PDF

TİCARET

Enerjiyi
çözüme
dönüştürüyoruz.

Piyasa dinamiklerini iyi okuyarak, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru tahlil ediyoruz. Riskleri geliştirdiğimiz araçlarla yönetiyoruz. Yapılandırılmış ticari ürünlerimizle ticaret değer zincirinin her halkasında iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza değer yaratıyoruz.

2021 Faaliyetleri

Çalışanlarımızı odağımıza alarak onların gelişimi için fırsatlar yaratıyoruz.

2021 Faaliyetleri

Elektrik ve doğalgaz ticaret şirketlerimiz ile sektörde Türkiye’nin lider enerji ticaret oyuncusuyuz. 3,6 GW’lık çeşitlendirilmiş elektrik üretim portföyümüzü tezgâh üstü ve organize piyasalarda optimize ediyoruz. Fiyat sabitleme, kapasite kiralama, dengeleme hizmetleri gibi yapılandırılmış ürünler ile hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza değer yaratıyoruz. Enerjisa Europe şirketimiz ile beraber Avrupa enerji piyasasının önde gelen enerji ticaret şirketleri arasında yer almayı hedefliyoruz. Doğu Avrupa enerji piyasalarında 2021 yılında başladığımız ticari faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz.

29 TWh
ticaret hacmi

Yapılandırılmış Ticari Ürünler ile Ticaret

Elektrik ve doğalgaz ticaret şirketlerimiz vasıtasıyla;

 • Santrallerin üretiminden bağımsız enerji ticaret stratejilerinin (prop trading) hayata geçirilmesi,
 • Ülkeler arası enerji ticareti ve optimizasyonu,
 • Doğalgaz ticareti,
 • Sanal Santral (VPP) çözümleri,
 • RES, GES ve HES’lere sabit fiyatlı alım garantileri,
 • Dengeleme hizmetleri,
 • Spot ve vadeli piyasalara piyasa erişim (Market Access) hizmetleri,
 • Karbon ticareti,
 • Büyük son kullanıcılara özel enerji çözümleri ve Sofistike müşteriler için entegre elektrik ve doğalgaz tedarik/depolama çözümleri

gibi yapılandırılmış ticari ürünler ile ticaret değer zincirinin her halkasında iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza değer yaratıyoruz. Piyasa dinamiklerini iyi okuyarak, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru tahlil ederek, riskleri geliştirdiğimiz araçlarla yöneterek iç ve dış paydaşlarımız için değer yaratıyoruz. Süreçleri yönetirken sözleşme güvenirliğinden asla taviz vermiyoruz.

Piyasa Analizinde Uzmanlık

İklimsel ve dönemsel etkiler, regülatif değişimler, makroekonomik ve politik göstergeler ve bunlar arasındaki ilişki, piyasaya yön veren başlıca faktörlerdir. Piyasa analiz ekibimiz, bu etke nleri matematiksel modellerle destekleyerek gelecek ile ilgili öngörü sunuyor ve ilgili departmanların ticari stratejilerini oluşturmalarına destek veriyor. Bu modellerin temel verilerden beslenerek birçok senaryoya göre, piyasada oluşabilecek beklenmeyen durumlara karşı Şirketin strateji oluşturmasını ve piyasaya karşı avantajlı bir pozisyonda olmasını sağlıyor. Alanında uzman çalışan kadromuz, dijitalleşme adımlarımız, kurum içi geliştirilen sofistike modellerimiz ve çeşitlendirilmiş portföyümüzle piyasa analiz çalışmalarımız sektörde öne çıkıyor.

2021, Enerjisa Üretim için piyasa analizi çalışmaları açısından verimli bir yıl oldu. Veri analitiği konusunda önemli çalışmalar yürüttük. Veri tabanı oluşturma, veri işleme ve veri otomatizasyonu ile geleceğe hazırlanma konusunda önemli kademe kaydettik.

Uluslararası Piyasa Oyuncusu

Enerjisa Europe 4 ülkede ticari faaliyetler için gerekli mali ve hukuki alt yapının varlığı; yetişmiş insan kaynağı ve sahip olduğu vizyon ile uluslararası piyasa oyuncusu.

Lider Piyasa Oyuncusu

34,2 TWh’yi aşan ticaret ve satış hacmi ile OTC ve VIOP piyasalarında lider.

Piyasa Öncüsü

Santral risk yönetimi, opsiyon ticareti, sanal santraller, dengeleme grubu gibi yapılandırılmış ürünlerde öncü.

Sürdürülebilirlik Destekçisi

Yenilikçi ve yeşil müşteri süreçleri, karbon nötrleme ve yeşil enerji ile sürdürülebilirlik destekçisi.

2021 Yılı Ticaret Hacmimiz

Ticaret ekipleri, belirli risk limitleri çerçevesinde, enerji fiyat beklentilerine göre ve üretim faaliyetlerinden bağımsız olarak stratejiler belirleyip enerji piyasalarında pozisyon alabiliyorlar. Bu stratejilere genel anlamda; piyasa dinamikleri, beklentiler ve market ile ilgili yapılan analizler yön veriyor.

 • Santrallerden bağımsız ticari stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Sınır ötesi elektrik ticareti,
 • Doğalgaz ticareti,
 • Dengeleme hizmetleri,
 • Piyasadaki yenilenebilir santrallere özel çözümler ve

ticaret ve enerjide yapılandırılmış ürünler kısmında öne çıkan ana başlıklar oldu.

2021 yılı ticaret hacmimiz, 2021 yılında global enerji piyasalarında yaşanan yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 59 TWh ile 2020’ye göre 65% artış gösterdi. Enerji Ticaret Derneği raporlarına göre, OTC piyasalarında gerçekleşen işlemlerin büyük bir kısmında alıcı ya da satıcı olarak sektör lideri konumumuzu perçinledik. OTC yanında VIOP ve VEP gibi organize elektrik piyasalarında işlem gören ürünler için sürekli alım ve satım teklifleri vererek vadeli elektrik piyasalarının likiditesinin arttırılması için yoğun çaba gösterdik. 2021’de elektrik ticaretinin yanı sıra (ve 2 santrale gaz alımı dışında) ticari gaz faaliyetlerine başladık ve 740 mcm’lik gaz alım-satımı gerçekleştirdik. 2021 yılı konsolide ciromuz 16 milyar TL iken Tradeco tüzel kişiliği özelinde ise 12 milyar TL’dir.

Doğalgaz Ticareti

Türkiye ve globaldeki gaz piyasası dinamiklerini analiz ederek standart ve standart dışı ticari işlemler ile ek kârlılık sağlamayı, büyüme stratejisine katkıda bulunmayı ve mevcut riskleri önlemeyi/azaltmayı/ dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra doğalgaz santrallerimizin ihtiyaçlarına yönelik yapısal gaz alım anlaşmaları yaparak, santrallerin piyasada rekabetçi bir duruma getirilmesi ve bu varlıklardan beklenen değerin yakalanabilmesi için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz vizyon doğrultusunda 2021’de ticaret alanında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirdik;

 • Çeşitli piyasalarda işlem gören tüm elektrik ticaret hacminde 40% paya ulaştık.
 • Yaklaşık 6 TWh serbest tüketici portföyü ile Türkiye’de bu alanda en büyük hacme sahip firmalar arasına girdik.
 • Enerjisa Europe ile Doğu Avrupa enerji piyasalarında ilk finansal ve fiziksel işlemlerimizi gerçekleştirdik.
 • EPİAŞ’ın 2021 yılında işletmeye aldığı VEP’te (Vadeli Elektrik Piyasası) uzun ve kısa dönemli işlemler gerçekleştirdik.
 • Karbon ticaretini (uluslararası, yurt içi) aktif olarak başlattık.
 • Sıvılaştırılmış doğalgaz ve sınır ötesi gaz ticareti için piyasadaki gelişmeleri yakından takip ettik.
 • Gaz ticari faaliyetlerinin artırılması hedefi doğrultusunda, dokunulan piyasa paydaşları sayısını arttırdık.
 • Petrol fiyatlarının gaz fiyatlarına olan etkisinin oluşturduğu riskleri hedge stratejisi doğrultusunda yönettik.
 • Vadeli Gaz Piyasası, son tüketici esneklikleri ve ithalat/ihracat gereksinimleri gibi Türkiye gaz piyasası için önem arz eden değişiklikleri yönetmek için EÜD ve TÜSİAD gibi derneklere destek sağladık.
 • COVID-19 salgını nedeniyle doğalgaz son tüketici portföyünde oluşan belirsizliği başarıyla yönettik.

Dengeleme Hizmetleri

Dengeleme hizmetlerin amacını, santrallerin ve tüketici portföylerinin enerji dengesizliklerini eşleştirerek dengesizlikten dolayı yaşanacak kaybı azaltmak olarak tanımlayabiliriz. 2021 yılında maliyetlerini azaltarak dengeleme hizmetlerimizde hem santrallerimize hem de paydaşlarımıza değer yarattık.

Yenilenebilir Santrallere Özel Çözümler

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretim santrallerinin yayınlaşması amacıyla devlet tarafından tasarlanan sabit fiyatlı alım garantili mekanizma (YEKDEM) başarılı oldu. Yenilenebilir kaynakların kurulu güçteki payı %50’leri geçti. 2022 ve sonrası için teşvik mekanizmasının dışında kalacak olan santrallerin, serbest piyasada sürekli değişebilen spot fiyatlar ile büyük ölçüde karşı karşıya kalacaklarını düşünüyoruz. Enerjisa Üretim, ticaret ekibinin uzmanlığı ve bilgi birikimiyle söz konusu santrallerin değişken fiyat ve dengesizlik risklerine karşı ihtiyaç duyacakları çözümleri sunuyoruz. Teşvik sonrasında da santrallerin kârlılıklarının devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. IT altyapımızda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bu alanda da lider olmayı planlıyoruz. 2021 itibarıyla sabit fiyatlı alım ve santral yönetim anlaşmaları imzalayarak sahipliği kendisinde olmayan santrallerin ticari yönetimine başladık.

Esnek ve Geniş Ürün Çeşitliliği Odaklı Müşteri Çözümleri

Dengeleme hizmetlerin amacını, santrallerin ve tüketici Son kullanıcıların tedarik ihtiyaçları birbirinden önemli farklılıklar gösterebiliyor. Hizmet verilen kitle birçok tüketiciyi kapsıyor. Günlük ortalama tüketimi değişmeyen bir sanayi kuruluşu, tüketimi dönemsel veya kendi sektöründeki dinamiklere bağlı olarak değişen tüketim noktaları, yüksek tüketimi olan veya hedge yaparak enerji riskine maruz kalmak istemeyen tüketiciler farklı kitlelerden bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Ürün çeşitliliğimiz, güçlü finansal yapımız ve fiyatlama esnekliğimiz ile tüm piyasa oyuncularının ihtiyacına göre ürün sağlayabiliyoruz. Farklı ihtiyaçları olan bu tüketicileri, özel bir ticaret kanalı olarak ele alıyouz. Müşterilerimizin beklentilerini sadece alternatif fiyatlandırma seçenekleriyle değil sektördeki altyapı, mevzuat ve uygulamadaki tecrübelerimizi paylaşarak karşılıyoruz. Müşteri Çözümleri Birimi; santrallerimizde üretilen veya spot piyasadan elde edilen enerjinin, tüketimi belirli bir miktarın üzerinde olan tüketicilere tedarik ettirilmesi veya farklı çözümlerle maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapıyor. Ayrıca şirket içi optimizasyon/yapılandırılmış ürünler takımı desteği ile alternatif yaratma projelerini yürütüyor. 2021 yılında bu faaliyet çerçevesinde yaklaşık 6 TWh ticaret gerçekleştirdik ve 3,8 Milyar TL’lik ek bir ciro yarattık. 2022 yılında bu faaliyet alanlarında da sektör liderlerinden birisi olmayı hedefliyoruz.

Enerjisa Access Müşteriyi Dijital Dünyaya Taşıyacak

Dengeleme hizmetlerin amacını, santrallerin ve tüketici Dijitalizasyon kavramı her alanda olduğu gibi enerji tedarikçisi ve tüketicisi arasındaki ilişkide de önemini artırıyor. Dinamik fiyatlandırmanın söz konusu olduğu “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” ile beraber “Enerji Okur Yazarlığı” müşteriler için daha da hayati bir durum kazanıyor. Müşterilerin hayatına; “Ptf”, “Yekdem”, ”Dengesizlik”, “Finansal Maliyet”, “Tüketim Tahmini” gibi kavramlar giriyor. Pandemi süreci ile önemi daha da artan dijitalleşme konusunda müşterilere doğrudan ulaşabilecek dijital çözümler sunuyoruz.

Hayata geçirdiğimiz “Enerjisa Access” hizmeti bu alanda, müşterilerin tüm sorularına cevap verebilecek önemli bir araç olarak konumlanıyor. Müşteriler, Enerjisa Access sayesinde tüm performansını izleyebiliyor (Monitoring) ve anlık maliyetlendirme yapabiliyor. Bu sayede aylık olarak gerçekleşen dönemsel faturalandırma müşteriler için bir sürpriz olmaktan çıkıyor ve kontrol edebilecekleri bir alan haline dönüşüyor. Tüketiciler, Enerjisa Access ile beraber sadece kontrol ve izleme mekanizması değil ayrıca gelecek dönem tahminlerinin de yer aldığı analiz ekranları sayesinde; enerji satın alma ve kullanma stratejilerini de oluşturabiliyor.

Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Belgelendirilmesi

Dengeleme hizmetlerin amacını, santrallerin ve tüketici Uluslararası arenada ve özellikle Avrupa bölgesinde “yeşil” çözümlere artan vurgu, yenilenebilir enerjiyi gelişen bir iş kolu haline getiriyor. Sanayiciler, gelişmiş ekonomilere ihracat yapmak için gönüllü karbon dengeleme ihtiyacını giderek daha fazla vurguluyor. Bu noktada birincil hedefimiz, varlıklarımızın dekarbonizasyon belgelendirme projelerini geliştirmek ve mümkün olan en iyi şekilde offset veya ticaret mekanizmasının kurulumudur. İkincil olarak, gönüllü karbon piyasasında tanınmış bir piyasa oyuncusu olarak konumlanmayı hedefliyoruz. Sadece büyük segment müşterileri değil, ihracat yapan ve yurt dışında bu belgeye ihtiyaç duyan kuruluşları hedefliyoruz.

Dekarbonizasyon belgelendirme projesini, tüm taraflar için bir kazan-kazan durumu olarak görüyoruz. Karbonlarını geliştirmek ve pazarlamak için yeterli bilgi birikimine ve kaynağa sahip olmayan düşük ölçekli yenilenebilir enerji üreticileri ile büyük/orta segment tüketicilerinin “yeşil piyasalar” okur-yazarlığını artırma çalışmalarına 2020 yılında başladık. 2021 yılında yeşil belgeli enerji faturası düzenlenen tüketici sayısı önemli ölçüde arttı. Firmaların ve ihracat yaptıkları ülkelerin farklı tercihlerine hitap edebilmek için farklı kaynak tipi ve farklı enerji sertifikalarıyla çalışıyoruz. Bu sertifikaların hepsi Afrika’dan Amerika’ya, Çin’den Hindistan’a tüm dünyada kabul gören uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalardır. Farklı tipte temiz enerji kaynağına ve farklı sertifikalara (Gold Standard, Verra VCS, IREC) sahip olmamız sebebiyle tüketicilere tercihlerinde esneklik sağlıyoruz.

Enerjisa Europe

Sınır Ötesi Ticaret ve Doğu Avrupa Enerji Piyasaları

Enerjisa Europe

Sınır Ötesi Ticaret ve Doğu Avrupa Enerji Piyasaları

2021 yılında391 GWh sınır ötesi ticaret (ihracat) gerçekleştirdik. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye arasında elektrik fiyatlarının değişimine göre çeşitli optimizasyon teknikleri uygulayarak tüm paydaşlar için mümkün olan en yüksek değeri yarattık. 2021 yılında, sahip olduğumuz Enerjisa Europe Kft. şirketi ile Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Macaristan marketlerinde ticari fırsatları kovaladık. EEX (European Energy Exchange) üzerinden finansal uzlaşmalı ve IBEX (Independent Bulgarian Energy Exchange) üzerinden fiziksel uzlaşmalı elektrik ticareti faaliyetlerinde bulunduk. Bu bağlamda, 2022 için Türkiye-Bulgaristan sınırında 23 MW yıllık elektrik transfer kapasitesi aldık ve 500 GWh ticaret hacmi ile bu kapasiteyi optimize ettik. Edindiğimiz tecrübe ışığında Doğu Avrupa enerji piyasalarında 2022’deki işlem hacmimizi artırmayı planlıyoruz. Yunanistan için devam eden elektrik ticaret lisansı alma sürecinin 2022 yılında tamamlanması bekleniyoruz.

2021 Faaliyetleri

Çalışanlarımızı odağımıza alarak onların gelişimi için fırsatlar yaratıyoruz.

2021 Faaliyetleri

Elektrik ve doğalgaz ticaret şirketlerimiz ile sektörde Türkiye’nin lider enerji ticaret oyuncusuyuz. 3,6 GW’lık çeşitlendirilmiş elektrik üretim portföyümüzü tezgâh üstü ve organize piyasalarda optimize ediyoruz. Fiyat sabitleme, kapasite kiralama, dengeleme hizmetleri gibi yapılandırılmış ürünler ile hissedarlarımıza

ve iş ortaklarımıza değer yaratıyoruz. Enerjisa Europe şirketimiz ile beraber Avrupa enerji piyasasının önde gelen enerji ticaret şirketleri arasında yer almayı hedefliyoruz. Doğu Avrupa enerji piyasalarında 2021 yılında başladığımız ticari faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz.

29 TWh
ticaret hacmi

2021 Faaliyetleri

Yapılandırılmış Ticari Ürünler ile Ticaret

Elektrik ve doğalgaz ticaret şirketlerimiz vasıtasıyla;

 • Santrallerin üretiminden bağımsız enerji ticaret stratejilerinin (prop trading) hayata geçirilmesi,
 • Ülkeler arası enerji ticareti ve optimizasyonu,
 • Doğalgaz ticareti,
 • Sanal Santral (VPP) çözümleri,
 • RES, GES ve HES’lere sabit fiyatlı alım garantileri,
 • Dengeleme hizmetleri,
 • Spot ve vadeli piyasalara piyasa erişim (Market Access) hizmetleri,
 • Karbon ticareti,
 • Büyük son kullanıcılara özel enerji çözümleri ve Sofistike müşteriler için entegre elektrik ve doğalgaz tedarik/depolama çözümleri

gibi yapılandırılmış ticari ürünler ile ticaret değer zincirinin her halkasında iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza değer yaratıyoruz. Piyasa dinamiklerini iyi okuyarak, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru tahlil ederek, riskleri geliştirdiğimiz araçlarla yöneterek iç ve dış paydaşlarımız için değer yaratıyoruz. Süreçleri yönetirken sözleşme güvenirliğinden asla taviz vermiyoruz.

Piyasa Analizinde Uzmanlık

İklimsel ve dönemsel etkiler, regülatif değişimler, makroekonomik ve politik göstergeler ve bunlar arasındaki ilişki, piyasaya yön veren başlıca faktörlerdir. Piyasa analiz ekibimiz, bu etke nleri matematiksel modellerle destekleyerek gelecek ile ilgili öngörü sunuyor ve ilgili departmanların ticari stratejilerini oluşturmalarına destek veriyor. Bu modellerin temel verilerden beslenerek birçok senaryoya göre, piyasada oluşabilecek beklenmeyen durumlara karşı Şirketin strateji oluşturmasını ve piyasaya karşı avantajlı bir pozisyonda olmasını sağlıyor. Alanında uzman çalışan kadromuz, dijitalleşme adımlarımız, kurum içi geliştirilen sofistike modellerimiz ve çeşitlendirilmiş portföyümüzle piyasa analiz çalışmalarımız sektörde öne çıkıyor.

2021, Enerjisa Üretim için piyasa analizi çalışmaları açısından verimli bir yıl oldu. Veri analitiği konusunda önemli çalışmalar yürüttük. Veri tabanı oluşturma, veri işleme ve veri otomatizasyonu ile geleceğe hazırlanma konusunda önemli kademe kaydettik.

2021 Faaliyetleri

Uluslararası Piyasa Oyuncusu

Enerjisa Europe 4 ülkede ticari faaliyetler için gerekli mali ve hukuki alt yapının varlığı; yetişmiş insan kaynağı ve sahip olduğu vizyon ile uluslararası piyasa oyuncusu.

Lider Piyasa Oyuncusu

34,2 TWh’yi aşan ticaret ve satış hacmi ile OTC ve VIOP piyasalarında lider.

Piyasa Öncüsü

Santral risk yönetimi, opsiyon ticareti, sanal santraller, dengeleme grubu gibi yapılandırılmış ürünlerde öncü.

Sürdürülebilirlik Destekçisi

Yenilikçi ve yeşil müşteri süreçleri, karbon nötrleme ve yeşil enerji ile sürdürülebilirlik destekçisi.

2021 Faaliyetleri

2021 Yılı Ticaret Hacmimiz

Ticaret ekipleri, belirli risk limitleri çerçevesinde, enerji fiyat beklentilerine göre ve üretim faaliyetlerinden bağımsız olarak stratejiler belirleyip enerji piyasalarında pozisyon alabiliyorlar. Bu stratejilere genel anlamda; piyasa dinamikleri, beklentiler ve market ile ilgili yapılan analizler yön veriyor.

 • Santrallerden bağımsız ticari stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Sınır ötesi elektrik ticareti,
 • Doğalgaz ticareti,
 • Dengeleme hizmetleri,
 • Piyasadaki yenilenebilir santrallere özel çözümler ve

ticaret ve enerjide yapılandırılmış ürünler kısmında öne çıkan ana başlıklar oldu.

2021 yılı ticaret hacmimiz, 2021 yılında global enerji piyasalarında yaşanan yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 59 TWh ile 2020’ye göre 65% artış gösterdi. Enerji Ticaret Derneği raporlarına göre, OTC piyasalarında gerçekleşen işlemlerin büyük bir kısmında alıcı ya da satıcı olarak sektör lideri konumumuzu perçinledik. OTC yanında VIOP ve VEP gibi organize elektrik piyasalarında işlem gören ürünler için sürekli alım ve satım teklifleri vererek vadeli elektrik piyasalarının likiditesinin arttırılması için yoğun çaba gösterdik. 2021’de elektrik ticaretinin yanı sıra (ve 2 santrale gaz alımı dışında) ticari gaz faaliyetlerine başladık ve 740 mcm’lik gaz alım-satımı gerçekleştirdik. 2021 yılı konsolide ciromuz 16 milyar TL iken Tradeco tüzel kişiliği özelinde ise 12 milyar TL’dir.

2021 Faaliyetleri

Doğalgaz Ticareti

Türkiye ve globaldeki gaz piyasası dinamiklerini analiz ederek standart ve standart dışı ticari işlemler ile ek kârlılık sağlamayı, büyüme stratejisine katkıda bulunmayı ve mevcut riskleri önlemeyi/azaltmayı/ dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra doğalgaz santrallerimizin ihtiyaçlarına yönelik yapısal gaz alım anlaşmaları yaparak, santrallerin piyasada rekabetçi bir duruma getirilmesi ve bu varlıklardan beklenen değerin yakalanabilmesi için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz vizyon doğrultusunda 2021’de ticaret alanında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirdik;

 • Çeşitli piyasalarda işlem gören tüm elektrik ticaret hacminde 40% paya ulaştık.
 • Yaklaşık 6 TWh serbest tüketici portföyü ile Türkiye’de bu alanda en büyük hacme sahip firmalar arasına girdik.
 • Enerjisa Europe ile Doğu Avrupa enerji piyasalarında ilk finansal ve fiziksel işlemlerimizi gerçekleştirdik.
 • EPİAŞ’ın 2021 yılında işletmeye aldığı VEP’te (Vadeli Elektrik Piyasası) uzun ve kısa dönemli işlemler gerçekleştirdik.
 • Karbon ticaretini (uluslararası, yurt içi) aktif olarak başlattık.
 • Sıvılaştırılmış doğalgaz ve sınır ötesi gaz ticareti için piyasadaki gelişmeleri yakından takip ettik.
 • Gaz ticari faaliyetlerinin artırılması hedefi doğrultusunda, dokunulan piyasa paydaşları sayısını arttırdık.
 • Petrol fiyatlarının gaz fiyatlarına olan etkisinin oluşturduğu riskleri hedge stratejisi doğrultusunda yönettik.
 • Vadeli Gaz Piyasası, son tüketici esneklikleri ve ithalat/ihracat gereksinimleri gibi Türkiye gaz piyasası için önem arz eden değişiklikleri yönetmek için EÜD ve TÜSİAD gibi derneklere destek sağladık.
 • COVID-19 salgını nedeniyle doğalgaz son tüketici portföyünde oluşan belirsizliği başarıyla yönettik.
2021 Faaliyetleri

Dengeleme Hizmetleri

Dengeleme hizmetlerin amacını, santrallerin ve tüketici portföylerinin enerji dengesizliklerini eşleştirerek dengesizlikten dolayı yaşanacak kaybı azaltmak olarak tanımlayabiliriz. 2021 yılında maliyetlerini azaltarak dengeleme hizmetlerimizde hem santrallerimize hem de paydaşlarımıza değer yarattık.

Yenilenebilir Santrallere Özel Çözümler

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretim santrallerinin yayınlaşması amacıyla devlet tarafından tasarlanan sabit fiyatlı alım garantili mekanizma (YEKDEM) başarılı oldu. Yenilenebilir kaynakların kurulu güçteki payı %50’leri geçti. 2022 ve sonrası için teşvik mekanizmasının dışında kalacak olan santrallerin, serbest piyasada sürekli değişebilen spot fiyatlar ile büyük ölçüde karşı karşıya kalacaklarını düşünüyoruz. Enerjisa Üretim, ticaret ekibinin uzmanlığı ve bilgi birikimiyle söz konusu santrallerin değişken fiyat ve dengesizlik risklerine karşı ihtiyaç duyacakları çözümleri sunuyoruz. Teşvik sonrasında da santrallerin kârlılıklarının devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. IT altyapımızda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bu alanda da lider olmayı planlıyoruz. 2021 itibarıyla sabit fiyatlı alım ve santral yönetim anlaşmaları imzalayarak sahipliği kendisinde olmayan santrallerin ticari yönetimine başladık.

2021 Faaliyetleri

Esnek ve Geniş Ürün Çeşitliliği Odaklı Müşteri Çözümleri

Dengeleme hizmetlerin amacını, santrallerin ve tüketici Son kullanıcıların tedarik ihtiyaçları birbirinden önemli farklılıklar gösterebiliyor. Hizmet verilen kitle birçok tüketiciyi kapsıyor. Günlük ortalama tüketimi değişmeyen bir sanayi kuruluşu, tüketimi dönemsel veya kendi sektöründeki dinamiklere bağlı olarak değişen tüketim noktaları, yüksek tüketimi olan veya hedge yaparak enerji riskine maruz kalmak istemeyen tüketiciler farklı kitlelerden bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Ürün çeşitliliğimiz, güçlü finansal yapımız ve fiyatlama esnekliğimiz ile tüm piyasa oyuncularının ihtiyacına göre ürün sağlayabiliyoruz. Farklı ihtiyaçları olan bu tüketicileri, özel bir ticaret kanalı olarak ele alıyouz. Müşterilerimizin beklentilerini sadece alternatif fiyatlandırma seçenekleriyle değil sektördeki altyapı, mevzuat ve uygulamadaki tecrübelerimizi paylaşarak karşılıyoruz. Müşteri Çözümleri Birimi; santrallerimizde üretilen veya spot piyasadan elde edilen enerjinin, tüketimi belirli bir miktarın üzerinde olan tüketicilere tedarik ettirilmesi veya farklı çözümlerle maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapıyor. Ayrıca şirket içi optimizasyon/yapılandırılmış ürünler takımı desteği ile alternatif yaratma projelerini yürütüyor. 2021 yılında bu faaliyet çerçevesinde yaklaşık 6 TWh ticaret gerçekleştirdik ve 3,8 Milyar TL’lik ek bir ciro yarattık. 2022 yılında bu faaliyet alanlarında da sektör liderlerinden birisi olmayı hedefliyoruz.

Enerjisa Access Müşteriyi Dijital Dünyaya Taşıyacak

Dengeleme hizmetlerin amacını, santrallerin ve tüketici Dijitalizasyon kavramı her alanda olduğu gibi enerji tedarikçisi ve tüketicisi arasındaki ilişkide de önemini artırıyor. Dinamik fiyatlandırmanın söz konusu olduğu “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” ile beraber “Enerji Okur Yazarlığı” müşteriler için daha da hayati bir durum kazanıyor. Müşterilerin hayatına; “Ptf”, “Yekdem”, ”Dengesizlik”, “Finansal Maliyet”, “Tüketim Tahmini” gibi kavramlar giriyor. Pandemi süreci ile önemi daha da artan dijitalleşme konusunda müşterilere doğrudan ulaşabilecek dijital çözümler sunuyoruz.

Hayata geçirdiğimiz “Enerjisa Access” hizmeti bu alanda, müşterilerin tüm sorularına cevap verebilecek önemli bir araç olarak konumlanıyor. Müşteriler, Enerjisa Access sayesinde tüm performansını izleyebiliyor (Monitoring) ve anlık maliyetlendirme yapabiliyor. Bu sayede aylık olarak gerçekleşen dönemsel faturalandırma müşteriler için bir sürpriz olmaktan çıkıyor ve kontrol edebilecekleri bir alan haline dönüşüyor. Tüketiciler, Enerjisa Access ile beraber sadece kontrol ve izleme mekanizması değil ayrıca gelecek dönem tahminlerinin de yer aldığı analiz ekranları sayesinde; enerji satın alma ve kullanma stratejilerini de oluşturabiliyor.

2021 Faaliyetleri

Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Belgelendirilmesi

Dengeleme hizmetlerin amacını, santrallerin ve tüketici Uluslararası arenada ve özellikle Avrupa bölgesinde “yeşil” çözümlere artan vurgu, yenilenebilir enerjiyi gelişen bir iş kolu haline getiriyor. Sanayiciler, gelişmiş ekonomilere ihracat yapmak için gönüllü karbon dengeleme ihtiyacını giderek daha fazla vurguluyor. Bu noktada birincil hedefimiz, varlıklarımızın dekarbonizasyon belgelendirme projelerini geliştirmek ve mümkün olan en iyi şekilde offset veya ticaret mekanizmasının kurulumudur. İkincil olarak, gönüllü karbon piyasasında tanınmış bir piyasa oyuncusu olarak konumlanmayı hedefliyoruz. Sadece büyük segment müşterileri değil, ihracat yapan ve yurt dışında bu belgeye ihtiyaç duyan kuruluşları hedefliyoruz.

Dekarbonizasyon belgelendirme projesini, tüm taraflar için bir kazan-kazan durumu olarak görüyoruz. Karbonlarını geliştirmek ve pazarlamak için yeterli bilgi birikimine ve kaynağa sahip olmayan düşük ölçekli yenilenebilir enerji üreticileri ile büyük/orta segment tüketicilerinin “yeşil piyasalar” okur-yazarlığını artırma çalışmalarına 2020 yılında başladık. 2021 yılında yeşil belgeli enerji faturası düzenlenen tüketici sayısı önemli ölçüde arttı. Firmaların ve ihracat yaptıkları ülkelerin farklı tercihlerine hitap edebilmek için farklı kaynak tipi ve farklı enerji sertifikalarıyla çalışıyoruz. Bu sertifikaların hepsi Afrika’dan Amerika’ya, Çin’den Hindistan’a tüm dünyada kabul gören uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalardır. Farklı tipte temiz enerji kaynağına ve farklı sertifikalara (Gold Standard, Verra VCS, IREC) sahip olmamız sebebiyle tüketicilere tercihlerinde esneklik sağlıyoruz.

Enerjisa Europe

Sınır Ötesi Ticaret ve Doğu Avrupa Enerji Piyasaları

Enerjisa Europe

Sınır Ötesi Ticaret ve Doğu Avrupa Enerji Piyasaları

2021 yılında391 GWh sınır ötesi ticaret (ihracat) gerçekleştirdik. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye arasında elektrik fiyatlarının değişimine göre çeşitli optimizasyon teknikleri uygulayarak tüm paydaşlar için mümkün olan en yüksek değeri yarattık. 2021 yılında, sahip olduğumuz Enerjisa Europe Kft. şirketi ile Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Macaristan marketlerinde ticari fırsatları kovaladık. EEX (European Energy Exchange) üzerinden finansal uzlaşmalı ve IBEX (Independent Bulgarian Energy

Exchange) üzerinden fiziksel uzlaşmalı elektrik ticareti faaliyetlerinde bulunduk. Bu bağlamda, 2022 için Türkiye-Bulgaristan sınırında 23 MW yıllık elektrik transfer kapasitesi aldık ve 500 GWh ticaret hacmi ile bu kapasiteyi optimize ettik. Edindiğimiz tecrübe ışığında Doğu Avrupa enerji piyasalarında 2022’deki işlem hacmimizi artırmayı planlıyoruz. Yunanistan için devam eden elektrik ticaret lisansı alma sürecinin 2022 yılında tamamlanması bekleniyoruz.