PDF

İNSAN VE KÜLTÜR

Enerjiyi
değere
dönüştürüyoruz.

En değerli varlığımız, insan kaynağımız. Tecrübeli, konusunda uzman ve çalışkan çalışanlarımıza mutlu ve başarılı olacakları bir iş ortamı sunuyoruz. Sağladığımız eğitim ve kariyer olanaklarıyla beraber büyüyoruz.

İnsan ve Kültür Uygulamaları

Çalışanlarımızı odağımıza alarak onların gelişimi için fırsatlar yaratıyoruz.

İnsan ve Kültür Uygulamaları

Esneklik, şeffaflık ve hızı ön plana koyar.

Çalışanların takımdaşlık ve iş birliği gelişimini, geri bildirim ve performans kültürü ile destekler.

Sistemlerini ve organizasyon yapısını çeviklik ve yalınlık prensiplerine göre adapte eder.

Organizasyon çapında verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefler. Hem yönetsel yetkinlik gelişimini hem de teknik uzmanlıkları destekler.

Çalışanların, iş yaşamları ile özel yaşamlarını dengelemesini ve onların esenliğini önemser.

Sosyal sorumluluk çalışmalarında çalışanların gönüllü olmasını teşvik eder.

Kariyer

Kariyer ve Gelişim Programları doğrultusunda Enerjisa Üretim’de iki kariyer yolu bulunuyor: Bireysel katkı sağlayan yol ve yönetsel yol. Bireysel katkı sağlayan yol: Çalışanlar, spesifik bir konu veya alanda nadir bulunan bilgiye sahip ya da deneyim ile elde edilmiş teorik ya da kavramsal bir uzmanlığa sahip olmayı amaçlıyor. Yönetsel yol: Çalışanlar, birlikte çalıştıkları ekipler aracılığıyla iş hedeflerine ulaşıyor. Bireysel yoldan en büyük farkı, yöneticilerin işlerin operasyonunda görev alsa dahi, işin tamamının ya da büyük bölümünün ekibi tarafından yapılmasıdır.

Veriye Dayalı İş Yeri Analizleri

Enerjisa Üretim olarak çalışan deneyimi yolculuğumuzu birçok farklı inisiyatif ile zenginleştiriyoruz. Veriye dayalı analizler ile iş alışkanlıklarımızı değerlendiriyor ve proaktif yaklaşım ile organizasyonel gelişimi amaçlıyoruz. Analizlerin sonucunda, şirket ve İnsan ve Kültür stratejilerimizle uyumlu aksiyonlar belirleyerek yakın-orta-uzun vadeli inisiyatiflerimizi şekillendiriyoruz.

Genç Fikir

Farklı nesillerin değişik bakış açılarını daha yakından anlaması için kuşakların birlikte çalışmasını ve birbirlerinden öğrenmelerini destekliyoruz. Bu amaçla, hayata geçirilen Genç Fikir programı ile 30 yaş altı genç çalışanlar fikirlerini yönetim ekibi ile paylaşıyor.

Saha Çalışmaları

Kariyer Sohbetleri

Üniversite Etkinlikleri

Üniversite İş Birlikleri

Organizasyonel Başarı Planı

Geri Bildirim Kültürü

Başarıya giden yolda çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu destekliyoruz.

Geri Bildirim Kültürü
Sürekli Geri Bildirimi Destekleyen Performans Sistemi

Stratejik önceliklerimizden biri olan performans kültürünü desteklemek için Yeni Nesil Performans Süreci’ni kullanıyoruz. Süreç üç adımdan oluşuyor:

Yeni Nesil Performans Süreci

HEDEF BELİRLEME

SÜREKLİ PERFORMANS

YILSONU DEĞERLENDİRME

856 çalışan sayısı

36 ekibimizin yaş ortalaması

Başarıya giden yolda çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu destekliyoruz. Verinin bu yolculuktaki önemini biliyor ve İnsan ve Kültür departmanında dijitalleşme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

İlkeleri 360° Değerlendirme
Çalışanların Yönetime Katılımı
Çalışan Komitesi

Eğitim ve Gelişim

Davranışsal, mesleki ve liderlik yetkinliklerimizi güçlendirmeye yönelik öğrenme ve gelişim ürünleri tasarlıyoruz.

Eğitim ve Gelişim

Stratejik hedefler ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda davranışsal, mesleki ve liderlik yetkinliklerimizi güçlendirmeye yönelik öğrenme ve gelişim ürünleri tasarlıyoruz. Eğitimlerin yanı sıra koçluk/mentorluk fırsatları, dil eğitimi, mesleki gelişim, deneyimsel öğrenme metotları gibi araçlardan da yararlanıyoruz. Yüz yüze seçeneklere ek olarak çevrimiçi eğitim platformumuz E-Gelişim portalında;

 • E-oryantasyon
 • Teknik
 • Bilgi teknolojileri
 • Zorunlu ve
 • Yönetsel yetkinlik

konularını içeren yenilikçi ve zengin içerikler bulunuyor. İhtiyaca bağlı olarak gerektiğinde sınıf içi, dijital ve bireysel öğrenme yöntemlerinden karma deneyimler tasarlıyor ve öğrenme yolculuğunu zenginleştiren seçenekler sunuyoruz.

Enerjisa Üretim Akademi

2021 yılında, Pandemi şartlarına uygun düzenlenmiş sınıflarında, kuruluş felsefesi olan Spektrum “Öğren”, “Paylaş”, “Dene”, “Oku”, “Keşfet”, “Keyif Al”, “Lab”, “Eğlen” başlıklarına uygun olarak tüm Enerjisa Üretim çalışanları için faaliyetlerini sürdürdü. Yıl içinde birbirinden farklı 935 eğitim içeriği ve çalışan başına yıllık 99 saat eğitimle sektöre öncülük eden bir eğitim kurumu oldu. E-Gelişim platformundaki eğitim sayısı,

konusunda uzman iç eğitmenlerle tasarlanan özgün eğitim içerikleri ile %197 oranında arttı. Merkez ofis ve santrallerdeki çalışanların eğitimlerini, yapılan pozisyonlara göre eğitim yetkinlik matrisine göre planladık, bütçeledik ve gerçekleştirdik. Spektrum Felsefesine uygun olarak, teknik eğitimin de ötesinde, sadece çalışanlar için değil paydaşlar ve çalışan aileleri ve çocukları için de kodlama ve İngilizce konuşma eğitimleri düzenledik. Meme kanseri farkındalık, fotoğrafçılık, ağaç dikimi gibi içeriklerle katılımcıların fayda sağlayabileceği ve keyif alarak kendilerini geliştirebilecekleri içerikler sunduk.

Orion Gelişim ve Deneyim Programı

Orion; Üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar için tasarlanmış deneyim ve gelişim programıdır. Her fazda belirlenen departmanlar kapsamında seçilen adaylara ilgili departmanın teknik yetkinkazandırmayı hedeflerken, çeşitli workshoplar, grup çalışmaları, kariyer yolunda birebir mentorluk, santral gezileri, mesleki ve davranışsal yetkinlik eğitimleri, seminerler, konuk konuşmacılar ve program sonunda yapılacak proje ile yeni mezunları iş hayatına hazırlayacak 6 aylık gelişim okulu olarak tasarlanmıştır. İki dönem programa yaklaşık dokuz bin kişi başvuru yaptı.

2021 Yılı Eğitimleri

Teknik Eğitimler

Departmandaki pozisyonlar için oluşturulan yetkinlik ve eğitim matrisleri ışığında teknik eğitim ihtiyaçlarını belirliyoruz. Teknik eğitimleri hem santrallerde hem de merkez fonksiyonlarda görev yapan uzmanları kapsayacak şekilde her bölüm ve pozisyona özel bir yolculuk olarak tasarlıyoruz. Eğitimleri, konusunda uzman dış kaynaklardan yararlanarak veya iç uzman kaynağı ile çevrimiçi ve yüz yüze olacak şekilde kurguluyoruz. Teknik eğitim kataloğumuzda yer alan eğitim sayısı 500’e yaklaşıyor. Hazırlanan yıllık eğitim programlarını çalışanlara duyuruyor ve planlamaları birlikte yapıyoruz. 2021 yılında yüz yüze 28.483 saat, E-Gelişim üzerinden 7.314 saat olmak üzere toplam 35.797 saatlik teknik eğitim gerçekleştirdik.

Master&Doktora Desteği

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da master vedoktora eğitimi destek programına başvuran tüm çalışanlarımıza destek sağladık.

935

eğitim içeriği

99 Saat

çalışan başına yıllık eğitim

%197

e-gelişim platformundaki eğitim sayısı artışı

35.797 saat

Power MBA Profesyonel Gelişim Programını, Sabancı Üniversitesi EDU iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. Power MBA ile katılımcılar, enerji sektörünün bütünselliğine dair güçlü bir perspektif kazanıyor. Programın bilimsel alt yapısı ile enerji piyasalarına, üretim teknolojilerine, enerjinin finansal boyutlarına, enerjinin stratejik derinliğine ve geleceğine dair geniş bir çerçevede bilgi edinme fırsatı yakalıyor. Katılımcılar toplam 7 ay süren programda;

 • Enerjinin Temelleri
 • Enerji İşi
 • Enerji Endüstrisinin Geleceği
 • Operasyon ve Teknik

konularında 4 farklı modülde eğitimler alıyor. Derslerde gördükleri teorik eğitimi santrallere yapılan saha gezileri ile yerinde görerek pekiştiriyor. Programda sektörün içinden ve dışından konuk konuşmacılara yeriyor ve kendi perspektiflerinden deneyim ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlıyoruz. Programın son modülünde Enerjisa Üretim’den ilgili bölümde uzman deneyimli takım arkadaşlarımız eğitmen olarak yer alıyor, bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Bu programı yaratırken iki “sözden’’ ilham aldık: İlk olarak Sokrates’in öğretmenlere tavsiyesini önümüze koyduk: “Öğrencilerinize bir şey öğretmeyin; onların düşünmelerini sağlayın. Çünkü düşünmeye başlarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler ve çaba sonucu öğrenilen bilgi, en kalıcı bilgidir. Asla silinmez.” İkinci olarak da Amerikalı yazar ve fütürist Alvin Toffler’in “Öğrenmeye, öğrendiğinizi unutmaya ve yeniden öğrenmeye hazır mısınız?” sözünü.

Power MBA Programı 2021 yılı Ekim ayında ilk dönem katılımcıları ile başladı. 25 katılımcımız arasında Enerjisa Üretim çalışanlarıyla birlikte Enerjisa Enerji, Akbank, Garanti Bankası, Sabancı DX ve Nordex çalışanları da yer alıyor. Power MBA programı ile enerji sektörüne yön veren bir gelişim programı olmayı amaçlıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda programı her dönem Türkiye’den ve aktif olduğumuz diğer coğrafyalardan kamu ve özel sektör oyuncularından yeni katılımcılarla açmaya devam edeceğiz.

Esenlik Uygulamaları

Çalışanlarımız mevcut yan haklarını kişisel ihtiyaçlarına göre düzenleme fırsatı yakalıyor.

Esenlik Uygulamaları

Esnek Yan Haklar

“Sana Göre” programı ile çalışanlarımız mevcut yan haklarını kişisel ihtiyaçlarına göre düzenleme fırsatı yakalıyor.

Bilbot

BilBOT, çalışanların İnsan ve Kültür süreçleri (Bordro, İzinler, Bireysel Emeklilik, Performans Sistemi, Fazla Mesai bildirimi vb.) ve Satın Alma (prosedür, uygulama ve satın alma taleplerinin durumu) süreçleri ile ilgili sorularını yönelterek 7/24 destek alabilecekleri chatbot uygulamasıdır.

Hobi Kulüpleri

Hobi kulüpleri etkinlikleri ile

 • Çalışanlara hobi edinmeyi,
 • Çalışanların iş dışında da birlikte vakit geçirebilmelerini ve
 • Farklı departmanlarda görev yapan çalışanların aralarındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Enerjine Sağlık

21 farklı lokasyonda hayata geçirdiğimiz “Enerjine Sağlık” Programı ile çalışanların daha kaliteli bir hayat sürmeleri için imkân ve farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Yerinde uygulamalar ile spor hocaları eşliğinde yapılan egzersizler sayesinde çalışanların fiziksel sağlığını geliştiriyor, . diyetisyen ziyaretleri ile doğru beslenme alışkanlıkları edinmelerini sağlıyoruz. Masaj uygulamaları ile iş stresinden uzaklaşmayı hedefliyoruz.

İyi ki Varsın

İyi ki Varsın’ı; Şirket stratejilerini, bağlılığını, amaç ve hedeflerini destekleyen dijital bir takdir-tanıma sistemi olarak hayata geçirdik. İyi Ki Varsın ile kurum kültürünün ve iş yapış şeklinin oluşmasına, işleyişine ve olumlu gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sistem tasarımını şeffaflığa dayalı ve tüm takdir, beğeni ve yorumların herkes tarafından görülebileceği şekilde yaptık. Çalışanlar birbirlerini, sistemdeki rozetleri göndererek takdir ediyor. Sistemden kazanılan rozetlerin içindeki harcanabilir rozetler, 900’den fazla tedarikçi ve markanın yer aldığı alışveriş portalında kullanılabiliyor.

İş Sağlığı
ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğini bir öncelik olarak tanımlamak yerine, “Her Zaman İSG” sloganı ile kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Eğitim, Gelişim ve Kültür

İş Sağlığı ve Güvenliğini bir öncelik olarak tanımlamak yerine, “Her Zaman İSG” sloganı ile kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Faaliyetlerimizi her yıl gözden geçiriyor, gerekli görülen süreçleri yenileyerek standartlarımızı hep daha yükseğe taşıyoruz. Kendisini İSG gönüllüsü olarak tanımlayan tüm çalışanlarımız, daha güvenli ve daha sağlıklı koşul ve davranışların yaratılması ve sürdürülmesinde önemli rol oynuyor. İSG konularındaki hassasiyetimizi İSG Politikamız ile ortaya koyuyoruz.

İSG Eğitimi

Sürekli öğrenme ve gelişim kültürünü benimsiyoruz. İSG yönetiminde; çalışanları güvenli çalışma koşullarına yönelik bilgilendiren ve İSG kültürünü benimseten eğitimlere önem veriyoruz. Enerjisa Üretim’de İSG ile ilgili yapılan tüm yatırım ve çalışmaları, aşağıdaki göstergeleri esas alarak düzenli olarak takip ediyoruz.

Proaktif Göstergeler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeye açık yönlerin sürekli iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda paydaşlarla birlikte çalışıyor ve SIP (İş Güvenliği Gelişim Planı/Safety Improvement Plan) uygulamasını düzenli olarak hayata geçiriyoruz. 2021 yılı başında;

 • Liderlik
 • Çalışan katılımı
 • Proses Güvenliği Yangınla Mücadele)
 • Kimyasal Yönetimi, Olay Bildirim ve Araştırma)
 • Trafik Yönetimi
 • Çalışma İlişkileri ve
 • Pandemi Yönetimi

başlıkları altında 134 çalışan ile aktiviteler gerçekleştirdik. Hedefin %166 üstünde bir performans ile şu kazanımları elde ettik.

Reaktif Göstergeler

Kaydedilebilir Olay Sıklık Oranı (TRIF) İş günü kaybı yaşanmamış fakat tıbbi müdahale ile sonuçlanmış kazalar, iş günü kaybı yaşanmış kazalar ve ölümlü kaza sayılarının, çalışma saatine oranı ve 1.000.000 katsayısı ile çarpımı ile kaza sıklık oranları hesaplanır. İş Günü Kayıplı Kaza Ağırlık Oranı (LTISR) iş günü kayıplı kazalar sonucu oluşan, iş günü kayıplarının, çalışma saatine oranı ve 1.000.000 katsayısı ile çarpımı ile kaza ağırlık oranları hesaplanır. Son 4 yılın verileri incelendiğinde, TRIF değerinde 49%, LTISR değerinde ise 48% düşüş kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Hidroelektrik ve Rüzgâr ve Güneş Santrallerinde kazasızlık sağlanmıştır.

TRIF

LTISR

Teknolojiden Faydalanan İnovatif Uygulamalar

2022’de ise yine İSG birinci önceliğimiz olarak uluslararası ölçekte en güncel uygulamaları takip etmeye, dijitalleşmeye ve süreçlerimizi geliştirmeye devam ederken; sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tedarik zinciri başlıklarına odaklanılacak.

ENSAFE (İş Sağlığı Güvenliği ve Yasal uyum Takip Yazılımı)

Ensafe, Enerjisa Üretim ekipleri tarafından geliştirilen ve çalışanlarımız tarafından kullanılan yazılım olmakla birlikte, Faaliyetlerimiz kapsamındaki tehlike ve risklerin analiz edilmesi ve değerlendirilerek, minimize edilmesi

 • Santralin emre-amade olamaması
 • Çevre, sosyal güvenlik ve
 • Proses güvenliği

başlıklarında olumsuz durum ortaya koyan (ya da potansiyelini taşıyan) olayların kayıtlarının tutularak nedenlerinin belirlenmesi ve gerekli aksiyonların tanımlanmasını sağlıyor.

YES (Yüklenici Entegre Sistemi)

Yüklenicilerin Enerjisa Üretim’in İSG süreçlerine dâhil edilmesi & farkındalığın artırılması için geliştirdiğimiz sistemdir.

Fark@ (Mobil İSG Yazılımı)

Şirket ve yüklenici çalışanlarının, gözledikleri tehlikeli durum ve yaşadıkları ramak kala olayları kayıt altına alabilmesi ve daha ciddi olay meydana gelmeden hızlı çözümler üretebilmesi için kullandığımız yazılımdır. Fark aracılığıyla aksiyonlar, cep telefonları aracılığı ile izlenip değerlendirilebiliyor.

Safety Vision

Bu projemizle, iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’de ilk ve Dünya’da öncü şirketler arasında yer alıyor. Proje, santrallerin mevcut kameralarını kullanarak, yapay zekâ teknolojisiyle;

 • Çalışan & Ekip Kontrolü
 • KKD Analizi Tespiti
 • Alan İhlal Tespiti
 • Anormal Durumların Tespiti
 • Isı Haritalari Analizi
 • Yaya&Araç Yolu İhlali Tespiti
 • Güvenlik Kontrolleri
 • Fiziki Mesafe Analizi

süreçlerini %90 üzerinden doğruluk payı ile gerçek zamanlı ölçüyor ve bildiriyor.

Start – up projesi olarak başlayan bu süreçte Safety Vision, 4 M USD tohum desteği aldı.

40.040 Saat

2021 toplam İSG eğitim süresi (yüklenici dâhil)

47 Saat

kişi başı İSG eğitim süresi

%49

TRIF değerinde düşüş

%48

LTISR değerinde düşüş

2 Yıl

rüzgar ve güneş santrallerinde kazasızlık

Satın Alma

Hedeflerle ve sürdürülebilirlik odaklı satın alma anlayışı

Satın Alma

Hedeflerle ve Sürdürülebilirlik Odaklı Satın Alma Anlayışı

Satın alma faaliyetlerimizi, Şirket hedefleri ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Tedarikçilerimizle uzun vadeli stratejik ilişkiler ve iş birlikleri oluşturuyoruz. Bu iş birliklerinde “Beraber kazanıyoruz” mottosu ile hareket ediyoruz. Bu çerçevede Pandemi döneminde ve özellikle 2021 yılının son döneminde yaşadığımız ekonomik dalgalanmalarda iş ortaklarımıza verdiğimiz destek ile onların ve operasyonlarımızın krizden etkilenmesinin önüne geçtik. Diğer yandan tüm tedarikçilerimizden faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyumlu olarak yürütmesi bekliyor ve buna göre tedarikçi denetimleri gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında 1.158 tedarikçi ile çalıştık. Toplam kalem bazında 13.000 adet ve 1,3 milyar TL değerinde sipariş oluşturduk. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yer alan yerel tedarikçiler ile çalıştık ve bu tedarikçilere 100 Milyon TL tutarında sipariş geçtik.

1.158

tedarikçi

13.000

toplam sipariş

1.3 milyar TL

değerinde toplam sipariş

100 milyon TL

tutarında yerel sipariş

İnsan ve Kültür Uygulamaları

Çalışanlarımızı odağımıza alarak onların gelişimi için fırsatlar yaratıyoruz.

İnsan ve Kültür Uygulamaları

Kariyer

Kariyer ve Gelişim Programları doğrultusunda Enerjisa Üretim’de iki kariyer yolu bulunuyor: Bireysel katkı sağlayan yol ve yönetsel yol. Bireysel katkı sağlayan yol: Çalışanlar, spesifik bir konu veya alanda nadir bulunan bilgiye sahip ya da deneyim ile elde edilmiş teorik ya da kavramsal bir uzmanlığa sahip olmayı amaçlıyor. Yönetsel yol: Çalışanlar, birlikte çalıştıkları ekipler aracılığıyla iş hedeflerine ulaşıyor. Bireysel yoldan en büyük farkı, yöneticilerin işlerin operasyonunda görev alsa dahi, işin tamamının ya da büyük bölümünün ekibi tarafından yapılmasıdır.

Veriye Dayalı İş Yeri Analizleri

Enerjisa Üretim olarak çalışan deneyimi yolculuğumuzu birçok farklı inisiyatif ile zenginleştiriyoruz. Veriye dayalı analizler ile iş alışkanlıklarımızı değerlendiriyor ve proaktif yaklaşım ile organizasyonel gelişimi amaçlıyoruz. Analizlerin sonucunda, şirket ve İnsan ve Kültür stratejilerimizle uyumlu aksiyonlar belirleyerek yakın-orta-uzun vadeli inisiyatiflerimizi şekillendiriyoruz.

Saha Çalışmaları

Kariyer Sohbetleri

Üniversite Etkinlikleri

Üniversite İş Birlikleri

Organizasyonel Başarı Planı

İnsan ve Kültür Uygulamaları

Esneklik, şeffaflık ve hızı ön plana koyar.

Çalışanların takımdaşlık ve iş birliği gelişimini, geri bildirim ve performans kültürü ile destekler.

Sistemlerini ve organizasyon yapısını çeviklik ve yalınlık prensiplerine göre adapte eder.

Organizasyon çapında verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefler. Hem yönetsel yetkinlik gelişimini hem de teknik uzmanlıkları destekler.

Çalışanların, iş yaşamları ile özel yaşamlarını dengelemesini ve onların esenliğini önemser.

Sosyal sorumluluk çalışmalarında çalışanların gönüllü olmasını teşvik eder.

Geri Bildirim Kültürü

Başarıya giden yolda çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu destekliyoruz.

Geri Bildirim Kültürü
Sürekli Geri Bildirimi Destekleyen Performans Sistemi

Stratejik önceliklerimizden biri olan performans kültürünü desteklemek için Yeni Nesil Performans Süreci’ni kullanıyoruz. Süreç üç adımdan oluşuyor:

Yeni Nesil Performans Süreci

HEDEF BELİRLEME

SÜREKLİ PERFORMANS

YILSONU DEĞERLENDİRME

856 çalışan sayısı

36 ekibimizin yaş ortalaması

Başarıya giden yolda çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu destekliyoruz. Verinin bu yolculuktaki önemini biliyor ve İnsan ve Kültür departmanında dijitalleşme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

İlkeleri 360° Değerlendirme
Çalışanların Yönetime Katılımı
Çalışan Komitesi

Eğitim ve Gelişim

Davranışsal, mesleki ve liderlik yetkinliklerimizi güçlendirmeye yönelik öğrenme ve gelişim ürünleri tasarlıyoruz.

Eğitim ve Gelişim

Stratejik hedefler ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda davranışsal, mesleki ve liderlik yetkinliklerimizi güçlendirmeye yönelik öğrenme ve gelişim ürünleri tasarlıyoruz. Eğitimlerin yanı sıra koçluk/mentorluk fırsatları, dil eğitimi, mesleki gelişim, deneyimsel öğrenme metotları gibi araçlardan da yararlanıyoruz. Yüz yüze seçeneklere ek olarak çevrimiçi eğitim platformumuz E-Gelişim portalında;

 • E-oryantasyon
 • Teknik
 • Bilgi teknolojileri
 • Zorunlu ve
 • Yönetsel yetkinlik

konularını içeren yenilikçi ve zengin içerikler bulunuyor. İhtiyaca bağlı olarak gerektiğinde sınıf içi, dijital ve bireysel öğrenme yöntemlerinden karma deneyimler tasarlıyor ve öğrenme yolculuğunu zenginleştiren seçenekler sunuyoruz.

Enerjisa Üretim Akademi

2021 yılında, Pandemi şartlarına uygun düzenlenmiş sınıflarında, kuruluş felsefesi olan Spektrum “Öğren”, “Paylaş”, “Dene”, “Oku”, “Keşfet”, “Keyif Al”, “Lab”, “Eğlen” başlıklarına uygun olarak tüm Enerjisa Üretim çalışanları için faaliyetlerini sürdürdü. Yıl içinde birbirinden farklı 935 eğitim içeriği ve çalışan başına yıllık 99 saat eğitimle sektöre öncülük eden bir eğitim kurumu oldu. E-Gelişim platformundaki eğitim sayısı,

konusunda uzman iç eğitmenlerle tasarlanan özgün eğitim içerikleri ile %197 oranında arttı. Merkez ofis ve santrallerdeki çalışanların eğitimlerini, yapılan pozisyonlara göre eğitim yetkinlik matrisine göre planladık, bütçeledik ve gerçekleştirdik. Spektrum Felsefesine uygun olarak, teknik eğitimin de ötesinde, sadece çalışanlar için değil paydaşlar ve çalışan aileleri ve çocukları için de kodlama ve İngilizce konuşma eğitimleri düzenledik. Meme kanseri farkındalık, fotoğrafçılık, ağaç dikimi gibi içeriklerle katılımcıların fayda sağlayabileceği ve keyif alarak kendilerini geliştirebilecekleri içerikler sunduk.

Eğitim ve Gelişim

Orion Gelişim ve Deneyim Programı

Orion; Üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar için tasarlanmış deneyim ve gelişim programıdır. Her fazda belirlenen departmanlar kapsamında seçilen adaylara ilgili departmanın teknik yetkinkazandırmayı hedeflerken, çeşitli workshoplar, grup çalışmaları, kariyer yolunda birebir mentorluk, santral gezileri, mesleki ve davranışsal yetkinlik eğitimleri, seminerler, konuk konuşmacılar ve program sonunda yapılacak proje ile yeni mezunları iş hayatına hazırlayacak 6 aylık gelişim okulu olarak tasarlanmıştır. İki dönem programa yaklaşık dokuz bin kişi başvuru yaptı.

2021 Yılı Eğitimleri

Teknik Eğitimler

Departmandaki pozisyonlar için oluşturulan yetkinlik ve eğitim matrisleri ışığında teknik eğitim ihtiyaçlarını belirliyoruz. Teknik eğitimleri hem santrallerde hem de merkez fonksiyonlarda görev yapan uzmanları kapsayacak şekilde her bölüm ve pozisyona özel bir yolculuk olarak tasarlıyoruz. Eğitimleri, konusunda uzman dış kaynaklardan yararlanarak veya iç uzman kaynağı ile çevrimiçi ve yüz yüze olacak şekilde kurguluyoruz. Teknik eğitim kataloğumuzda yer alan eğitim sayısı 500’e yaklaşıyor. Hazırlanan yıllık eğitim programlarını çalışanlara duyuruyor ve planlamaları birlikte yapıyoruz. 2021 yılında yüz yüze 28.483 saat, E-Gelişim üzerinden 7.314 saat olmak üzere toplam 35.797 saatlik teknik eğitim gerçekleştirdik.

Eğitim ve Gelişim

Master&Doktora Desteği

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da master vedoktora eğitimi destek programına başvuran tüm çalışanlarımıza destek sağladık.

935

eğitim içeriği

99 Saat

çalışan başına yıllık eğitim

%197

e-gelişim platformundaki eğitim sayısı artışı

35.797 saat

Eğitim ve Gelişim

Power MBA Profesyonel Gelişim Programını, Sabancı Üniversitesi EDU iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. Power MBA ile katılımcılar, enerji sektörünün bütünselliğine dair güçlü bir perspektif kazanıyor. Programın bilimsel alt yapısı ile enerji piyasalarına, üretim teknolojilerine, enerjinin finansal boyutlarına, enerjinin stratejik derinliğine ve geleceğine dair geniş bir çerçevede bilgi edinme fırsatı yakalıyor. Katılımcılar toplam 7 ay süren programda;

 • Enerjinin Temelleri
 • Enerji İşi
 • Enerji Endüstrisinin Geleceği
 • Operasyon ve Teknik

konularında 4 farklı modülde eğitimler alıyor. Derslerde gördükleri teorik eğitimi santrallere yapılan saha gezileri ile yerinde görerek pekiştiriyor. Programda sektörün içinden ve dışından konuk konuşmacılara yeriyor ve kendi perspektiflerinden deneyim ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlıyoruz. Programın son modülünde Enerjisa Üretim’den ilgili bölümde uzman deneyimli takım arkadaşlarımız eğitmen olarak yer alıyor, bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Bu programı yaratırken iki “sözden’’ ilham aldık: İlk olarak Sokrates’in öğretmenlere tavsiyesini önümüze koyduk: “Öğrencilerinize bir şey öğretmeyin; onların düşünmelerini sağlayın. Çünkü düşünmeye başlarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler ve çaba sonucu öğrenilen bilgi, en kalıcı bilgidir. Asla silinmez.” İkinci olarak da Amerikalı yazar ve fütürist Alvin Toffler’in “Öğrenmeye, öğrendiğinizi unutmaya ve yeniden öğrenmeye hazır mısınız?” sözünü.

Power MBA Programı 2021 yılı Ekim ayında ilk dönem katılımcıları ile başladı. 25 katılımcımız arasında Enerjisa Üretim çalışanlarıyla birlikte Enerjisa Enerji, Akbank, Garanti Bankası, Sabancı DX ve Nordex çalışanları da yer alıyor. Power MBA programı ile enerji sektörüne yön veren bir gelişim programı olmayı amaçlıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda programı her dönem Türkiye’den ve aktif olduğumuz diğer coğrafyalardan kamu ve özel sektör oyuncularından yeni katılımcılarla açmaya devam edeceğiz.

Esenlik Uygulamaları

Çalışanlarımız mevcut yan haklarını kişisel ihtiyaçlarına göre düzenleme fırsatı yakalıyor.

Esenlik Uygulamaları

Esnek Yan Haklar

“Sana Göre” programı ile çalışanlarımız mevcut yan haklarını kişisel ihtiyaçlarına göre düzenleme fırsatı yakalıyor.

Bilbot

BilBOT, çalışanların İnsan ve Kültür süreçleri (Bordro, İzinler, Bireysel Emeklilik, Performans Sistemi, Fazla Mesai bildirimi vb.) ve Satın Alma (prosedür, uygulama ve satın alma taleplerinin durumu) süreçleri ile ilgili sorularını yönelterek 7/24 destek alabilecekleri chatbot uygulamasıdır.

Hobi Kulüpleri

Hobi kulüpleri etkinlikleri ile

 • Çalışanlara hobi edinmeyi,
 • Çalışanların iş dışında da birlikte vakit geçirebilmelerini ve
 • Farklı departmanlarda görev yapan çalışanların aralarındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Enerjine Sağlık

21 farklı lokasyonda hayata geçirdiğimiz “Enerjine Sağlık” Programı ile çalışanların daha kaliteli bir hayat sürmeleri için imkân ve farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Yerinde uygulamalar ile spor hocaları eşliğinde yapılan egzersizler sayesinde çalışanların fiziksel sağlığını geliştiriyor, . diyetisyen ziyaretleri ile doğru beslenme alışkanlıkları edinmelerini sağlıyoruz. Masaj uygulamaları ile iş stresinden uzaklaşmayı hedefliyoruz.

İyi ki Varsın

İyi ki Varsın’ı; Şirket stratejilerini, bağlılığını, amaç ve hedeflerini destekleyen dijital bir takdir-tanıma sistemi olarak hayata geçirdik. İyi Ki Varsın ile kurum kültürünün ve iş yapış şeklinin oluşmasına, işleyişine ve olumlu gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sistem tasarımını şeffaflığa dayalı ve tüm takdir, beğeni ve yorumların herkes tarafından görülebileceği şekilde yaptık. Çalışanlar birbirlerini, sistemdeki rozetleri göndererek takdir ediyor. Sistemden kazanılan rozetlerin içindeki harcanabilir rozetler, 900’den fazla tedarikçi ve markanın yer aldığı alışveriş portalında kullanılabiliyor.

İş Sağlığı
ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğini bir öncelik olarak tanımlamak yerine, “Her Zaman İSG” sloganı ile kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Eğitim, Gelişim ve Kültür

İş Sağlığı ve Güvenliğini bir öncelik olarak tanımlamak yerine, “Her Zaman İSG” sloganı ile kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Faaliyetlerimizi her yıl gözden geçiriyor, gerekli görülen süreçleri yenileyerek standartlarımızı hep daha yükseğe taşıyoruz. Kendisini İSG gönüllüsü olarak tanımlayan tüm çalışanlarımız, daha güvenli ve daha sağlıklı koşul ve davranışların yaratılması ve sürdürülmesinde önemli rol oynuyor. İSG konularındaki hassasiyetimizi İSG Politikamız ile ortaya koyuyoruz.

İSG Eğitimi

Sürekli öğrenme ve gelişim kültürünü benimsiyoruz. İSG yönetiminde; çalışanları güvenli çalışma koşullarına yönelik bilgilendiren ve İSG kültürünü benimseten eğitimlere önem veriyoruz. Enerjisa Üretim’de İSG ile ilgili yapılan tüm yatırım ve çalışmaları, aşağıdaki göstergeleri esas alarak düzenli olarak takip ediyoruz.

Proaktif Göstergeler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeye açık yönlerin sürekli iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda paydaşlarla birlikte çalışıyor ve SIP (İş Güvenliği Gelişim Planı/Safety Improvement Plan) uygulamasını düzenli olarak hayata geçiriyoruz. 2021 yılı başında;

 • Liderlik
 • Çalışan katılımı
 • Proses Güvenliği Yangınla Mücadele)
 • Kimyasal Yönetimi, Olay Bildirim ve Araştırma)
 • Trafik Yönetimi
 • Çalışma İlişkileri ve
 • Pandemi Yönetimi

başlıkları altında 134 çalışan ile aktiviteler gerçekleştirdik. Hedefin %166 üstünde bir performans ile şu kazanımları elde ettik.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Reaktif Göstergeler

Kaydedilebilir Olay Sıklık Oranı (TRIF) İş günü kaybı yaşanmamış fakat tıbbi müdahale ile sonuçlanmış kazalar, iş günü kaybı yaşanmış kazalar ve ölümlü kaza sayılarının, çalışma saatine oranı ve 1.000.000 katsayısı ile çarpımı ile kaza sıklık oranları hesaplanır. İş Günü Kayıplı Kaza Ağırlık Oranı (LTISR) iş günü kayıplı kazalar sonucu oluşan, iş günü kayıplarının, çalışma saatine oranı ve 1.000.000 katsayısı ile çarpımı ile kaza ağırlık oranları hesaplanır. Son 4 yılın verileri incelendiğinde, TRIF değerinde 49%, LTISR değerinde ise 48% düşüş kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Hidroelektrik ve Rüzgâr ve Güneş Santrallerinde kazasızlık sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

TRIF

LTISR

İş Sağlığı ve Güvenliği

Teknolojiden Faydalanan İnovatif Uygulamalar

2022’de ise yine İSG birinci önceliğimiz olarak uluslararası ölçekte en güncel uygulamaları takip etmeye, dijitalleşmeye ve süreçlerimizi geliştirmeye devam ederken; sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tedarik zinciri başlıklarına odaklanılacak.

ENSAFE (İş Sağlığı Güvenliği ve Yasal uyum Takip Yazılımı)

Ensafe, Enerjisa Üretim ekipleri tarafından geliştirilen ve çalışanlarımız tarafından kullanılan yazılım olmakla birlikte, Faaliyetlerimiz kapsamındaki tehlike ve risklerin analiz edilmesi ve değerlendirilerek, minimize edilmesi

 • Santralin emre-amade olamaması
 • Çevre, sosyal güvenlik ve
 • Proses güvenliği

başlıklarında olumsuz durum ortaya koyan (ya da potansiyelini taşıyan) olayların kayıtlarının tutularak nedenlerinin belirlenmesi ve gerekli aksiyonların tanımlanmasını sağlıyor.

YES (Yüklenici Entegre Sistemi)

Yüklenicilerin Enerjisa Üretim’in İSG süreçlerine dâhil edilmesi & farkındalığın artırılması için geliştirdiğimiz sistemdir.

Fark@ (Mobil İSG Yazılımı)

Şirket ve yüklenici çalışanlarının, gözledikleri tehlikeli durum ve yaşadıkları ramak kala olayları kayıt altına alabilmesi ve daha ciddi olay meydana gelmeden hızlı çözümler üretebilmesi için kullandığımız yazılımdır. Fark aracılığıyla aksiyonlar, cep telefonları aracılığı ile izlenip değerlendirilebiliyor.

Safety Vision

Bu projemizle, iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’de ilk ve Dünya’da öncü şirketler arasında yer alıyor. Proje, santrallerin mevcut kameralarını kullanarak, yapay zekâ teknolojisiyle;

 • Çalışan & Ekip Kontrolü
 • KKD Analizi Tespiti
 • Alan İhlal Tespiti
 • Anormal Durumların Tespiti
 • Isı Haritalari Analizi
 • Yaya&Araç Yolu İhlali Tespiti
 • Güvenlik Kontrolleri
 • Fiziki Mesafe Analizi

süreçlerini %90 üzerinden doğruluk payı ile gerçek zamanlı ölçüyor ve bildiriyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Start – up projesi olarak başlayan bu süreçte Safety Vision, 4 M USD tohum desteği aldı.

40.040 Saat

2021 toplam İSG eğitim süresi (yüklenici dâhil)

47 Saat

kişi başı İSG eğitim süresi

%49

TRIF değerinde düşüş

%48

LTISR değerinde düşüş

2 Yıl

rüzgar ve güneş santrallerinde kazasızlık

Satın Alma

Hedeflerle ve sürdürülebilirlik odaklı satın alma anlayışı

Satın Alma

Hedeflerle ve Sürdürülebilirlik Odaklı Satın Alma Anlayışı

Satın alma faaliyetlerimizi, Şirket hedefleri ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Tedarikçilerimizle uzun vadeli stratejik ilişkiler ve iş birlikleri oluşturuyoruz. Bu iş birliklerinde “Beraber kazanıyoruz” mottosu ile hareket ediyoruz. Bu çerçevede Pandemi döneminde ve özellikle 2021 yılının son döneminde yaşadığımız ekonomik dalgalanmalarda iş ortaklarımıza verdiğimiz destek ile onların ve operasyonlarımızın krizden etkilenmesinin önüne geçtik. Diğer yandan tüm tedarikçilerimizden faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyumlu olarak yürütmesi bekliyor ve buna göre tedarikçi denetimleri gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında 1.158 tedarikçi ile çalıştık. Toplam kalem bazında 13.000 adet ve 1,3 milyar TL değerinde sipariş oluşturduk. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yer alan yerel tedarikçiler ile çalıştık ve bu tedarikçilere 100 Milyon TL tutarında sipariş geçtik.

1.158

tedarikçi

13.000

toplam sipariş

1.3 milyar TL

değerinde toplam sipariş

100 milyon TL

tutarında yerel sipariş