PDF

FİNANSAL GÜÇ

Enerjiyi
güvene
dönüştürüyoruz.

Piyasaların değişen dinamiklerine hızla uyum sağlıyoruz. İç ve dış paydaşlarımızdan gelen tüm taleplere esnek, yenilikçi, iş birlikçi ve vizyoner yaklaşarak daha verimli çıktılar sağlıyoruz.

2021 Faaliyetleri

Başarılı bir dönüşüm ve sermaye yapılandırması sürecinin ardından hissedarlarımıza toplam 574.000.000 TL tutarında ilk temettü ödememizi gerçekleştirdik.

2021 Faaliyetleri

Başarılı bir dönüşüm ve sermaye yapılandırması sürecinin ardından hissedarlarımıza toplam 574.000.000,00 TL tutarında ilk temettü ödememizi gerçekleştirdik. Ayrıca, 2021 yılı son çeyreğinde 925.232.120,00 TL temettü dağıtım kararımızı aldık. 2022 yılı ilk yarısında bu ödemeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Milyar TL

Toplam Aktif
Büyüklüğü

18,5

Net Satışlar

16,4

FAVÖK

3,2

Milyar TL

Net Dönem Kârı

1,7

Serbest Nakit Akışı

2,9

Net Borç / FAVÖK

1,3

Finansal Riskler
ve Aksiyon Planları

Kur dalgalanmalarından negatif etkilenmemek adına gelişmiş risk yönetim araçları ve teknikleri kullanıyoruz.

Finansal Riskler ve Aksiyon Planları

Finansal risklerin değerlendirilmesi ve aksiyonların planlanması için üst yönetimin de katılımı ile Aktif/Pasif Komitesi’ni kurduk. Komitemiz düzenli aralıklarla toplanıyor;

 • Şirketin mevcut ve ileriye dönük mevduat ve kredi pozisyonlarını,
 • Farklı para birimleri cinsinden gelir ve giderlerini,
 • Kur ve faiz risklerini değerlendiriyor ve
 • Alınacak pozisyonlar ile risk yönetimi aksiyonlarını belirliyor.

Komitemiz, ayrıca Finansal Risk Yönetimi Politikası için girdi sağlıyor. Finansal Risk Yönetimi Politikasını, finansal operasyonların temel prensiplerini, yetki ve limitleri, onay prosedürlerini, izlenen metrikler ve risk yönetim uygulamaları ile belirliyor.

Nakit akışı ve net kâr/zarar seviyelerindeki riskleri daha iyi yönetebilmek için iki farklı model kullanıyoruz;

Nakit akışı modeli

Nakit akışı modeli mevcut mevduat üzerine tüm gelir giderleri günlük seviyede öngörüyor ve gelecekte oluşacak farklı para birimlerindeki nakit akışlarını gün gün belirliyor. Bu sayede model üzerinde mevduat ve likidite tahminlerini görmek, farklı kur senaryoları ile nakit risklerini tespit etmek ve önceden aksiyon almak mümkün hale geliyor. Nakit akışı modeli ile 5 yıl ileri vadeye kadar mevduat hareketlerini tahmin edilebiliyoruz.

Kâr/Zarar modeli

Kâr/Zarar modeli ise tüm ticari faaliyetleri, mevduat ve kredileri istatistiksel olarak üretilmiş binlerce farklı kur ve faiz senaryosu ile değerleyerek, her bir senaryoda FAVÖK (EBITDA) ve kâr/zararın ne kadar etkilendiğinin dağılımını çıkarıyor. Bu sayede kur ve faiz değişimlerinin hem nakit akışı üzerindeki hem de kâr/zarar üzerindeki etkilerini öngörmek mümkün hale geliyor. Farklı kur senaryoları içerisinde sadece Türk Lirası’nın değer değişimleri değil, aynı zamanda Avro ve Amerikan Doları’nın birbirleri arasındaki değer değişimleri (parite) de inceleniyor. Parite değeri, özellikle borç ve gelir yapılarımızdaki farklılıktan dolayı son derece önemle takip ediliyor.

2021 yılında döviz kurlarında, özellikle de yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek oynaklık; maliyet, gelir ve finansman açısından dövize yüksek oranda endeksli olan enerji piyasası oyuncularının tamamı için yönetilmesi gereken en önemli risklerden biri oldu. Kur dalgalanmalarından negatif etkilenmemek adına gelişmiş risk yönetim araçları ve teknikleri kullanıyoruz.

Farklı para birimlerindeki alacaklarımız, borçlarımız ve alım garantilerinden doğan kur risklerimiz finansal risklerimizin önemli bölümünü oluşturuyor. Ayrıca mevduatlar, krediler ve/veya vadeli borç ve alacaklardan doğan faiz riskleri ve vergisel riskler de finansal riskler kapsamına giriyor. Bu risklerin daha etkili yönetilebilmesi adına Risk Kültürü departmanı altında Finansal Risk Yönetimi birimini görevlendirdik. 2021 yılında uyum kurallarımızı oluşturduk, kurumsal uyum sürecini hayata geçirdik. Ürettiğimiz nakdi, farklı para birimlerinde ve farklı finansal enstrümanlarda değerlendirerek 2022 yılına güçlü ve emin bir giriş yaptık.

Dijitalleşme ve Proje Yönetimi

Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda 2021 yılı ajandamız, dünyada gelişen yeni trendlerle uyumlu olacak şekilde, küresel/yerel farklılaşan sektör dinamiklerine adaptasyonu hızlandırmaktı.

Dijitalleşme ve Proje Yönetimi

Odağımıza aldığımız yalın ve çevik çalışma modeli çerçevesinde değişim yolculuğumuza, 2021 yılında CFO fonksiyonunda yaptığımız organizasyonel değişiklikler ile devam ettik. Çevik organizasyon yapısı ile katma değere odaklanmayı, onay mekanizmalarının azaltılıp inisiyatif alınmasını ve finans fonksiyonları içerisinde en iyi uygulamaları tasarlayıp hayata geçirmeyi amaçladık. Yeni yapımızla, piyasalarda değişen dinamiklere hızla uyum sağlıyor, iç ve dış paydaşlarımızdan gelen tüm taleplere esnek, yenilikçi, işbirlikçi ve vizyoner yaklaşarak daha verimli çıktılar sağlıyoruz.

Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda 2021 yılı ajandamız, dünyada gelişen yeni trendlerle uyumlu olacak şekilde, küresel/yerel farklılaşan sektör dinamiklerine adaptasyonu hızlandırmaktı. Hedefler doğrultusunda CFO ekipleri, pek çok makro/mikro iyileştirme/geliştirme projeleri üzerinde çalıştı. Tüm projelerin odağını, çoklu kaynaklardan beslenen gerçek zamanlı verinin konsolide edilerek, kullanıcı dostu dinamik tablolar, dashboardlar ve grafikler ile analize hazır hale getirilmesi oluşturdu.

2021 yılında aşağıdaki projeler öne çıktı;

 • Nakit akış takip sürecinin yeniden tasarlanması ve SAP LP (Liquidity Planner) modülünün devreye alınarak otomasyon sağlaması,
 • Banka hesapları muhasebe kayıt sürecinin revize edilmesi,
 • SAP TRM modülü üzerinde yapılan geliştirmeler ile manuel olarak yürütülen banka hesap kayıtlarının webservice entegrasyonu ile otomatik kaydedilmeye başlanması ve
 • Bütçe sürecinin IBM TM1 sistemi üzerinden uçtan uca yeniden tasarlanarak parametrik yapı ile pek çok paydaş tarafından veri girişi ile beslenmesi, tek tuşla baz/senaryo mali tablo çıktılarına erişilebilmesi adına kavramsal çalışmaların tamamlanması.

2021 Faaliyetleri

Başarılı bir dönüşüm ve sermaye yapılandırması sürecinin ardından hissedarlarımıza toplam 574.000.000 TL tutarında ilk temettü ödememizi gerçekleştirdik.

2021 Faaliyetleri

Başarılı bir dönüşüm ve sermaye yapılandırması sürecinin ardından hissedarlarımıza toplam 574.000.000,00 TL tutarında ilk temettü ödememizi gerçekleştirdik. Ayrıca, 2021 yılı son çeyreğinde

925.232.120,00 TL temettü dağıtım kararımızı aldık. 2022 yılı ilk yarısında bu ödemeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

2021 Faaliyetleri

Milyar TL

Toplam Aktif
Büyüklüğü

18,5

Net Satışlar

16,4

FAVÖK

3,2

Milyar TL

Net Dönem Kârı

1,7

Serbest Nakit Akışı

2,9

Net Borç / FAVÖK

1,3

Finansal Riskler
ve Aksiyon Planları

Kur dalgalanmalarından negatif etkilenmemek adına gelişmiş risk yönetim araçları ve teknikleri kullanıyoruz.

Finansal Riskler ve Aksiyon Planları

Finansal risklerin değerlendirilmesi ve aksiyonların planlanması için üst yönetimin de katılımı ile Aktif/Pasif Komitesi’ni kurduk. Komitemiz düzenli aralıklarla toplanıyor;

 • Şirketin mevcut ve ileriye dönük mevduat ve kredi pozisyonlarını,
 • Farklı para birimleri cinsinden gelir ve giderlerini,
 • Kur ve faiz risklerini değerlendiriyor ve
 • Alınacak pozisyonlar ile risk yönetimi aksiyonlarını belirliyor.

Komitemiz, ayrıca Finansal Risk Yönetimi Politikası için girdi sağlıyor. Finansal Risk Yönetimi Politikasını, finansal operasyonların temel prensiplerini, yetki ve limitleri, onay prosedürlerini, izlenen metrikler ve risk yönetim uygulamaları ile belirliyor.

Nakit akışı ve net kâr/zarar seviyelerindeki riskleri daha iyi yönetebilmek için iki farklı model kullanıyoruz;

Nakit akışı modeli

Nakit akışı modeli mevcut mevduat üzerine tüm gelir giderleri günlük seviyede öngörüyor ve gelecekte oluşacak farklı para birimlerindeki nakit akışlarını gün gün belirliyor. Bu sayede model üzerinde mevduat ve likidite tahminlerini görmek, farklı kur senaryoları ile nakit risklerini tespit etmek ve önceden aksiyon almak mümkün hale geliyor. Nakit akışı modeli ile 5 yıl ileri vadeye kadar mevduat hareketlerini tahmin edilebiliyoruz.

Kâr/Zarar modeli

Kâr/Zarar modeli ise tüm ticari faaliyetleri, mevduat ve kredileri istatistiksel olarak üretilmiş binlerce farklı kur ve faiz senaryosu ile değerleyerek, her bir senaryoda

Finansal Riskler ve Aksiyon Planları

FAVÖK (EBITDA) ve kâr/zararın ne kadar etkilendiğinin dağılımını çıkarıyor. Bu sayede kur ve faiz değişimlerinin hem nakit akışı üzerindeki hem de kâr/zarar üzerindeki etkilerini öngörmek mümkün hale geliyor. Farklı kur senaryoları içerisinde sadece Türk Lirası’nın değer değişimleri değil, aynı zamanda Avro ve Amerikan Doları’nın birbirleri arasındaki değer değişimleri (parite) de inceleniyor. Parite değeri, özellikle borç ve gelir yapılarımızdaki farklılıktan dolayı son derece önemle takip ediliyor.

2021 yılında döviz kurlarında, özellikle de yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek oynaklık; maliyet, gelir ve finansman açısından dövize yüksek oranda endeksli olan enerji piyasası oyuncularının tamamı için yönetilmesi gereken en önemli risklerden biri oldu. Kur dalgalanmalarından negatif etkilenmemek adına gelişmiş risk yönetim araçları ve teknikleri kullanıyoruz.

Farklı para birimlerindeki alacaklarımız, borçlarımız ve alım garantilerinden doğan kur risklerimiz finansal risklerimizin önemli bölümünü oluşturuyor. Ayrıca mevduatlar, krediler ve/veya vadeli borç ve alacaklardan doğan faiz riskleri ve vergisel riskler de finansal riskler kapsamına giriyor. Bu risklerin daha etkili yönetilebilmesi adına Risk Kültürü departmanı altında Finansal Risk Yönetimi birimini görevlendirdik. 2021 yılında uyum kurallarımızı oluşturduk, kurumsal uyum sürecini hayata geçirdik. Ürettiğimiz nakdi, farklı para birimlerinde ve farklı finansal enstrümanlarda değerlendirerek 2022 yılına güçlü ve emin bir giriş yaptık.

Dijitalleşme ve Proje Yönetimi

Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda 2021 yılı ajandamız, dünyada gelişen yeni trendlerle uyumlu olacak şekilde, küresel/yerel farklılaşan sektör dinamiklerine adaptasyonu hızlandırmaktı.

Dijitalleşme ve Proje Yönetimi

Odağımıza aldığımız yalın ve çevik çalışma modeli çerçevesinde değişim yolculuğumuza, 2021 yılında CFO fonksiyonunda yaptığımız organizasyonel değişiklikler ile devam ettik. Çevik organizasyon yapısı ile katma değere odaklanmayı, onay mekanizmalarının azaltılıp inisiyatif alınmasını ve finans fonksiyonları içerisinde en iyi uygulamaları tasarlayıp hayata geçirmeyi amaçladık. Yeni yapımızla, piyasalarda değişen dinamiklere hızla uyum sağlıyor, iç ve dış paydaşlarımızdan gelen tüm taleplere esnek, yenilikçi, işbirlikçi ve vizyoner yaklaşarak daha verimli çıktılar sağlıyoruz.

Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda 2021 yılı ajandamız, dünyada gelişen yeni trendlerle uyumlu olacak şekilde, küresel/yerel farklılaşan sektör dinamiklerine adaptasyonu hızlandırmaktı. Hedefler doğrultusunda CFO ekipleri, pek çok makro/mikro iyileştirme/geliştirme projeleri üzerinde çalıştı. Tüm projelerin odağını, çoklu kaynaklardan beslenen gerçek zamanlı verinin konsolide edilerek, kullanıcı dostu dinamik tablolar, dashboardlar ve grafikler ile analize hazır hale getirilmesi oluşturdu.

2021 yılında aşağıdaki projeler öne çıktı;

 • Nakit akış takip sürecinin yeniden tasarlanması ve SAP LP (Liquidity Planner) modülünün devreye alınarak otomasyon sağlaması,
 • Banka hesapları muhasebe kayıt sürecinin revize edilmesi,
 • SAP TRM modülü üzerinde yapılan geliştirmeler ile manuel olarak yürütülen banka hesap kayıtlarının webservice entegrasyonu ile otomatik kaydedilmeye başlanması ve
 • Bütçe sürecinin IBM TM1 sistemi üzerinden uçtan uca yeniden tasarlanarak parametrik yapı ile pek çok paydaş tarafından veri girişi ile beslenmesi, tek tuşla baz/senaryo mali tablo çıktılarına erişilebilmesi adına kavramsal çalışmaların tamamlanması.