
 • Bağlantı güvenliğini en üst düzeye çıkarmak üzere Orange Telecom aracılığıyla Microsoft veri merkezlerine özel bağlantı sağlanmıştır.
 • Karma Gerçeklik Çözümü (Hololens 2) başarıyla uygulamaya alınmış, bu çözüm bakım dönemlerinde know-how aktarımı, işletme sayımı gibi konularda kullanılmıştır.
Videoyu İzlemek İçin Tıklayınız

Kurumsal uygulamalar ve veri konularındaki gelişmeler:

 • Kritik kurumsal uygulamalar bulut uyumlu şekilde yeniden yazılarak bulut platformlarına taşınmıştır. Bu konudaki çalışmamız Microsoft sitesi üzerinde örnek çalışma olarak yayınlanmıştır.
 • Enerjisa Üretim ve ticari işletmesinin yürütüldüğü ve santraller için enerji piyasaları (GÖP, GİP, DGP*) işlemlerinin gerçekleştirildiği CPRO uygulaması geliştirilmiştir.
 • Operasyonel verimliliği artırmak, iş süreçlerini yalınlaştırmak ve verileri merkezileştirmek üzere modüler, esnek ve kullanıcı dostu bir çözüm olacak şekilde PPM uygulaması geliştirilmiştir.
 • Daha iyi performans ve kaynak kullanımı için, çok büyük zaman ve kaynak tüketen duyarlılık optimizasyon çalışmaları bulut ortamına taşınmıştır.
 • Hazine operasyonlarını temeline alan SAP-TRM modülü devreye alınarak çeşitli finansal operasyonlar dijitalleştirilmiştir.
 • Kokpit uygulaması ile malzeme yönetiminde belirsizliklerden, tekrarlardan ve veri kirliliğinden kaçınarak operasyonel verimlilik sağlanmıştır.

*(GÖP: Gün Öncesi Piyasası, GİP: Gün İçi Piyasası, DGP: Dengeleme Güç Piyasası)

Kurumsal sistemler ve güvenlik konusundaki gelişmeler:

 • Kurumsal sistemler ve altyapı, deneyimli güvenlik analistleri tarafından izlenerek çevre ağının tüm katmanlarında koruma sağlanmaktadır ve harici tehditlere otomatik cevap verilmektedir.
 • Veriden ağ güvenliğine kadar tüm platformları (bulut ve şirket içi) etkileyen güvenlik katmanı kullanıma alınmıştır.

İletişim konusundaki gelişmeler:

 • Chit Chat ile farklı formatlarda bilgi paylaşımı, farkındalık çalışmaları düzenlenmiştir.
 • Teknolojiye dair çalışmaların ve gündemden haberlerin şirket çalışanlarıyla paylaşıldığı “Üretim IT Mag” dergisi yayınlanmıştır.

Senkron

Senkron ile Enerjisa Üretim portföyünü tek çatı altında yönetecek altyapı oluşturulmuştur. Türkiye'de bir ilk olarak, Enerjisa Üretim’in tüm Hidroelektrik Santrallerinin operasyonları İstanbul Merkez Ofis’te bulunan Senkron’dan gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Senkron Projesi ile, Hidroelektrik Santrallerin işletilmesi, su değerlerinin takibi, TEİAŞ rapor uygunluklarına göre elektrik üretim sürecinin yönetilmesi, santrallere ait süreçlerde dijital dönüşüm projelerinin yürütülmesi, performans, verimlilik analizleri ve raporlamaları ile veriye bağlı karar mekanizmalarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedeflenerek yola çıkılmıştır.

İsg
Card image cap

12 farklı santral tek bir merkezden kontrol edilmektedir.

Çoklu tesis yönetimi ile santrallerin performansını arttırarak ve maksimum verimlilikle enerji üretiminin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Enerji maliyetlerini minimum seviyeye indirerek, dinamik piyasa koşullarında saatlik planlamalarla varlıklar yönetilmektedir.

Dispatch ile yakın iletişim sayesinde dengesizlik yaratabilecek üretimlere hızlı aksiyon sağlanmaktadır.

Ortak raporlamalar ile santrallerin tek bir kaynaktan verilerinin takibi yapılmaktadır.

Hidroelektrik Santrallerin İşletme Değerleri Raporları dijital dönüşü...

Ortak raporlama aracı kullanılarak santrallere gelen yal-yat talimatları daha efektif şekilde takip edilmektedir.

Start Up

Start-Up İş Birlikleri:

Enerjisa Üretim teknolojik trendleri, endüstride ve dünyada gerçekleşmekte olan dijitalleşme örneklerini değerlendirmek üzere start-up ekosistemi ile yakın temas içerisindedir. Start-up iş birliklerindeki amaç, geliştirilen ürünleri süreçlerde değer yaratmak için kullanmanın yanı sıra, firmaların IT yetkinliklerini ve altyapı güvenliklerini Enerjisa Üretim bilgi birikimi ile zenginleştirerek onlara yeni bir iş modeli ve vizyon kazandırılmasına destek olmaktır.

İş sağlığı ve güvenliği noktasında detayları ile bahsedilen Safety Vision projesi buna bir örnektir. Pandemi ile derinden etkilenilen, sosyal mesafenin çok önem kazandığı günlerde, özellikle ülkede kritik faaliyet gösterilen santrallerde, TrioMobil firması ile gerçekleştirilen çalışma sayesinde sahadaki çalışma süresi boyunca temasta bulunan kişiler tespit edilebilmekte, hangi kişilerin risk altında olabileceği kolaylıkla analiz edilebilmektedir. Bununla birlikte Enerjisa Üretim çalışanları acil durumlarda yardım sinyali gönderebilmektedir.

Safety Vision:

2020 yılında Enerjisa Üretim’in 5 farklı santralinde devreye alınan ve Intenseye firması tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi, güvenlik kameralarından gelen video görüntüleri 7/24 takip ederek çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atacak durum ve davranışları gerçek zamanlı olarak tespit ederek ilgili birimleri anlık olarak uyarıyor ve üretkenliğin artmasını sağlıyor. Intenseye, Enerjisa Üretim’in platformunda test ettiği ve geliştirdiği yüzde 90’ın üzerinde bir doğruluk payına sahip olan teknoloji ile 4 milyon dolarlık tohum yatırım desteği almayı başardı.

Hololens2:

Karma gerçeklik çözümü sunan gözlük Hololens-2 sayesinde Enerjsa Üretim çalışanları lokasyon gözetmeksizin, istediği kişiye bağlanabilir, iş sağlığı ve güvenliği sınırları içinde sahada rahatlıkla çalışabilmektedir. Bu yeni mobil çalışma desteği ile yapılan bakımlarda yeni bir iş modeli olarak dışarıdaki santraller ve teknik uzmanlık gerektiren konularda Enerjisa Üretim çalışanları hızlı bir bağlantı ile destek sunabilmektedir.

Videoyu İzlemek İçin Tıklayın

Ürünler ve Üretenler

Enerjisa Üretim, piyasada daha iyisinin bulunamayacağını düşündüğü ürünleri tasarlamak için çevik yapılanması ile ekipler (squatlar) kurmuştur. Eğip büküp hızlıca teslimat yapmayı misyon edinen The Benders, “Sıkı Dostlar” filminden esinlenen ve tüm zorluklarda birbirine sıkıca tutunan Codefellas, çevikliği ve tüm ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen ShapeShifters, birbirini bir aile gibi gören ve fark yaratmak üzere koşan Addams Family ekipleri ile sorumluluk alanlarındaki ürünler üzerinde çalışmalar sürdürmektedir.

ENERJİSA ÜRETİM VARSA FİNANSAL GÜÇ VAR

ENERJİSA ÜRETİM VARSA FİNANSAL GÜÇ VAR

Finans

2020 yılında pandeminin getirdiği belirsizlik ve zorluklara rağmen; operasyonel mükemmellik ve ticaret kabiliyetlerini birleştiren Enerjisa Üretim, kârlılığını korumayı başarmıştır.

2020 yılında;

Toplam Aktif Büyüklüğü

14,6 Milyar TL

(2019 13,6 Milyar TL)

Net Satışlar

9,3 Milyar TL

(2019 6,6 Milyar TL)

FAVÖK

2.712 Milyon TL

(2019 2.404 Milyon TL)

Net Dönem Karı

963 Milyon TL

(2019 1.172 Milyon TL)

Serbest Nakit Akışı

2.607 Milyar TL

(2019 2.540 Milyar TL)

Net Borç / FAVÖK

1,8 x

(2019 2,2 x)

Yeni Finansal Paket

Enerjisa Üretim, 2020 yılında Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilir Kredi Sözleşmesi’ne imza attı.

Türkiye’nin lider elektrik üretim şirketi olarak uzun vadeli finansman stratejisine uygun, 7 büyük bankayla 650 milyon Avro’luk “Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi”ni imzalamıştır. Böylece Enerjisa Üretim, pandemiye rağmen Ağustos 2020’de toplam hacmi 1,5 trilyon ABD Doları’na ulaşan sürdürülebilir borçlanma araçlarından biri olan Sürdürülebilirlikle bağlantılı Kredi Mekanizması’ndan faydalanarak finansal yapısını sağlamlaştırmıştır.

ENERJİSA ÜRETİM VARSA STRATEJİ VAR

ENERJİSA ÜRETİM VARSA STRATEJİ VAR

Türkiye’nin lider elektrik üretim şirketi olan Enerjisa Üretim, operasyonel 3,607 MW’lık çeşitlendirilmiş üretim portföyü ile hidroelektrik, rüzgar, güneş, doğal gaz kombine çevrim santrali ve linyit santrali olmak üzere 5 farklı teknolojide elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Başarılı bir portföy yönetimi yapabilmek ve hem içinde bulunduğumuz dönemin operasyonel performansını en yüksek noktaya çıkarmak hem de gelecekteki büyümeyi doğru bir şekilde yönetebilmek amacıyla şirket üç ana operasyonel yetkinliği maksimum uyum içerisinde yönetmek üzere konumlanmaktadır.

Odak Noktası
1. Şirketin varlıklarını ve kabiliyetlerini maksimum Ekonomik Değere Dönüştürmek
 • Santrallerin planlama, elektrik satış, fiyatlama ve yakıt tedarik süreçlerinin optimizasyonu
 • Hidroelektrik santraller için verimli rezervuar yönetimi ve üretim stratejileri
 • GÖP-GİP ve Yan Hizmetler piyasalarında, santrallerimizin optimizasyonu ile sınırlı kar fırsatlarının etkin kullanılması
 • Portföye bütüncül bir yaklaşımla yapılan risk yönetimi
 • Elektrik ticareti ve yapılandırılmış ticari ürünler (origination) faaliyetleri
 • Sofistike müşteriler için enerji tedarik çözümleri
 • Başka firma santrallerinin ticari operasyonları için danışmanlık hizmeti verilmesi ve fiziksel işletme süreçlerinin üstlenilmesi
2. Düşük Maliyetli, Güvenilir ve Esnek Üretim
 • Önce İSG
 • Santrallerin emre amadelik oranlarının maksimizasyonu
 • Fırsat maliyeti odaklı santral bakım ve işletme faaliyetleri
 • Verimlilik ve üretim artışı odaklı iyileştirme projeleri
 • Santrallerimiz için maliyet avantajı sağlayacak yakıt tedarik stratejileri
3. Yenilenebilir Enerjide Büyüme
 • Yenilenebilir enerjide uzun dönemli büyüme planlarımız çerçevesinde hayata geçirilecek 565 MW’lik Rüzgar portföyümüzün proje geliştirme ve inşaat süreçlerinde mükemmellik
 • Rüzgar ve güneş alanında portföye değer katacak M&A fırsatlarının hayata geçirilmesi
 • Hibrit güneş ve rüzgar yatırımları ile mevcut santral portföyünün rekabetçiliğinin artırılması

Stratejik Önceliklerimiz

Başarılı bir portföy yönetimi yapabilmek ve hem içinde bulunduğumuz dönemin operasyonel performansını en yüksek noktaya çıkarmak hem de gelecekteki büyümeyi doğru bir şekilde yönetebilmek amacıyla şirket üç ana operasyonel yetkinliği maksimum uyum içerisinde yönetmek üzere konumlanmaktadır.

Operasyonel Mükemmellik

Portföy Optimizasyonu

Yenilenebilir Enerjide Büyüme

Varlığa Dayalı Olmayan Alanlarda(Asset Light) Büyüme

Sermaye Optimizasyonu

Dijitalleşme

İnsan ve Kültür

3,607 MW ile özel sektör elektrik üreticileri arasında lider ve çeşitlendirilmiş üretim portföyü, güçlü bilanço yapısı, öngörülebilir kârlılık ve temettü potansiyeli, büyümeyi güvence altına alan döviz bazında alım garantili 500 MW Rüzgar YEKA ve 65 MW Erciyes Rüzgar projesiyle toplam 565 MW rüzgar portföyü ile Enerjisa Üretim, Türkiye elektrik ve doğal gaz piyasalarında ayrıcalıklı konumunu 2020 yılında da sürdürmüştür.

Risk Yönetimi

Enerjisa Üretim’in risk yönetimi anlayışı operasyonel, stratejik ve finansal planlarını etkileyebilecek tüm risk ve fırsatların tanımlanmasını, çeşitli metodolojiler kullanarak ölçülmesi, değerlendirmesi ve risklerin azaltılmasını hedeflemektedir. Risk yönetiminden sorumlu iki farklı departman kendi alanlarında risk yönetimi faaliyetlerini yürütür. Teknik Risk Yönetimi departmanı teknik risklerin yönetilmesine, Kurumsal Risk Yönetimi departmanı ise ticari, optimizasyon, finansal ve kurumsal risklerin yönetilmesine odaklanmaktadır.

2020 Yılı Risk Değerlendirmesi

2020 yılının risk yönetimi açısından da kuşkusuz en önemli olayı Covid-19 salgını olmuştur. Pandemi her ne kadar uzak doğuda başlamış ve Türkiye’ye gelene kadar bir miktar süre geçmiş olsa da, modern dönemlerde eşi görülmemiş sonuçları ile piyasaları da sıra dışı biçimde etkilemiş, ve etkilemeye devam etmektedir. Operasyonel anlamda dayanıklılık ve esneklik, güçlü finansal yapı, etkin risk yönetimi, güçlü teknolojik altyapı gibi faktörler, pandemi döneminde önemlerini bir kez daha kanıtlamıştır. Pandemi ve kriz yönetimi başlıkları altında anlatılan yönetim modeli ile iş sürekliliğinin yanı sıra pandeminin finansal ve ticari boyutları da en etkin şekilde yönetilmiştir.

2020 yılı içerisinde, Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, özellikle enerji piyasalarında arz ve talep dengesindeki kısa dönemli beklenmedik değişikliklerin etkilerinin ne kadar büyük olabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Ticari Ve Optimizasyon Risklerinin Yönetilmesi

Ticari riskler ve optimizasyon riskleri, Enerjisa Üretim’in üreteceği ya da ticaretini yaptığı elektrik enerjisinin ve tüketeceği ya da ticaretini yaptığı doğal gaz, petrol ürünleri, kömür gibi emtiaların, serbest ve regüle piyasalarda oluşan fiyatlarının ve ek maliyetlerinin zaman içerisindeki değişimini ve kârlılık üzerine olan etkilerini kapsamaktadır.

Finansal Risklerin Yönetilmesi

Enerjisa Üretim’in farklı para birimlerindeki alacakları, borçları, alım garantilerinden doğan kur riskleri finansal riskini oluşturur. Ayrıca mevduatlar, krediler ve/veya vadeli borç ve alacaklardan doğan faiz riskleri ve vergisel riskler de finansal risklerin kapsamına girmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi ve Raporlama

Şirketin farklı departmanlarında ve birimlerinde oluşan risklerin konsolidasyonu, iş sürekliliği dokümanlarının oluşturulması ve risklerin raporlanmasını içermektedir.

Teknik Risk Yönetimi

Teknik Risk Yönetimi kapsamında, insana ve çevreye zarar verebilecek, yasal uyumsuzluk yaratabilecek ve santrallerin emre amadelik değerlerini azaltabilecek risklerin tanımlanması, giderilmesi veya değer yaratabilecek fırsatların tespit edilip hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

ENERJİSA ÜRETİM VARSA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK VAR

ENERJİSA ÜRETİM VARSA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK VAR

Yenilenebilir Enerji Santral Yatırımları

Yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefi doğrultusunda “Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen RES YEKA-2 ihalelerinde Aydın ve Çanakkale illerinde 250’şer MW olmak üzere toplamda 500 MW’lık kapasite elde edilmiştir. Enerjisa Üretim bu bölgelerde geliştireceği ve yatırımını yapacağı rüzgar enerjisi santrallerinden ürettiği elektriği sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl süreyle ihalede teklif edilen fiyatlardan satabilecektir.

Enerjisa Üretim’in stratejik önceliklerinden biri yenilenebilir alanda yeni yatırımlar gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 2017 yılında gerçekleştirilen TEİAŞ Kapasite Tahsis İhaleleri'nde Erciyes RES için 65 MW kapasite tahsisine hak kazanılmıştır.

2020 yılında işletmeye alınan, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali ve Tufanbeyli Santrali’nde yer alan hibrit güneş santralleri ile de yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edilmektedir.

Senkron Merkezi İşletme Odası

İstanbul Ataşehir Merkez Ofis’te kurulan Senkron Merkezi İşletme Odası, Enerjisa Üretim bünyesinde bulunan 12 adet hidroelektrik santralin uzaktan işletme sürecine başlamıştır. Senkron, hidroelektrik santrallerin uzaktan işletmesine ilave olarak Termik, Rüzgar ve Güneş santrallerine ait kontrol sistemlerini içermekte ve proses izlemelerini gerçekleştirmektedir.

Senkron, Enerjisa Üretim’in dijitalleşme ve mükemmelliğin peşinde olma hedefinin hayata geçmiş en güzel örneklerinden birisidir. Varlık Yönetimi’nde mükemmelliği hedefleyerek tasarlanan proses ve altyapı özellikleri ile Senkron ISO 55001 Varlık Yönetimi Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Akademi

Enerjisa Üretim Akademi, teknik gelişim ve yasal eğitim programları oluşturmak ve hayata geçirmek için faaliyetlerine başlamıştır. Spektrum, değişimin hiç olmadığı kadar hızla ilerlediği bu günlerde, tüm çalışanların en güncel mesleki bilgileri, son teknolojiyi kullanmayı, tecrübelerinden öğrenmeyi, yeni perspektifler geliştirmeyi ve öğrenirken eğlenmeyi deneyimlediği bir gelişim yolculuğu tasarlamayı amaçlamaktadır.

5 farklı teknolojiden oluşan 3607 MW’lık, Türkiye’nin en çeşitli ve en büyük üretim kompozisyonu ile sektörün en büyük oyuncusu.

Yenilenebilir Enerji Santralleri

Enerjisa Üretim yenilenebilir enerjide; 12 hidroelektrik, 3 rüzgar, 2 güneş santralleriyle enerji üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim portföyünde yenilenebilir enerjinin payını daha da artırmayı hedefleyen Enerjisa Üretim’in Türkiye’deki toplam kurulu gücü içinde yenilenebilir enerjinin payı gerçekleşen yatırımlarla düzenli olarak artmaktadır. 2020 yılsonu itibariyle şirketin toplam kurulu gücünün %56’sı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır.

Hidroelektrik Santraller

Enerjisa Üretim, Adana, Kahramanmaraş, Erzurum, Artvin ve Trabzon'da işletmede olan 1.353 MW kurulu gücünde toplam 12 adet hidroelektrik santralinde elektrik üretmektedir.

Seyhan Havza

Seyhan Havza hidroelektrik santralleri üretim hedeflerinin %16 ötesine geçerek seneyi tamamlamıştır.

Planlanan tüm Elektromekanik ve Hidromekanik bakımlar risklerin etkili şekilde yönetilmesi sayesinde zaman ve kalite hedeflerine tam uyumlu şekilde gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu çalışmaların yanında günümüz teknoloji ve siber güvenlik gereksinimlerini karşılamak için santrallerde iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;

 • Menge HES Kontrol Sistemi yenilenmiştir.
 • Doğançay ve Yamanlı II HES türbin governor sistemleri tamamen açık kaynak kodlu ve yeni teknolojiler kullanılarak yenilenmiştir.
 • Tüm santrallerin ulaşım yolları ve tesis alanlarında taş düşme ve heyelan tehlikesi olan yerlerde gerekli iyileştirmeler yapılarak riskler en aza indirilmiştir.

Enerjisa Üretim Seyhan Havzada; Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ve köylülere destek olarak, Kavşakbendi ve Doğançay Hidroelektrik Santralleri, Karahan, Kışlak Gökgöz köyleri ortak ulaşım yollarında toplam 27 km yol düzeltme ve asfaltlama çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Ceyhan Havza

Ceyhan Havza hidroelektrik santralleri üretim hedeflerinin %52 ötesine geçerek seneyi tamamlamıştır.

Havzada bulunan santrallerde iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tamamıyla şirket kaynakları ile geliştirilen ve türbin performanslarının takibi ve anomali tespitine imkan sağlayan Hidro 4.0 yazılımı kullanıma başlanmıştır.

Kuzey Havza

Kuzey Havza hidroelektrik santralleri üretim hedeflerinin %12 gerisinde kalarak seneyi tamamlamıştır.

Havzada bulunan santrallerde iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;

 • Arkun HES SCADA sistemi yenilenmiştir.
 • İletim sisteminin güvenli, güvenilir ve kararlı işletimine katkı sağlamak amacıyla PSS testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
 • SFK kapasitesi %50 oranında arttırılarak 30 MW a güncellenmiştir.

Rüzgar Santralleri

Enerjisa Üretim, Çanakkale, Dağpazarı ve Balıkesir'de işletmede olan 212 MW kurulu gücünde toplam 3 rüzgar santralinde elektrik üretmektedir.

Güneş Santralleri

Enerjisa Üretim, Bandırma ve Karabük'te işletmede olan 9 MW kurulu gücünde toplam 2 güneş enerjisi santralinde elektrik üretmektedir.

Güneş santralleri yüksek teknoloji kullanılarak tasarlanmış, santral dizayn ve kurulumunda Tier-1 (A kalite) ürünler kullanılmıştır. 2020 yılında her iki güneş santralindeki üretim, hedeflenen miktarın üzerinde gerçekleşmiştir.

Bandırma Enerji Üssü

Verimlilikleri, esnek çalışma rejimlerini destekleyebilmeleri, çevreci dizaynları ve deneyimli kadrosuyla Bandırma Enerji Üssü’nde yer alan Doğalgaz Santralleri 1583 MW gücü ile hem Enerjisa Üretim’e katkı sağlamakta hem şebeke güvenliğine hizmet etmekte hem de Türkiye’de rüzgar kurulu gücünün artmasının güvencesi ve destekçisidir.

Bandırma Enerji Üssü 2 Doğalgaz Santrali, 1 Güneş Santrali, 1 Hibrit Hidro Enerji Üretim Tesisi, mikro üretim teknolojileri uygulamaları ve arge çalışmaları ile Türkiye’nin ilk ve öncü enerji üssü olmuştur.

Doğalgaz Santralleri

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü’nde; 936 MW kurulu gücünde Bandırma I Doğalgaz Santrali, 607 MW kurulu gücünde Bandırma II Doğalgaz Santrali ve aynı zamanda İzmit’te bulunan 40 MW Kentsa Doğalgaz Santrali ile Enerjisa Üretim çevreye duyarlı enerji üretme misyonu doğrultusunda elektrik üretmektedir.

Bandırma Santralleri verimlilikleri ve bulundukları konum itibarıyla ülkemizin elektrik enerjisi arz güvenliliğinde büyük öneme sahip olup dengeleme güç piyasasında etkin bir şekilde yer almaktadır. Sekonder ve Primer Frekans Kontrol rezerv kapasitelerinin büyüklükleriyle bölgedeki anlık dengesizliklerin giderilmesinde aktif olarak yer almaktadırlar.

Kentsa Doğalgaz Santrali ise 40 MW’lık elektrik üretim kapasitesine sahip olup 154kV iletim sistemi üzerinden Sabancı fabrikalarına elektrik sağlamaya da devam etmektedir.

Bandırma I & II Doğalgaz Santralleri

Bandırma I ve II Santralleri’nde tüm süreçlerde, iş yapış şekillerini standartlaştıracak, bilgiye erişimi hızlandıracak şekilde dijitalleşme proje uygulamaları artarak devam etmiştir. Önceki yıl başlayan veriye dayalı izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında santrallerin ve sistemlerin performansları anlık olarak izlemeye devam edilmiştir.

Uygulamaya alınan buhar türbini devreye girme şartlarından biri olan HP Steam Mismatch değeri güncellenerek, “Hot Start” koşullarında devreye girme sürecinde önemli miktarda doğal gaz tasarrufu sağlanmış ve 2020 yılı için toplam 1025 ton karbon ayak izi azaltılmıştır. Buna bağlı olarak, buhar türbininin devreye girme süreci kısaltılarak %9 oranında iyileştirme yapılmıştır.

Bandırma Enerji Üssü çalışmaları kapsamında, ilerleyen teknolojiyi takip etmek, sürdürülebilirlik çerçevesinde uygun teknolojilerin santrallerimizde uygulanmasını sağlamak adına yenilikçi proje çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede Hidrojen teknolojilerinin araştırılarak, pilot elektroliz tesisi kurulumu, AB fonlarından yararlanılması, yurtiçi üniversiteler ile fizibilite çalışmalarının yapılması faaliyetlerinin 2021 yılında da artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Öngörülü Bakım Yaklaşımı ve geliştirilen dijitalleşme projeleri sayesinde açık bekleyen iş oranları %4’ten %2’ye ve arıza bakımları %55’ten %28’e indirilerek bir önceki yıla göre yaklaşık %50 oranında iyileştirilmiştir.

2020 yılında Bandırma-1 Doğalgaz Santrali’nde BI (Borescope Inspection) yapılarak gaz türbinlerinin yüksek ısıya maruz kalan parçalarının 2019 TI (Turbine Inspection) dan bu yana durumu değerlendirilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

2020 yılında Bandırma II Doğalgaz Santrali’nde Siemes ile 44 gün süren HGPI (Hot Gas Path Inspection) Büyük Bakımı planlanan sürede, bütçenin altında ve istenilen kalitede tamamlanmıştır.

Tufanbeyli Yerli Linyit Santrali

Adana ili, Tufanbeyli ilçesinde bulunan Enerjisa Üretim Tufanbeyli Yerli Linyit Santrali 2016 yılında işletmeye alınmıştır. 450 MW kurulu gücü ile özel sektör tarafından yapılmış Türkiye’nin en büyük ve çevreye en duyarlı yerli linyit santrallerindendir.

Tufanbeyli Santrali, Enerjisa Üretim’in sürdürülebilirlik odağında yaptığı revizyonlar kapsamında yerli linyit santrallerine kıyasla kendisini çevreci ve doğa dostu bir santral olarak konumlamıştır. Ayrıca, Tufanbeyli Santral sahası içerisinde;

 • İç ihtiyaca direk etki eden 496 kW’lık güneş enerjisi santralimizin kurulumu tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
 • Santral içerisinde ve çevresinde toz emisyonunun minimize edilmesi adına filtre sistemleri, kül siloları, vb. sistemlerde modifikasyonlar yapılarak emisyon oranları en alt düzeye çekilmiştir.

ENERJİSA ÜRETİM VARSA ENERJİ VAR

ENERJİSA ÜRETİM VARSA ENERJİ VAR

Enerji Ticareti

20 TWh'yi

AŞAN TİCARET VE SATIŞ HACMİ İLE OTC VE VIOP PİYASALARININ

Lider Piyasa Oyuncusu

SANTRAL RİSK YÖNETİMİ, OPSİYON TİCARETİ, SANAL SANTRALLER, DENGELEME GRUBU GİBİ YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLERDE

Piyasa Öncüsü

YENİLİKÇİ VE YEŞİL MÜŞTERİ SÜREÇLERİ KARBON NÖTRLEME VE YEŞİL ENERJİ

Sürdürülebilirlik Destekçisi

Enerjisa Üretim elektrik ve doğal gaz ticaret şirketleri ile sektörde Türkiye’nin lider enerji ticaret oyuncusudur. Üretim ve ticari portföylerini tezgah üstü ve organize piyasalarda optimize ederek hissedarlarına; fiyat sabitleme, kapasite kiralama ve dengeleme hizmetleri gibi yapılandırılmış ürünler ile de iş ortaklarına değer yaratmaktadır.

Türkiye’de gelişmekte ve derinleşmekte olan enerji ticaretinde öncü ve lider oyuncu olan Enerjisa Üretim, 3.6 GW’lık çeşitlendirilmiş elektrik üretim portföyünün tezgah üstü ve organize piyasalarda ticaret optimizasyonunu yapmaktadır. Ayrıca elektrik ve doğal gaz ticaret şirketleri vasıtasıyla:

 • Santrallerin üretiminden bağımsız enerji ticaret stratejilerinin (prop trading) hayata geçirilmesi
 • Sınır ötesi (cross-border) enerji ticareti
 • Doğal gaz ticareti
 • Opsiyon ticareti ve sanal santral (VPP) çözümleri
 • RES, GES ve HES'lere sabit fiyatlı alım garantileri ve diğer özel çözümler
 • Dengeleme hizmetleri
 • Spot ve vadeli piyasalara piyasa erişim (Market access) hizmetleri sağlamaktadır.

Sofistike müşteriler için entegre elektrik ve doğal gaz tedarik/depolama çözümleri gibi yapılandırılmış ticari ürünler ile ticaret değer zincirinin her halkasında iş ortaklarına ve paydaşlarına değer yaratmaktadır.

Enerjisa Üretim piyasa dinamiklerini iyi okuyarak, paydaşlarının ihtiyaçlarını doğru tahlil ederek, öngördüğü riskleri geliştirdiği araçlarla yöneterek iç ve dış paydaşlar için değer yaratır. Tüm bu süreçleri yönetirken sözleşme güvenirliğinden asla taviz vermez.

Piyasa Analizinde Uzmanlık

Alanında uzman çalışan kadrosu, dijitalleşme adımları, kurum içi geliştirilen sofistike modeller, çeşitlendirilmiş portföyüyle Enerjisa Üretim Piyasa Analiz çalışmaları sektörde öne çıkmaktadır. Organizasyonel olarak ticari ve stratejik karar veren ekiplerin merkezinde konumlanan piyasa analiz departmanı, hem yurt içi hem de global enerji piyasaları ile ilgili bilgi birikimini üst düzeye çıkarmıştır.

Elektrik, Gaz Ticareti ve Enerjide Yapılandırılmış Ürünler

Enerji piyasalarında 2020 yılı ticaret hacmi, pandeminin getirdiği belirsizliklerle birlikte ön görülenden düşük gerçekleşmiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen Enerjisa Üretim 17 TWh elektrik ticareti yaparak sektör lideri konumunu perçinlemiştir. OTC* piyasalarında gerçekleşen işlemlerin Enerji ticaret derneği raporlarına göre büyük bir kısmında Enerjisa Üretim alıcı ya da satıcı olmuştur. Elektrik ticaretinin yanı sıra, 2020’de santrale gaz alımı dışında da ticari gaz faaliyetlerine başlanmış, 200 mcm’lik gaz alım-satımı gerçekleştirilmiştir

(*Over The Counter, Tezgah üstü piyasa)

Ticaret ve Enerjide Yapılandırılmış Ürünler kısmında öne çıkan ana başlıklar, santrallerden bağımsız ticari stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması, sınır ötesi elektrik ticareti, doğal gaz ticareti, dengeleme hizmetleri, piyasadaki yenilenebilir santrallere özel çözümler ve son tüketiciye yönelik müşteri çözümleridir.

Sınır Ötesi Elektrik Ticareti

Enerjisa Üretim elektrik ticaret şirketi vasıtasıyla 2020 yılında 82 GWh ihracat, 31 GWh ithalat olmak üzere 113 GWh sınır ötesi ticaret gerçekleştirmiştir. Bu ticaretin amacı Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye arasında elektrik fiyatlarının değişimine göre çeşitli optimizasyon teknikleri uygulayarak tüm paydaşlar için mümkün olan en yüksek değeri yaratmakmaktır.

Doğal Gaz Ticareti

Enerjisa Üretim, Türkiye ve globaldeki gaz piyasası dinamiklerini analiz ederek standart ve standart dışı ticari işlemler ile şirkete ek kârlılık sağlamak, şirketin büyüme stratejisine katkıda bulunmak ve mevcut riskleri önlemek, azaltmak, dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

2020 yılında bu vizyon doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

Santrallerin daha rekabetçi olması için kaynak çeşitlendirmesine gidilerek, yapılan esnek kurgulu ticari alım anlaşmalarına imza atılmıştır. Kontrat ve santralin esneklikleriyle spot gaz piyasasındaki optimizasyon fırsatları kullanılmıştır. Bu doğrultuda, Bandırma I ve Bandırma II Doğalgaz Santrallerinin tüketiminin%86’sına karşılık gelen 1.4 bcm’lik gazı doğalgaz şirketi aracılığıyla tedarik etmiştir.

Esnek ve Geniş Ürün Çeşitliliği Odaklı Müşteri Çözümleri

Müşteri çözümleri birimi; elektrik ve gaz tüketimi belirli bir miktarın üzerinde olan tüketicilere farklı ihtiyaçlara özgü çözümler sunarak enerji tedarik alternatifleri yaratmayı amaçlamaktadır . 2020 yılında bu faaliyet çerçevesinde yaklaşık 4.5 TWh ticaret gerçekleştirilmiş olup, 1.4 Milyar TL’lik ek bir ciro yaratmıştır. 2021 yılında bu faaliyet alanlarında da sektör liderlerinden birisi olmak Enerjisa Üretim’in hedefleri arasındadır.

Enerjisa Access Müşteriyi Dijital Dünyaya Taşıyacak

Enerjisa Üretim tarafından hayata geçirilen “Enerjisa Access” hizmeti, müşterilerin tüm sorularına cevap verebilecek önemli bir dijital araç olarak konumlanmaktadır. Müşteriler, Enerjisa Access sayesinde tüm performansını izleyebilecek (Monitoring) ve anlık maliyetlendirmesini yapabilecektir. Bu sayede aylık olarak gerçekleşen dönemsel faturalandırma müşteriler için bir sürpriz olmaktan çıkıp, daha fazla kontrol edebilecekleri bir alan haline gelecektir

Yenilenebilir Enerji Tüketimi Ve Belgelendirilmesi

1530 MW yenilenebilir kapasiteye sahip Enerjisa Üretim, Türkiye'nin en büyük yenilenebilir üreticilerinden biridir. Bu güç ile birincil hedefimiz Enerjisa Üretim varlıklarının dekarbonizasyon belgelendirme projelerini geliştirmek ve mümkün olan en iyi şekilde offset veya ticaret mekanizmasının kurulumunda önemli rol almaktır. İkinci olarak, Enerjisa Üretim'i gönüllü karbon piyasasında tanınmış bir piyasa oyuncusu olarak konumlandırmaktır. Bu amaçla sadece büyük segment müşterilerimiz değil, ihracat yapan orta ölçekli firmalar ve yurtdışında bu belgeye ihtiyaç duyan kuruluşlar da hedef pazarımızda yerini alacaktır.

ENERJİSA ÜRETİM VARSA HAYAT VAR

ENERJİSA ÜRETİM VARSA HAYAT VAR

Sürdürülebilirlik

Enerjisa Üretim’in sürdürülebilirlik anlayışı, paydaşları için yarattığı değeri sadece bugün değil gelecekte de istikrarlı bir şekilde sunma esasına dayanır. Enerjisa Üretim, iş stratejisinde sürdürülebilir enerji üretimi ve ticaretini en üst kademede ele almakta ve tüm faaliyetlerinin merkezinde değerlendirmektedir.

Enerjisa Üretim Sürdürürülebilirlik Stratejisi

Çalışanların ve toplumun sağlığının ve güvenliğinin korunması

Çevrenin korunması

Toplum için olmazsa olmaz olan elektrik arzı

Yasal uyum

Fiziksel varlık emniyeti

Ticari faaliyet ve taahhütlerin yerine getirilmesi

Hedeflerinde uzun süreli devamlılığı sağlayacak şekilde çalışmalar sürdürülmektedir. Enerjisa Üretim, faaliyet gösterdiği bölgelerde oluşan ya da oluşabilecek çevresel, sosyal ve ekonomik olumlu veya olumsuz tüm etkileri bu sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yönetmektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı, Enerjisa Üretim için, tüm çalışanlarının karar alma ve iş yapış şekillerine entegre edilmesi gereken bütüncül bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik ile ilgili yürütülen çalışmaların bütün çalışanlar tarafından benimsenmesi ve takip edilmesi önemsenmektedir.

Stratejik Hedefler

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden yola çıkarak hizmet edecek, pek çok çevresel ve sosyal proje gerçekleştirilmektedir.

Çevresel Koruma

Çevrenin Korunması önceliği kapsamında İklim Değisikliği, Emisyon, Döngüsel Ekonomi yaklaşımı ve Biyoçeşitlilik ön planda yer almaktadır.

İnsan

Çalışanlar sürdürülebilirlik öncelikleri doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan Memnuniyeti (Attractive Employer), Etik ve Uyum konuları değerlendirilmektedir.

Arz Güvenliği

Dijitalizasyon, proses güvenliği, inovasyon ve yenilenebilir enerji kaynakları yer almaktadır.

Paydaş Katılımı

Gönüllü Sosyal Sorumluluk projeleri ve Eğitim (akademik ve mesleki) konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Öncelikli Konular

Çevresel Koruma

 • İklim Değişikliği
 • Emisyon
 • Döngüsel Ekonomi
 • Biyoçeşitlilik

İnsan

 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Attractive Employer
 • Etik ve Uyum

Arz Güvenliği

 • Dijitalizasyon
 • Proses Güvenliği
 • İnovasyon
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Paydaş Katılımı

 • Gönüllü Sosyal Sorumluluk Projeleri*
 • Eğitim (akademik ve mesleki)

*Çocuk, Cinsiyet, Ağaçlandırma, Sokak Hayvanları

Enerjisa Üretim, ISO 55001 Varlık Yönetimi Sertifikası’nı Türkiye’de alan ilk elektrik üretim şirketi oldu. Tüm Enerjisa Üretim Santralleri pandemiyle ilgili etkili önlemleri hayata geçirerek TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. Böylelikle rüzgar santralleri ve termik santraller arasında bu belgeye sahip ilk elektrik üretim şirketi oldu.

Çevre

Enerji Verimliliği

Enerjisa Üretim santrallerinde, çevre dostu ve verimli enerji teknolojilerinin seçilmesi ve verimli bir şekilde işletilmesi ön plandadır. Bu kapsamda, Bandırma I ve Bandırma II Santralleri yüksek verimli doğal gaz santralleri olarak yaklaşık %60 verimlilikle çalışmaktadır.

Tufanbeyli Termik Santrali, 2020 yılı ve öncesinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları ile alanında Türkiye’nin en verimli santrallerinden biridir. 2020 yılı içinde, Tufanbeyli Santralin’de gerçekleştirilen yakıt tüketimini azaltma projeleri ile yaklaşık 8000 MWh’lik enerji tüketimi azaltılmıştır.

Sera Gazı İzleme ve Yeşil Sertifikalar

Enerjisa Üretim’in sera gazı emisyonları hesaplamaları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sera Gazı Emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik gereği hazırlanan izleme planları doğrultusunda bakanlığın yetkilendirdiği akredite kuruluşlar tarafından 2015 yılından bugüne doğrulanmıştır.

Ayrıca, Enerjisa Üretim’in 3 adet santrali (Balıkesir RES, Çanakkale RES, Dağpazarı RES) 2020 yılı içinde Gold Standard ile doğrulama denetimlerini tamamlanmıştır. Buna ek olarak, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) Yönetmeliği gereği, oluşturulması plananan YEK-G için de ön hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

Biyoçeşitlilik

Enerjisa Üretim’in biyoçeşitlilik uygulamaları her bir santral alanına özel olarak değerlendirilmektedir. Faaliyet gösterilecek bölgelerin ekolojik değerlendirmeleri uzman akademisyenler tarafından inşaat öncesi dönemde gerçekleştirilmektedir.

Arkun – Yamanlı Yaban Hayatı

Yaban Hayatı izlemek amacıyla, Arkun ve Yamanlı Santralleri tarafından Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarına özel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Atık Yönetimi

Enerjisa Üretim atık yönetimi yaklaşımının en temel unsuru atık oluşumunu önlemektir. Atık üretimini kaynağında önlemek ve en aza indirmek için ilgili prosesler santrallerin tasarım aşamasından başlanarak gözden geçirilmektedir.

2020 yılı içerisinde 15 adet Santral Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. Diğer Santrallerin ve Merkez Ofis’in sıfır atık belgelendirme süreçleri 2021 yılı içinde tamamlanacaktır. Ek olarak, 18 Santral ve Merkez Ofis, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir. 2020’de bağımsız kuruluş tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetiminde herhangi bir majör ve minör bulgu olmadan başarı ile tamamlanmıştır.

Sosyal Politikalar

Enerjisa Üretim, sürdürülebilirlik yaklaşımına paralel olarak, yerel paydaşlarının karşılaşabileceği olumsuz sosyal ve çevresel etkileri gidermeyi ve bunun da ötesine geçerek bu bölgelerin ve toplumun refahına katkı yaratmayı hedeflemektedir. Çocuk, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ağaçlandırma ve Sokak Hayvanları konularında gönüllülük esasına dayalı projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Ağaçlandırma

Geleceğimizi Yeşillendiriyoruz

Enerjisa Üretim gönüllüleri ile ağaçlandırma çalışmaları ve bağışları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 100 binden fazla ağaç dikilmiştir ve 256 Enerjisa Üretim personeli gönüllü olarak bu çalışmalara katılmıştır.

Filmimizi izlemek için tıklayın
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eşit Enerji

Enerjisa Üretim kadın ve erkeklerin dayanışmasını arttırarak kadın dostu bir şirket felsefesine uygun çalışmalar yapar, faaliyet gösterilen bölgelerde kadınların hakları ve gelişim alanlarında sosyal sorumluluk projeleri yürütür ve bu konuda toplumun bilinçlenmesine yardımcı olmaktadır. 2020’de aile içi şiddet konusunda farkındalık ve bu konuda dayanışmacı bir iş yeri kültürü yaratmak amacıyla Aile İçi Şiddete Karşı Destek Prosedürü ve iş süreçlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik geliştirildiği, iyi uygulamalarla desteklediği, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu”nu yayınlamıştır. Şirket içinde kadınların kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla kadın çalışanlar için Mentör - Mentee programı ile kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Tufanbeyli'de 21 gönüllü kadının katılımıyla, Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla maske üretim atölyesi kurulmuştur. Eşit Enerji Topluluğu’nun desteğiyle atölyelere dikiş makineleri ve malzeme temini yapılmıştır. Toplamda 35.000 adet maske üretilmiş, yerel kamu kuruluşları ile iş birliği içinde, Tufanbeyli’deki hanelere 35.000 adet yeniden kullanılabilir maske dağıtımı sağlanmıştır. Bu destek ile, hem yerel düzeyde Covid-19 salgını ile mücadeleye destek verilmiş, hem de kadınların gelir getirici becerilerinin gelişimine fayda sağlanmıştır.

Çocuk

Gülen Gözler

Enerjisa Üretim, çocukların nitelikli bir eğitim alması, sporun hayatlarının bir parçası olmasının sağlanması, sağlıklı, çağdaş ve vizyoner bir neslin yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Çocukların kolayca öğrenebilecekleri şekilde elektriğin üretim süreçlerini anlatan çocuk kitapları ile 6 farklı kitaptan oluşan bir seri hazırlanmaktadır. “Bu Kadar Enerjiyi Nereden Buluyorlar?” ve ‘’Rüzgarın Sonsuz Enerjisi’’ kitapları aynı zamanda çocuklar için seslendirilmiş ve videolaştırılmıştır.

Sokak Hayvanı

Bi Kap Enerji

Enerjisa Üretim’in Santral bölgelerindeki dostlarının yaşam alanları iyileştirilir ve uzman desteği ile sorunlarına ilişkin çözümler üretilecek çalışmalar yapılmaktadır. 16 kedi, 32 köpek evi, 5.500 kg hayvan yemi temin edilip, sokak hayvanları için 20 adet beslenme istasyonu kurulmuştur. Haytap ile iş birlikleri ile 99 hayvan kısırlaştırılmış ve periyodik veteriner hizmeti verilmiştir. Hayvanları koruma bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırışmasını amacıyla projeye gönüllü çalışanlarla birlikte bir çok uygulama geliştirilmiştir.

MİSYON - AMAÇ - İLKELER

MİSYON - AMAÇ - İLKELER

Misyon

Yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için enerji üretiyoruz.

Amaç

Bilgi birikimini sürekli geliştiren, standartları belirleyen ve sektörün geleceğine yön veren enerji şirketi olmak.

Mükemmelliğin Peşindeyiz

Vasatlığa müsaade etmez,
Her zaman daha iyisi için çalışırız.

İşimizi Sahipleniriz

Sorumluluk üstlenir,
İnisiyatif alırız.

Sözümüz Değerlidir

Verdiğimiz sözün arkasında durur,
Tutamayacağımız sözler vermeyiz.

Bir Ekibiz:

Beraber kazanır,
Beraber kaybederiz.

YÖNETİMDEN DEĞERLENDİRMELER

YÖNETİMDEN DEĞERLENDİRMELER

Sayın Ortaklarımız,

2020 yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, enerji sektörü çalışanlarının yaptığı işin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Elektrik üretiminin kesintisiz bir şekilde devamlılığını sağlamak adına tüm Enerjisa Üretim ekipleri gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Tüm ekiplere gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum.

Pandeminin de etkisi ile 2020 yılı pek çok sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de ekonomik ve operasyonel dalgalanmaların ve zorlukların yaşandığı bir yıl oldu. Bu ortamda Enerjisa Üretim Türkiye’nin lider enerji üretim şirketi olarak güçlü portföyü ile ülke enerji arz güvenliğine, ticaret faaliyetleri ile enerji piyasasının gelişmesine ve derinleşmesine büyük katkı sağlamaya devam etti.

Çalışan sağlığı, Enerjisa Üretim için pandemi sürecinden bağımsız olarak her zaman en önemli öncelik oldu. Bu dönemde de koronavirüs için farklı ve yeni önlemler alınarak Enerjisa Üretim’in tüm santralleri ve merkez ofisi için “TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi” alındı. Enerjisa Üretim pandemi süresince farklı dinamiklere sahip olan ve yüzlerce alt yüklenicinin çalıştığı iki büyük bakım çalışmasını başarıyla tamamladı. Alınan büyük önlemler ve pandemi yönetim planlarıyla süreçler başarılı şekilde sonuçlandırıldı.

Enerjisa Üretim önemli rekabet avantajlarından birisi olan; enerji kaynakları bakımından çeşitli, esnek, dinamik ve yüksek verimlilikte 3.607 MW kurulu gücüyle dinamik üretim portföy avantajını 2020 yılında da sürdürdü. Tüm çalışmalarını operasyonel mükemmellik odağı ile güvenli ve sürdürülebilir enerji üretimi için yürüten Enerjisa Üretim, santrallerin emre amadeliğini yüksek seviyelerde tutmayı başardı.

Şirket, faaliyetlerini sürdürürken çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uyarak, çevresel standartları üst seviyede karşılamıştır.

Finansal piyasalardaki dengesizlik ve döviz kurlarındaki büyük dalgalanmalara rağmen Enerjisa Üretim 2020 yılında elektrik piyasasındaki optimizasyon faaliyetleri ve gelişen ticaret fırsatlarını da değerlendirerek önemli bir değer yarattı.

Enerjisa Üretim, 7 bankayla, 650 milyon Avro’luk sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi sözleşmesi imzalayarak Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilir Kredi Sözleşmesi’ne imza atmış oldu. Böylece Enerjisa Üretim, kuruluş aşamasında aldığı uzun vadeli kredileri bu yeni finansman ile değiştirerek sağlam bilanço yapısının daha da güçlendirmesini sağladı. Bu sözleşmeyle hem toplam borç miktarını düşürmüş hem de yakın dönem içinde devreye alacağı yenilenebilir enerji yatırımlarına da güçlü bir destek sağladı. Ayrıca Enerjisa Üretim oluşturduğu güçlü finansal yapısı ile 2021 yılından itibaren hissedarlarına sağlayacağı sürdürülebilir temettü için gerekli yapılandırmaları tamamladı.

Enerjisa Üretim dengeli ve esnek üretim portföyünün verdiği avantajla, operasyonel mükemmellik, ticaret ve portföy optimizasyonu faaliyetlerinin de katkısıyla 2020 yılında başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Şirketin ticaret alanındaki birikiminin dış pazarlarda değere dönüştürülmesi amacıyla Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’da elektrik ticaret lisansları alındı.

Enerjisa Üretim’in toplam kurulu gücü içerisinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yaklaşık %56 paya sahiptir. Bu önemli oran, Enerjisa Üretim portföyünün rekabetçiliğinin yanı sıra, ülkemizin enerji arz güvenliğine ve cari işlemler dengesinin iyileştirilmesi hedeflerine de önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye’de gelişmekte ve derinleşmekte olan enerji ticaretinde de öncü ve lider oyuncu olan Enerjisa Üretim, Türkiye’nin özel sektör tarafından işletilen en büyük üretim portföyünün vadeli piyasalarda, gün öncesi, gün içi ve dengeleme güç piyasalarında en etkin şekilde optimizasyonunu sağlayarak paydaşlarına değer yarattı. Bu doğrultuda, Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çevre ülkelerle elektrik ve doğalgaz ürünlerinde vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile ticareti başarıyla gerçekleştirdi.

2020 yılı Enerjisa üretim için rekorlarla geçen bir yıl oldu. Tufanbeyli Santrali ile rüzgar ve güneş santralleri üretim rekorunu kırarak 2020 yılını tamamladı. Tufanbeyli Santrali için kısıtlı kaynak optimizasyonu gerçekleştirildi ve zor kış şartlarına karşı santralin operasyonel aksiyonlarını optimizasyon çıktılarıyla desteklendi. Enerjisa Üretim hidroelektrik santralleri 3.6 TWh’lik rekor elektrik üretimi gerçekleştirerek emre amadelik oranını %97.4’e çıkardı. Rüzgar santralleri ise 713 GWh’lik rekor elektrik üretimi gerçekleştirdi ve emre amadelik oranı %97.9 oldu.

Enerjisa Üretim 2020 yılında yenilenebilir enerji alanında büyüme adımlarıyla öne çıktı. 2020’nin Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile YEKA sözleşmeleri imzalandı. Paralelinde Erciyes RES’in de çalışmaları sürdürüldü ve inşaat izinleri alınmaya devam ediliyor. Enerjisa Üretim YEKA projelerinin ve Erciyes RES’in tamamlanmasıyla portföyüne 565 MW’lık yenilenebilir enerji kazandırmış olacak.

Enerjisa Üretim hiç şüphesiz 2021 yılında da başarılı performansını sürdürecek, paydaşlarına değer katmaya devam edecektir. Bu doğrultuda operasyonel mükemmeliyet ve dijitalleşme, ticarette sınır ötesi ve yenilikçi ürünlerle değer yaratma, sermaye yoğun olmayan alanlarda büyüme, yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi 2021 yılında şirketin ana öncelikleridir. Finansal sürdürülebilirlik ve nakit akımının etkin yönetimi, stratejinin önemli bir parçasıdır.

Huzurunuzda başta CEO’muz olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarımıza içerisinde bulunduğumuz zorlu koşullarına rağmen göstermiş oldukları başarılı performans sebebiyle en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ERIC RENE C. DEPLUET
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yönetim Kurulu Üyeleri

ERIC RENE C. DEPLUET
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 • Dr. Eric Rene C. DEPLUET, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen’dan mezun oldu.
 • Kariyerine Klöckner & Co. AG’de başladı. 1994 yılında Ruhrgas AG’ye katılarak birçok üst düzey pozisyonda çalışan Depluet, 2004 yılında E.ON Hungary şirketine katıldı ve burada Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. E.ON AG Kurumsal Sorumluluk bölümünün Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018’e kadar Budapeste’de E.ON Hungary’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.
 • 2019 yılının ortasından itibaren E.ON AG’nin Türkiye Kıdemli Baskan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 3 yıldan bu yana , Enerjisa Üretim’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.
KIVANÇ ZAİMLER
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
 • Kıvanç Zaimler, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Berlin Teknik Üniversitesindeki eğitimin aldı.
 • Kariyerine Türk Elektrik Endüstrisi’nde başladı, RAM Dış Ticaret ve Aygaz şirketlerinde çeşitli yönetici pozisyonlarda görev aldı.
 • 2008 yılından itibaren Enerjisa bünyesinde Ticaret Direktörü, Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü, Satış Şirketleri Genel Müdürü ve son olarak Enerjisa CEO’su olarak görev yaptı. Temmuz 2018’dan itibaren Enerji Grup Başkanlığı görevini sürdürüyor.
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alan Zaimler, Dünya Enerji Konseyi, Türkiye Başkan Yardımcılığı, TÜSIAD Enerji Çalışma Grubu Başkanlığı, YASED, Elder, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Yönetim Kurulu Üyelikleri ve SHURA Danışma Konseyi Üyeliğinin yanı sıra, Sabancı Holding Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SabancıDx Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.
JOHAN MAGNUS MÖRNSTAM
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • Johan Mörnstam, Lund ve Växjö Üniversitesi İşletme ve İş Hukuku Bölümlerinden mezun olduktan sonra, İsveç’in Lund Üniversitesinde Executive MBA programını tamamladı.
 • Kariyerine Fylgia Invest şirketinde başladı. Daha sonra E.ON Grup tarafından satın alınan enerji şirketi Sydgas’a katılan Mörnstam’da çeşitli yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra, E.ON’a Emtia Portföy Optimizasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
 • 2014 ile 2019 yılları arasında Mörnstam, İsveç’in en büyük elektrik ve gaz dağıtım şirketlerinden E.ON Energidistribution AB’nin CEO’su olarak görev yaptı.
 • Mörnstam, 2020 yılından bu yana E.ON Group’ta İsveç, Polonya, Slovakya, Çekya, Macaristan, Romanya, Hırvatistan ve Türkiye’de enerji ve gaz dağıtımından sorumlu olan Avrupa Enerji Şebekeleri Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor. 1 yıldır Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim de Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor.
HAKAN TİMUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat lisans ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı.
 • Kariyerine Marsa-Kraft Foods International’da başladı. Ardından, Sabancı Topluluğu’nda sırasıyla Gıda Grubu, Sabancı Holding, Kordsa Global, Akçansa, Enerjisa şirketlerinde "İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanlığı" görevlerinde bulundu.
 • 2018 yılından itibaren ise Sabancı Topluluğu’nda "İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı" görevini yürütüyor.
 • Hakan Timur, "İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı" görevine ek olarak Sabancı Holding’de "Yürütme Kurulu Üyeliği", Çimsa, Avivasa, Carrefoursa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretimi, Teknosa ve Sabancı DX şirketlerin de ise “Yönetim Kurulu Üyeliği" görevlerini üstlenmektedir.
DR. VERENA VOLPERT
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • Dr. Verena VOLPERT, üniversite eğitimini işletme alanında tamamladı.
 • E.ON’a katılmadan önce Bertelsmann medya şirketinde finans departmanını yönetti.
 • 2006 yılında E.ON’a katılmış olup Hazine, Kurumsal ve Yapısal Finans, Finansal Kontrol, Finansal Mutabakat, Varlık Yönetimi ve Sigorta hizmetlerinden sorumlu oldu.
BARIŞ ORAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra The University of Georgia’da MBA eğitimini tamamladı.
 • Kariyerine PriceWaterhouseCoopers’ta başlayan Oran, sonrasında Sara Lee Corp. Chicago IL’da, Ernst and Young firmasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde yönetici olarak devam etti. 2006 yılında Kordsa’da göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulundu. Sonrasında Sabancı Holding Finans Direktörü, Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak görevler üstlendi.
 • 2016 yılından itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürüttü Teknosa’da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sabanci DX’de Murahhas Aza, Brisa, Çimsa, Carrefoursa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretim ve Philip MorrisSA, TÜSIAD Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Değerli Paydaşlarımız,

Tüm dünya ve sektörümüz için zorlayıcı pazar ve pandemi koşullarının var olduğu bir yıl olarak hatırlayacağımız 2020’yi, Enerjisa Üretim ailesi olarak büyük bir mücadele örneği göstererek başarılı bir şekilde geride bıraktık. Esnek, rekabetçi, verimli, dengeli ve çevre ile uyumlu santrallerimizin sağladığı avantajlar ve zamanında aldığımız tedbirlerle, pandemi koşullarına rağmen başarılı sonuçlar kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için enerji üretme misyonumuz doğrultusunda, ilkelerimizden ödün vermeden ekip olarak projelerimizi yönettik.

2020 yılında da en büyük önceliğimiz ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ dedik. En büyük hedefimiz; “Sıfır İş Kazası” ilkemizi gerçekleştirdiğimiz, herkesin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı bilinciyle hareket ettiği Enerjisa Üretim yaratmak. Bu bağlamda en güncel teknolojileri iş süreçlerimize entegre ederek, her geçen gün kendimizi geliştirerek çok daha hızlı ve çevik bir şekilde süreçlerimizi yönetiyoruz. Dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bizleri geliştirecek ve hızlandıracak farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Enerjisa Üretim’in 5 farklı santralinde devreye alınan yapay zeka teknolojisi, güvenlik kameralarından gelen video görüntüleri 7/24 takip ederek çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atacak durum ve davranışları gerçek zamanlı olarak tespit ederek ilgili birimleri anlık olarak uyarıyor ve üretkenliğin artmasını sağlıyor. Safety Vision projemiz çerçevesinde Intenseye firması ile uzun mesailer harcayarak ve karşılıklı olarak birbirimizi besleyerek ortaya çıkan bu başarılı ürün, 4 milyon dolarlık tohum yatırım desteği almayı başardı. Yeni teknolojilerin denenmesi ve inovatif yaklaşımlara platform sunulması konusunda organizasyonumuz her zaman farklı fırsatlara açık.

Enerjisa Üretim’de amacımız her zaman mutlu ve başarılı çalışanlarla, bir ekip ruhuyla mücadelemize devam etmek. Bu mücadelede bize yol arkadaşı olan tüm çalışanlarımızı kaynak olarak değil, değer olarak görüyoruz. Bu sebeple İnsan Kaynakları departmanımızın ismini ‘’İnsan ve Kültür’’ olarak değiştirdik. İnsan odaklı anlayışımız doğrultusunda çalışanlarımızı kurumun odak noktası olarak görüyor, onların gelişimi için fırsatlar sunuyoruz. İnsan ve Kültür ekibimizin öncülüğünde, hiyerarşi sınırlarının olmadığı, çalışan bağlılığının her geçen yıl arttığı bir Enerjisa Üretim inşa ediyoruz.

Şüphesiz ki Covid-19 Pandemisi, 2020 yılında en önemli mücadelemiz oldu. Enerji sektörü çalışanları, pandemi sürecinin perde arkasındaki en önemli kahramanları olarak öne çıktılar. Tüm santrallerimizde gecesini gündüzüne katarak, karantinada ailelerinden uzak, büyük bir fedakârlıkla üretmeye devam eden ve ülkemizin göstermiş olduğu milli mücadeleye katkı sunan çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Enerjisa Üretim portföyünde yer alan tüm rüzgar, hidroelektrik ve termik santrallerimiz, merkez ofisimiz de dahil olmak üzere TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi denetimlerini sıfır uygunsuzlukla başarı ile tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Çalışanlarımızın sağlığı ve elektrik üretiminin kesintiye uğramaması noktasında üzerimize düşen görevi sonuna kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Enerjisa Üretim, tüm portföyünü tek çatı altında yönetmek amacıyla dijitalleşme hedefli ile bir altyapı oluşturarak Senkronu kurdu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Senkron Merkezi İşletme Odası’nı (Senkron) hayata geçiren Enerjisa Üretim, böylece tüm Hidroelektrik Santrallerinin operasyonları İstanbul Merkez Ofis’te bulunan bu ofisten gerçekleştirmeye başladı. Senkron, 16 Kasım 2020 tarihi itibariyle, bünyesinde bulunan 12 adet hidroelektrik santralin uzaktan işletme sürecine başladı ve bu süreçlere ek olarak Rüzgar, Güneş ve Termik, santrallerine ait kontrol sistemlerini yöneterek veproses izlemelerini gerçekleştirerek süreçlerine devam ediyor. Senkron’un, Enerjisa Üretim’in dijitalleşme ve mükemmelliğin peşinde olma hedefinin hayata geçmiş en güzelörneklerinden birisi olduğu için gurur taşıyorum. Çünkü Enerjisa Üretim olarak her zaman daha iyisini hayal ediyor ve dijitalleşmede öncü bir şirket olarak emin adımlarla ilerliyoruz.

Enerjisa Üretim, çevresel ve sosyal performansı odağına alan operasyonel mükemmellik çalışmalarımızla ve sürekli gelişim kültürümüz ile sektörümüze yön veren bir yapı. Yüksek üretim performansıyla ve nakit akışıyla da çok güçlü. Yüzde 56’sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 21 santrali ve yatırımları ile enerjinin kesintisiz arzı için üretmeye devam ediyor. 2019 yılında ikincisi gerçekleştirilen Rüzgâr Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, projelerimizle 500 MW’lık kapasite kazandık. Aydın ve Çanakkale bölgelerine yapacağımız rüzgâr santralleri yatırımlarıyla, toplam üretim kapasitemizi 4.107 MW’a yükseltme ve portföyümüzdeki yeşil yatırımların payını çok daha yukarılara çekme potansiyelini yakaladık. Enerjisa Üretim olarak hem bu yükseliş ivmesini devam ettirmek hem de bizim için stratejik önceliklerimizden biri olan yenilebilir alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmek en önemli önceliklerimiz arasında. 7 banka ile imzaladığımız Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi, bu potansiyeli hayata geçirmemize destek olacak. Yatırımlarımıza, çalışmalarım ve tüm paydaşlarımıza güven vererek ‘sürdürülebilir değer yaratma amacıyla’ devam edeceğiz. Bu büyüme yolculuğumuzda kıymetli bir iş birliği yaptığımız bankalarla birlikte attığımız adım Türkiye’nin ekonomisine ve arz güvenliğine sağlayacağına inancım sonsuz.

Türkiye’nin lider enerji üretim ve ticaret şirketi olarak, 2020 yılında 3.607 MW’lık işletmedeki santrallerimizden oluşan portföyümüz ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz enerji yaklaşık %50 oranında gerçekleşti. Enerjisa Üretim olarak, gerçekleştirdiğimiz geliştirme ve iyileştirmelerle emre amadelik oranlarımızı çok iyi seviyelere çıkardığımız bir yıl oldu. Hidroelektrik santrallerimizde 97,35% emre amadelik oranı ile 3.6 TWh elektrik üretimi, rüzgar santrallerimizde %97,88 emre amadelik oranı ile 0,7 TWh elektrik üretimi, Tufanbeyli Santrali’mizde %87,73 emre amadelik oranı ile 2,8 TWh elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bütün iş kollarında elde ettiğimiz bu teknik başarılarımız finans pozisyonumuzu da oldukça güçlendirdi. Özel sektör tarafından yapılmış Türkiye’nin en modern yerli linyit santrali Tufanbeyli Santrali 2020 yılı içerisinde pandemi koşullarına rağmen ürettiği enerji ile üretim rekoru kırdı. Durmaksızın üretme yolculuğumuzda üç yıldır üst üste üretim rekoru kırmanın mutluluğunu yaşıyor, mükemmelliğin peşinde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl sadece yerli linyit santralimizde üretim rekoru kırmakla kalmadık, Rüzgar ve Güneş Santrallerimiz de 2020 yılı içerisinde üretim performansı açısından en iyi bir yıl geçirerek bir rekora imza atmış olduk. 2021 yılında da yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için üretmeye devam edeceğiz.

2020 yılı pandeminin etkileriyle bütün taşların yerinden oynadığı bir yıl oldu. Bu değişimin en önemli unsurlarının başında ise sadece finansal verileri önemsemek yerine aynı zamanda paydaşlarımızın ve yaşadığımız dünyanın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak geliyor. Bu doğrultuda ‘’Yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için enerji üretme’’ misyonumuza uygun olarak; iş stratejimizde “Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Ticareti”ni en öncelikli konumuz olarak ele alıyor ve yaptığımız çalışmaların merkezinde değerlendiriyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da hizmet edecek sürdürülebilirlik yaklaşımımızla, pek çok çevresel ve sosyal proje gerçekleştiriyoruz. İlkelerimizle uyumlu bir şekilde bu projeleri bir ekip olarak geliştiriyor ve yönetiyoruz. 2020 yılında diktiğimiz 100.000’den fazla fidanla yarınlara nefes oluyoruz.

2020; tüm zorlayıcı faktörlere rağmen, Enerjisa Üretim için operasyonel ve finansal anlamda başarılı geçen bir yıl oldu. Bu başarının elde edilmesinde, bizimle aynı amaca ortak olan ve bu yönde hiçbir özveriden kaçınmayan değerli ekip arkadaşlarıma, paha biçilemez katkılarınız için teşekkürü borç biliyorum.

Enerjisa Üretim varsa her zaman Enerji var!

İHSAN ERBİL BAYÇÖL
CEO

Liderlik Takımı

İHSAN ERBİL BAYÇÖL
CEO

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi’nde MBA yaptı. WHU Otto Beisheim School of Management’da Advanced Management programını tamamladı. İş hayatına Bechtel-Enka Ortak Girişimi’nde Proje Kontrol Mühendisi olarak başladı, 2008 yılında Enerjisa’ya katıldı. 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana Enerjisa Üretim CEO’su olarak görev yapıyor. Bisiklete binmek en büyük tutkusu, takım oyunları ve basketbol da ilgi alanları arasında. Evli ve iki çocuk babası.

FULYA BANU SÜRÜCÜ
CFO

1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, MBA programını 2002'de University of Wisconsin’de tamamladı. Kariyerine 1997’de Türkiye'deki Coca-Cola İçecek’te başladı. Yaklaşık 24 yıllık iş deneyimine sahip, Eylül 2019’dan bu yana Enerjisa Üretim CFO’su olarak görev yapıyor. İlgi alanları arasında kısa öyküler ve şiir yazmak, resim yapmak var. Evli ve iki çocuk annesi.

AHMET KUMBASAR
İNSAN VE KÜLTÜR LİDERİ

Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisansını ise Georgia Southern University’de aynı alanda tamamladı. İş hayatına 1991 yılında Mutlu Akü’de başladı. Yaklaşık 30 yıllık iş deneyimine sahip, Enerjisa Üretim’e İnsan ve Kültür Lideri olarak 2017 yılında katıldı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı, futbol izlemek, basketbol ve bowling oynamak ilgi alanları arasında. İki çocuk babası.

EMRE ERDOĞAN
İŞLETME VE TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Koç Üniverstesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. İş hayatına Bechtel-Enka Ortak Girişimi’nde Planlama Mühendisi olarak başladı, yaklaşık 19 yıllık iş deneyimine sahip. İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak 2018 yılında Enerjisa Üretim’e katıldı. Yelken ve motor sporlarına ilgi duyuyor. Evli ve iki çocuk babası.

İSMAİL BİLGİN
STRATEJİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu, Sabancı Üniversitesi - M.I.T. Sloan Management School iş birliğinde MBA eğitimini tamamladı. İş hayatına Black-River Asset Management firmasında Analist olarak başladı, yaklaşık 16 yıllık iş deneyimine sahip. 2009-2018 yıllarında Enerjisa’nın büyüme portföyünün oluşturulmasında Strateji ve İş Geliştirme fonksiyonunda çeşitli roller üstlendi. Aralık 2018’den bu yana Enerjisa Üretim’de Strateji ve Portföy Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Yelken sporu ve sinema ilgi alanları arasında. Evli ve bir çocuk babası.

YUSUF İLİMSEVER
ENERJİ PİYASALARI DİREKTÖRÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Uluslararası İşletme derecesini 2009’da Kingston Üniversitesi’nden aldı. İş hayatına 2010-2011 yılları arasında JJ Food Service şirketinde adım attı. 2011’de Türkiye’ye dönerek aynı yıl Enerjisa’ya katıldı ve Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi alanlarında uzman ve yönetici pozisyonlarında bulundu. Yaklaşık 11 yıllık iş deneyimine sahip, Enerjisa Üretim’de Temmuz 2019’dan beri Enerji Piyasaları Direktörü olarak görev yapıyor. Futbol, tarih ve seyahat alanlarına ilgi duyuyor. Evli ve bir çocuk babası.

ALİ İNAL
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ

Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Avusturya Alpen-Adria Üniversitesi’nde IT İş Çözümleri yüksek lisansını aldı, Fransa’da HEC Business School’da da Gold for Business Leaders başlıklı, üst düzey yöneticilere yönelik programı tamamladı. Kariyerine 2001’de Advancity İnternet Çözümleri şirketinde başladı, yaklaşık 20 yıllık iş deneyimine sahip. Enerjisa Üretim'e Temmuz 2019'da Bilgi Teknolojileri direktörü olarak katıldı. İlgi alanları arasında teknoloji, müzik, amatör astronomi ve viski kültürü bulunuyor. Evli ve üç çocuk babası.