PDF

İŞLETME VE TEKNİK

Enerjiyi
güce
dönüştürüyoruz.

Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi olarak tedarik güvenliğini sağlamak adına kaynak çeşitliliğine önem veriyoruz. Sürdürülebilir enerjiye yönelik yatırımlarla yarınlarımızı garanti altına alıyoruz.

Rüzgar Enerji Santralleri

Tüm rüzgâr enerjisi santrallerimiz, The Gold Standard Foundation tarafından verilen “Carbon Gold” sertifikasyonuna sahiptir.

Rüzgar Enerji Santralleri

Güneş Enerji Santralleri

Güneş enerjisi santrallerimizde PV ince film teknolojisine sahip güneş panelleri kullanıyoruz.

Güneş Enerji Santralleri

Hidroelektrik Santralleri

Elektrik üretim sektöründe bir ilk olarak, bünyemizdeki tüm hidroelektrik santraller için ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi sertifikasyon çalışmalarını başarı ile tamamladık.

Hidroelektrik Santralleri

Diğer Tesisler

Diğer Tesisler

Bandırma Enerji Üssü

Bandırma I ve Bandırma II Doğalgaz Santrallerimizle, iletim sistemi ihtiyaçlarına hızlı reaksiyon vererek arz açığını dakikalar içerisinde dengeliyor ve şebeke güvenliğine hizmet ediyoruz. Bandırma Santralleri, verimlilikleri ve bulundukları konum itibarıyla ülkemizin elektrik enerjisi arz güvenliliğinde büyük öneme sahip olup dengeleme güç piyasasında etkin bir şekilde yer alıyor. Sulak dönemlerdeki enerji üretiminin doğu-batı eksenindeki üretim farklılıkları yaratmasının dengelenmesinde büyük rol oynuyor. Sekonder ve Primer Frekans Kontrol rezerv kapasitelerinin büyüklükleriyle bölgedeki anlık dengesizliklerin giderilmesinde aktif olarak yer alıyor.

Mikro Üretim Deneme Çalışmaları

Verimli

Esnek

Çevreci

Deneyimli Kadro

1.543 MW Güç

2 Doğalgaz Çevrim Santrali, 1 Güneş Enerji Santrali, 1 Hibrit Hidroelektrik Enerji Tesisi, mikro üretim teknolojileri uygulamaları ve AR-GE çalışmaları ile

Türkiye’nin ilk ve öncü enerji üssü

Kentsa

Kentsa Doğalgaz Santrali’ni, Kocaeli İzmit’te 1997 yılında Kentsa Yerleşkesi içerisinde kurduk. Santral 40 MW’lık elektrik üretim kapasitesine sahiptir. 154 kV iletim sistemi üzerinden Kentsa Yerleşkesinde bulunan fabrikalara elektrik iletimini sağlamaya devam ediyor.

Tufanbeyli

450 MW kapasiteli, akışkan yatak teknolojisi ile çalışan ve 3 üniteden oluşan santrali, minimum su tüketimi ile işletilecek şekilde tasarladık. Proje kapsamında kuru tip soğutma sistemi kullanıyoruz. CFB kazanlarına ve baca gazı desülfirizasyon (FGD) sistemine kireçtaşı sağlamak amacıyla kireçtaşı ocakları ve kireçtaşı işleme sistemlerini işletiyoruz. Santralde kireç taşının kazana ve yaş FGD sistemine eklenmesine imkân veren bir baca gazı arıtma sistemi de bulunuyor.

2021 Gelişmeleri

2021 üretim rekorları kırdığımız başarılı bir yıl oldu.

2021 Gelişmeleri

Rüzgar Enerji Santralleri

Çanakkale, Mersin ve Balıkesir’de işletmede olan 212 MW kurulu gücünde toplam 3 rüzgâr santrali

İşletmeye geçiş tarihlerinden bugüne kadar rüzgâr santrallerimizde yaptığımız retrofit (iyileştirme) çalışmaları ile birlikte şebekeye verdiğimiz enerji miktarını artırarak ve yıllık 721.230 MWh brüt elektrik enerjisi seviyesine ulaştık. Mevcut santrallerimizin yüksek emre-amadelikleri ve üretilen elektrik enerjisi miktarı öncelikli konularımız arasında bulunuyor. Bu kapsamda türbinlerin verimliliğinin takibi için makine öğrenimi ve yapay zekâ algoritmaları kullanarak performans kontrolü ve aykırılık tespitine yönelik bir araç geliştirdik. Söz konusu yazılım ile türbinlerin performans takibine ve kestirimci bakım faaliyetlerine başladık.

Güneş Enerji Santralleri

Bandırma ve Karabük’te işletmede olan 9 MW Kurulu gücünde toplam 2 güneş enerji santrali

Güneş santrallerimizin tasarım ve kurulumunda Tier-1 (A kalite) ürünler kullandık. Balıkesir RES’te 395 kWp ve Tufanbeyli Santrali’nde 573 kWp ile yaklaşık 1 MW’lık hibrit güneş enerjisi santrallerimiz ile 2021 yılında güneş enerjisinden sağladığımız üretimi daha da arttırdık.

Hidroelektrik Santralleri

Adana, Kahramanmaraş, Erzurum, Artvin ve Trabzon’da işletmede olan 1.353 MW kurulu gücünde toplam 12 adet hidroelektrik santrali

Elektrik üretim sektöründe bir ilk olarak, bünyemizdeki tüm hidroelektrik santraller için ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi sertifikasyon çalışmalarını başarı ile tamamladık. Santrallerdeki yangın sistemleri revizyonlarını gerçekleştirdik. Uzak santrallerin yangın sistemlerini de merkez santrallerden takip edebiliyoruz.

 • Santrallerin emre-amadeliğini artıracak şekilde yeni yöntemler denemeye ve detaylı kök analizleri ile yönlendirilen iyileştirme yatırımları yapmaya devam ettik.
 • Cansuyu santrallerine vibrasyon izleme sistemleri kurarak, arızalar oluşmadan takip edilebilir duruma getirdik.
 • Santrallerimizdeki scada sistemlerinin upgradeleri ile birlikte, yazılım desteği kalkacak ürünler yenilenerek ilerleyen dönemde oluşabilecek siber güvenlik açıklarının önüne geçtik.
 • Santrallerimiz için kritik öneme sahip ulaşım yolları için belediyeler ile koordine olarak yol güvenliği iyileştirme çalışmalarına devam ettik.
 • 3 havzada da merkez ofis ve santral çalışanlarımızın konaklayabileceği misafirhane, oyun odalarının da yer aldığı, çalışanlarımızın sosyal faaliyetlerde bulunabileceği sosyal tesisler inşa ettik. Yemekhane ve ofis odalarında iyileştirmeler yaptık.
 • Santrallerimizin bulunduğu zorlu lokasyonlar sebebiyle yaşanabilecek olası şev kaymaları ve heyelanların etkilerini azaltmak adına çelik bariyer ve örtüleme çalışmalarına devam ettik.
 • Dağdelen HES’te, hidroelektrik santraller genelinde ilk olarak gerçekleştirdiğimiz “Major Overhaul” büyük bakım çalışmasını başarı ile tamamladık.
 • Çambaşı HES emre-amadeliğine olumsuz etki yapabilen sediment birikimini önlemek amacıyla regülatör membasında moloz bariyeri tesis ettik.

Bandırma Enerji Üssü

Bandırma I ve Bandırma II Doğalgaz Santralleri

 • Bandırma I ve II Santralleri’nde tüm süreçlerde verimliliği artıracak ve bilgiye erişimi hızlandıracak dijitalleşme projelerimizi devam ettirdik. Veriye dayalı izleme ve değerlendirme çalışmaları sayesinde, gerekli iyileştirme ve bakım çalışmalarını zamanında yaptık.
 • Uygulamaya alınan iyileştirmeler ile birlikte, önemli miktarda doğalgaz tasarrufu sağlamaya devam ettik. 2021 yılı için yaklaşık 1.000 ton karbon ayak izi azalımı sağladık.
 • Öngörülü Bakım Yaklaşımı ve geliştirilen dijitalleşme projeleri sayesinde, arıza bakımlarını %28’den %20’lere indirerek bir önceki yıla göre iyileşme yakaladık.
 • Veriye dayalı ve risk tabanlı bakım yaklaşımı ile santrallerimizin bakım sürelerini optimizasyonu ile santral kapasite faktörü ve emre-amadelik oranlarını artırarak değer yaratmaya devam ettik.
 • 2021 yılı Ekim ayında Bandırma I CI Bakımını gerçekleştirdik.

Kentsa

40 MW Kentsa Doğalgaz Santrali

 • Kentsa Yerleşkesinde bulunan fabrikalara elektrik teminin devamlılığını sağlamak adına iyileştirme çalışmaları yaptık.
 • Gaz türbini, şalt sahası ve baca emisyon ölçüm platformunda gerekli revizyonları yaptık

Tufanbeyli Santrali

Adana ili, Tufanbeyli ilçesinde bulunan 450 MW kurulu gücü ile özel sektör tarafından yapılmış Türkiye’nin en büyük yerli linyit santrali

Ünite-2 buhar türbini majör bakımını tamamladık. Türbinde %0,4, ünite net veriminde %0,8 verim artışı ve brüt üretimde %8 artış sağladık.

 • Ünite-1 PFK (Primer Frekans Kontrol) Rezerv miktarını 7,5 MWh’ten, 12 MWh’e yükselttik.
 • Verimlilik, Güvenilirlik, Emre-amedelik, Çevre, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konularında iyileştirmeler için 67 MTL değerinde 40 adet proje hayata geçirdik.
 • Sıvı yakıt (Start-up Yakıtı) tüketimi %4 oranında azaltarak maliyetleri düşürdük.
 • Sektörde Varlık Yönetimi konusunda bir ilk olan “Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı’na ev sahipliği yaptık.
 • Sürekli iyileştirme bakış açısı kapsamında santralimizde Yalın 6 Sigma projelerine başladık. 10 projede son faza geldik.
 • Maden operasyonlarının devamlılığını sağlamak ve enerji besleme sürekliliğini sağlamak için Tufanbeyli havai hattında ring sistemi oluşturduk.
 • Tüm ekiplerin katılım sağlayacağı şekilde İSG Gönüllüsü uygulamasına başladık.

2021 yılı içinde üretim için 6,2 milyon ton yerli linyit tüketimi gerçekleşti. Yıl içerisinde örtü kazı oranı 0,8 m3/ton oldu. Tufanbeyli Yerli Linyit sahası, madencilik sektörünün en ekonomik sahalarından birisi oldu. Maden güvenliği ve üretim devamlılığının sağlanması için maden kazı-dolgu şevlerinde karşılaşılması muhtemel kütle hareketlerinin takibini, İSG ve proses güvenliği açısından oldukça kritik önemde değerlendiriyoruz. Bu nedenle maden sahası şevlerinin, 360 derece canlı ve milimetrik hassasiyette hareketliliğin ölçülmesini sağlayan “IBIS SAR Georadar” sisteminin izleme faaliyetleri devam ediyor.

Senkron

Dijitalleşme ve mükemmelliğin peşinde olma

Senkron Merkezi İşletme Odası

İstanbul Ataşehir Merkez Ofis’te kurduğumuz Senkron Merkezi İşletme Odası (Senkron), 2020 yılından itibaren Enerjisa Üretim bünyesinde bulunan 12 adet hidroelektrik santralin uzaktan işletme sürecine devam ediyor. Senkron, ileri veri analitiği ve makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak Termik, Hidroelektrik, Rüzgar Güneş santrallerine ait proses ve performans izlemelerini gerçekleştiriyor. Dijitalleşme ve mükemmelliğin peşinde olma hedefimizin hayata geçmiş en güzel örneklerinden birisini oluşturuyor. Mükemmelliği hedefleyerek tasarladığımız proses ve altyapı özellikleri ile Senkron, ISO 55001 Varlık Yönetimi Belgesi almaya hak kazandı.

Teknolojinin ve sektör uygulamaların en ileri kabiliyetlerini barındıran merkezin öne çıkan bazı özellikleri:

 • Çoklu tesis yönetimimizle santrallerin performansını artırıyor ve maksimum verimlilikle enerji üretiminin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Değer zinciri boyunca daha iyi entegrasyon ve iletişim sağlıyoruz.
 • Ortak raporlamalar ile santral verilierini tek bir kaynaktan takip ediyor, Dispatch ve Optimizasyon ekipleri ile yakın iletişim sayesinde dengesizlik yaratabilecek üretimlere hızlı aksiyon sağlıyoruz.
 • Hidroelektrik santrallerimiz için tanımlı 70 binden fazla sinyal bulunmaktadır. Bu sinyaller yalın dönüşüm ile sadeleştirilerek ve analizlerinin girdileri sağlanarak ortak alarm sayfası oluşturulmuştur. Santrallerimizi durum bazlı inceleyen ve herhangi bir olumsuz durumda alarm veren bu sistem ile tüm veriyi tek bir ekrandan izleme ve müdahale etme kabiliyetine erişmiş durumdayız.
 • Ortak raporlama araçları, iç yazılımlar ve takip ekranları ilesantrallerimize gelen DGP talimatlarını ve yükümlü olduğumuz yan hizmetleri daha efektif şekilde takip ediyoruz.
 • 2.100 MW kurulu güce sahip doğalgaz velinyit santrallerinin proses takibi ve performans değerlendirmesini yapıyor, bakım ve iyileştirme çalışmalarını anlık olarak takip edebiliyoruz.
 • SCADA sinyalleri çevrimiçi analiz yazılımlarına taşınarak binlerce sinyal aynı anda analiz ediliyor. Bu analizler sonrası anlık, günlük, haftalık, aylık, üç aylık performans raporları oluşturuluyor.

2021 Yatırımları

Türkiye’deki toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla artırıyoruz.

2021 Yatırımları

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Üretim portföyümüzde yenilenebilir enerjinin payını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’deki toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla artırıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen RES YEKA-2 ihalelerinde Aydın’da kWh başına 4,56 dolar sent, Çanakkale’de ise kWh başına 3,67 dolar sent teklif ederek her bir ihale oturumunda 250 MW olmak üzere toplamda 500 MW’lık kapasite elde ettik. Bu kapsamda, her iki bölgede geliştirilen projeler 2021 yılı içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından YEKA projeleri olarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Ön lisans başvuruları tamamlanan projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri başlatıldı. Bu projelerin imar planlarına altlık teşkil edecek 1/1.000 ve 1/5.000’lik haritaları üretilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu bölgelerde geliştireceğimiz ve yatırımını yapacağımız rüzgâr enerjisi santrallerinden ürettiğimiz elektriği, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl süreyle ihalede teklif edilen fiyatlardan satabileceğiz.

2021 yılı yeni yatırım sürecinde; daha önce bulunmadığımız bölgelerde gerek sosyolojik saha çalışmaları, gerekse ÇED sürecinde yapılan halkı bilgilendirme toplantılarıyla bölge halkı ile tanıştığımız, etki alanlarındaki yerel paydaşlara temas ettiğimiz ve sosyal yönetim planlarını oluşturmaya başladığımız önemli bir yıl oldu. Bundan sonraki süreçte ön lisansları alınan bu projeler ile ilgili tüm mevzuat ve sözleşmedeki yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Bu yatırımların ülkeye kazandırılması adına teknik projelendirme ve altyapı çalışmalarını hassasiyetlerle sürdüreceğiz.

2021’deki diğer bir önemli gelişme, 2017’den bu yana proje geliştirme faaliyetleri devam eden Erciyes RES için yatırım kararı almamız oldu. Kararın ardından inşaat çalışmalarına hemen başladık. Yol ve platform inşaatlarını büyük ölçüde tamamladık. Yürütülen rekabetçi ihalelerin ardından, türbin tedariki ve elektrik işleri için yüklenici sözleşmelerini imzaladık. 2022’de yapılacak çalışmalarla 65 MW’lık bu projeyi yılsonunda devreye almayı hedefliyoruz.

Ar-Ge ve yeni teknolojilerdeki fırsatları değerlendirme amacıyla Bandırma Enerji Üssü’nde hidrojen teknolojisi ve mikro rüzgâr türbinleri için uygulama çalışmalarımızı sürdürdük.

2020 yılında tamamlanan yaklaşık 1 MW’lık güneş enerjisi tesis inşaatının ardından 2021 yılında 150 MW hibrit güneş enerjisi yatırımı hedefi koyduk. Bu doğrultuda proje geliştirme faaliyetlerine başladık. İlk 30 MW hibrit proje için proje alanlarını belirledik, izin süreçlerini başlattık ve tedarik ihalelerini tamamladık. Vizyonumuz Tufanbeyli’nin yıllar sonra kocaman bir güneş tarlasına dönüşmesi.

Enerji Verimliliği

Santrallerimizde, çevre dostu ve verimli enerji teknolojilerinin seçilmesi ve verimli bir şekilde işletilmesi ön plandadır. Bu kapsamda, Bandırma I ve Bandırma II Santralleri yüksek verimli doğalgaz santralleri olarak yaklaşık %60 verimlilikle çalışıyor. 2021 yılı içinde, Tufanbeyli Santrali’nde gerçekleştirdiğimiz bakım ve iyileştirme çalışmaları ile yaklaşık 50.000 hanenin elektrik tüketimini karşılayacak enerji verimliliği projelerini hayata geçirdik. Bu projeler ve öncesinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarımız ile Tufanbeyli Santrali’ni, alanında Türkiye’nin en verimli santrallerinden birisi konumuna getirdik. Ayrıca Tufanbeyli Santrali’nde yer alan güneş hibrit santralleri projesinde vizyonumuzu daha genişleterek 2035 sonunda 100 MW hibrit santral ile Tufanbeyli Santralimizi tamamiyle güneş santraline dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Sera Gazı İzleme ve Yeşil Sertifikalar

Sera gazı emisyon hesaplamalarımız; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan izleme planları doğrultusunda yapılıyor. 2015 yılından itibaren bugüne kadarki hesaplamalarımız, Bakanlığın yetkilendirdiği akredite kuruluşlar tarafından doğrulandı. 3 adet santralimiz (Kavşak Bendi HES, Menge HES, Kandil HES), 2021 yılı içinde Verified Carbon Standard (VCS) güncelleme denetimlerini başarıyla tamamladı.

Rüzgar Enerji Santralleri

Tüm rüzgâr enerjisi santrallerimiz, The Gold Standard Foundation tarafından verilen “Carbon Gold” sertifikasyonuna sahiptir.

Rüzgar Enerji Santralleri

Güneş Enerji Santralleri

Güneş enerjisi santrallerimizde PV ince film teknolojisine sahip güneş panelleri kullanıyoruz.

Güneş Enerji Santralleri

Hidroelektrik Santralleri

Elektrik üretim sektöründe bir ilk olarak, bünyemizdeki tüm hidroelektrik santraller için ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi sertifikasyon çalışmalarını başarı ile tamamladık.

Hidroelektrik Santralleri
Hidroelektrik Santralleri
Hidroelektrik Santralleri
Hidroelektrik Santralleri

Diğer Tesisler

Diğer Tesisler

Bandırma Enerji Üssü

Bandırma I ve Bandırma II Doğalgaz Santrallerimizle, iletim sistemi ihtiyaçlarına hızlı reaksiyon vererek arz açığını dakikalar içerisinde dengeliyor ve şebeke güvenliğine hizmet ediyoruz. Bandırma Santralleri, verimlilikleri ve bulundukları konum itibarıyla ülkemizin elektrik enerjisi arz güvenliliğinde büyük öneme sahip olup dengeleme güç piyasasında etkin bir şekilde yer alıyor. Sulak dönemlerdeki enerji üretiminin doğu-batı eksenindeki üretim farklılıkları yaratmasının dengelenmesinde büyük rol oynuyor. Sekonder ve Primer Frekans Kontrol rezerv kapasitelerinin büyüklükleriyle bölgedeki anlık dengesizliklerin giderilmesinde aktif olarak yer alıyor.

Mikro Üretim Deneme Çalışmaları

Verimli

Esnek

Çevreci

Deneyimli Kadro

1.543 MW Güç

2 Doğalgaz Çevrim Santrali, 1 Güneş Enerji Santrali, 1 Hibrit Hidroelektrik Enerji Tesisi, mikro üretim teknolojileri uygulamaları ve AR-GE çalışmaları ile

Türkiye’nin ilk ve öncü enerji üssü

Bandırma Enerji Üssü
Diğer Tesisler
Diğer Tesisler

Kentsa

Kentsa Doğalgaz Santrali’ni, Kocaeli İzmit’te 1997 yılında Kentsa Yerleşkesi içerisinde kurduk. Santral 40 MW’lık elektrik üretim kapasitesine sahiptir. 154 kV iletim sistemi üzerinden Kentsa Yerleşkesinde bulunan fabrikalara elektrik iletimini sağlamaya devam ediyor.

Tufanbeyli

450 MW kapasiteli, akışkan yatak teknolojisi ile çalışan ve 3 üniteden oluşan santrali, minimum su tüketimi ile işletilecek şekilde tasarladık. Proje kapsamında kuru tip soğutma sistemi kullanıyoruz. CFB kazanlarına ve baca gazı desülfirizasyon (FGD) sistemine kireçtaşı sağlamak amacıyla kireçtaşı ocakları ve kireçtaşı işleme sistemlerini işletiyoruz. Santralde kireç taşının kazana ve yaş FGD sistemine eklenmesine imkân veren bir baca gazı arıtma sistemi de bulunuyor.

2021 Gelişmeleri

2021 üretim rekorları kırdığımız başarılı bir yıl oldu.

2021 Gelişmeleri

Rüzgar Enerji Santralleri

Çanakkale, Mersin ve Balıkesir’de işletmede olan 212 MW kurulu gücünde toplam 3 rüzgâr santrali

İşletmeye geçiş tarihlerinden bugüne kadar rüzgâr santrallerimizde yaptığımız retrofit (iyileştirme) çalışmaları ile birlikte şebekeye verdiğimiz enerji miktarını artırarak ve yıllık 721.230 MWh brüt elektrik enerjisi seviyesine ulaştık. Mevcut santrallerimizin yüksek emre-amadelikleri ve üretilen elektrik enerjisi miktarı öncelikli konularımız arasında bulunuyor. Bu kapsamda türbinlerin verimliliğinin takibi için makine öğrenimi ve yapay zekâ algoritmaları kullanarak performans kontrolü ve aykırılık tespitine yönelik bir araç geliştirdik. Söz konusu yazılım ile türbinlerin performans takibine ve kestirimci bakım faaliyetlerine başladık.

2021 Gelişmeleri

Güneş Enerji Santralleri

Bandırma ve Karabük’te işletmede olan 9 MW Kurulu gücünde toplam 2 güneş enerji santrali

Güneş santrallerimizin tasarım ve kurulumunda Tier-1 (A kalite) ürünler kullandık. Balıkesir RES’te 395 kWp ve Tufanbeyli Santrali’nde 573 kWp ile yaklaşık 1 MW’lık hibrit güneş enerjisi santrallerimiz ile 2021 yılında güneş enerjisinden sağladığımız üretimi daha da arttırdık.

2021 Gelişmeleri

Hidroelektrik Santralleri

Adana, Kahramanmaraş, Erzurum, Artvin ve Trabzon’da işletmede olan 1.353 MW kurulu gücünde toplam 12 adet hidroelektrik santrali

Elektrik üretim sektöründe bir ilk olarak, bünyemizdeki tüm hidroelektrik santraller için ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi sertifikasyon çalışmalarını başarı ile tamamladık. Santrallerdeki yangın sistemleri revizyonlarını gerçekleştirdik. Uzak santrallerin yangın sistemlerini de merkez santrallerden takip edebiliyoruz.

 • Santrallerin emre-amadeliğini artıracak şekilde yeni yöntemler denemeye ve detaylı kök analizleri ile yönlendirilen iyileştirme yatırımları yapmaya devam ettik.
 • Cansuyu santrallerine vibrasyon izleme sistemleri kurarak, arızalar oluşmadan takip edilebilir duruma getirdik.
 • Santrallerimizdeki scada sistemlerinin upgradeleri ile birlikte, yazılım desteği kalkacak ürünler yenilenerek ilerleyen dönemde oluşabilecek siber güvenlik açıklarının önüne geçtik.
 • Santrallerimiz için kritik öneme sahip ulaşım yolları için belediyeler ile koordine olarak yol güvenliği iyileştirme çalışmalarına devam ettik.
 • 3 havzada da merkez ofis ve santral çalışanlarımızın konaklayabileceği misafirhane, oyun odalarının da yer aldığı, çalışanlarımızın sosyal faaliyetlerde bulunabileceği sosyal tesisler inşa ettik. Yemekhane ve ofis odalarında iyileştirmeler yaptık.
 • Santrallerimizin bulunduğu zorlu lokasyonlar sebebiyle yaşanabilecek olası şev kaymaları ve heyelanların etkilerini azaltmak adına çelik bariyer ve örtüleme çalışmalarına devam ettik.
 • Dağdelen HES’te, hidroelektrik santraller genelinde ilk olarak gerçekleştirdiğimiz “Major Overhaul” büyük bakım çalışmasını başarı ile tamamladık.
 • Çambaşı HES emre-amadeliğine olumsuz etki yapabilen sediment birikimini önlemek amacıyla regülatör membasında moloz bariyeri tesis ettik.
2021 Gelişmeleri

Bandırma Enerji Üssü

Bandırma I ve Bandırma II Doğalgaz Santralleri

 • Bandırma I ve II Santralleri’nde tüm süreçlerde verimliliği artıracak ve bilgiye erişimi hızlandıracak dijitalleşme projelerimizi devam ettirdik. Veriye dayalı izleme ve değerlendirme çalışmaları sayesinde, gerekli iyileştirme ve bakım çalışmalarını zamanında yaptık.
 • Uygulamaya alınan iyileştirmeler ile birlikte, önemli miktarda doğalgaz tasarrufu sağlamaya devam ettik. 2021 yılı için yaklaşık 1.000 ton karbon ayak izi azalımı sağladık.
 • Öngörülü Bakım Yaklaşımı ve geliştirilen dijitalleşme projeleri sayesinde, arıza bakımlarını %28’den %20’lere indirerek bir önceki yıla göre iyileşme yakaladık.
 • Veriye dayalı ve risk tabanlı bakım yaklaşımı ile santrallerimizin bakım sürelerini optimizasyonu ile santral kapasite faktörü ve emre-amadelik oranlarını artırarak değer yaratmaya devam ettik.
 • 2021 yılı Ekim ayında Bandırma I CI Bakımını gerçekleştirdik.

Kentsa

40 MW Kentsa Doğalgaz Santrali

 • Kentsa Yerleşkesinde bulunan fabrikalara elektrik teminin devamlılığını sağlamak adına iyileştirme çalışmaları yaptık.
 • Gaz türbini, şalt sahası ve baca emisyon ölçüm platformunda gerekli revizyonları yaptık
2021 Gelişmeleri

Tufanbeyli Santrali

Adana ili, Tufanbeyli ilçesinde bulunan 450 MW kurulu gücü ile özel sektör tarafından yapılmış Türkiye’nin en büyük yerli linyit santrali

Ünite-2 buhar türbini majör bakımını tamamladık. Türbinde %0,4, ünite net veriminde %0,8 verim artışı ve brüt üretimde %8 artış sağladık.

 • Ünite-1 PFK (Primer Frekans Kontrol) Rezerv miktarını 7,5 MWh’ten, 12 MWh’e yükselttik.
 • Verimlilik, Güvenilirlik, Emre-amedelik, Çevre, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konularında iyileştirmeler için 67 MTL değerinde 40 adet proje hayata geçirdik.
 • Sıvı yakıt (Start-up Yakıtı) tüketimi %4 oranında azaltarak maliyetleri düşürdük.
 • Sektörde Varlık Yönetimi konusunda bir ilk olan “Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı’na ev sahipliği yaptık.
 • Sürekli iyileştirme bakış açısı kapsamında santralimizde Yalın 6 Sigma projelerine başladık. 10 projede son faza geldik.
 • Maden operasyonlarının devamlılığını sağlamak ve enerji besleme sürekliliğini sağlamak için Tufanbeyli havai hattında ring sistemi oluşturduk.
 • Tüm ekiplerin katılım sağlayacağı şekilde İSG Gönüllüsü uygulamasına başladık.

2021 yılı içinde üretim için 6,2 milyon ton yerli linyit tüketimi gerçekleşti. Yıl içerisinde örtü kazı oranı 0,8 m3/ton oldu. Tufanbeyli Yerli Linyit sahası, madencilik sektörünün en ekonomik sahalarından birisi oldu. Maden güvenliği ve üretim devamlılığının sağlanması için maden kazı-dolgu şevlerinde karşılaşılması muhtemel kütle hareketlerinin takibini, İSG ve proses güvenliği açısından oldukça kritik önemde değerlendiriyoruz. Bu nedenle maden sahası şevlerinin, 360 derece canlı ve milimetrik hassasiyette hareketliliğin ölçülmesini sağlayan “IBIS SAR Georadar” sisteminin izleme faaliyetleri devam ediyor.

Senkron

Dijitalleşme ve mükemmelliğin peşinde olma

Senkron Merkezi İşletme Odası

İstanbul Ataşehir Merkez Ofis’te kurduğumuz Senkron Merkezi İşletme Odası (Senkron), 2020 yılından itibaren Enerjisa Üretim bünyesinde bulunan 12 adet hidroelektrik santralin uzaktan işletme sürecine devam ediyor. Senkron, ileri veri analitiği ve makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak Termik, Hidroelektrik, Rüzgar Güneş santrallerine ait proses ve performans izlemelerini gerçekleştiriyor. Dijitalleşme ve mükemmelliğin peşinde olma hedefimizin hayata geçmiş en güzel örneklerinden birisini oluşturuyor. Mükemmelliği hedefleyerek tasarladığımız proses ve altyapı özellikleri ile Senkron, ISO 55001 Varlık Yönetimi Belgesi almaya hak kazandı.

Teknolojinin ve sektör uygulamaların en ileri kabiliyetlerini barındıran merkezin öne çıkan bazı özellikleri:

 • Çoklu tesis yönetimimizle santrallerin performansını artırıyor ve maksimum verimlilikle enerji üretiminin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Değer zinciri boyunca daha iyi entegrasyon ve iletişim sağlıyoruz.
 • Ortak raporlamalar ile santral verilierini tek bir kaynaktan takip ediyor, Dispatch ve Optimizasyon ekipleri ile yakın iletişim sayesinde dengesizlik yaratabilecek üretimlere hızlı aksiyon sağlıyoruz.
Senkron Merkezi İşletme Odası
 • Hidroelektrik santrallerimiz için tanımlı 70 binden fazla sinyal bulunmaktadır. Bu sinyaller yalın dönüşüm ile sadeleştirilerek ve analizlerinin girdileri sağlanarak ortak alarm sayfası oluşturulmuştur. Santrallerimizi durum bazlı inceleyen ve herhangi bir olumsuz durumda alarm veren bu sistem ile tüm veriyi tek bir ekrandan izleme ve müdahale etme kabiliyetine erişmiş durumdayız.
 • Ortak raporlama araçları, iç yazılımlar ve takip ekranları ilesantrallerimize gelen DGP talimatlarını ve yükümlü olduğumuz yan hizmetleri daha efektif şekilde takip ediyoruz.
 • 2.100 MW kurulu güce sahip doğalgaz velinyit santrallerinin proses takibi ve performans değerlendirmesini yapıyor, bakım ve iyileştirme çalışmalarını anlık olarak takip edebiliyoruz.
 • SCADA sinyalleri çevrimiçi analiz yazılımlarına taşınarak binlerce sinyal aynı anda analiz ediliyor. Bu analizler sonrası anlık, günlük, haftalık, aylık, üç aylık performans raporları oluşturuluyor.

2021 Yatırımları

Türkiye’deki toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla artırıyoruz.

2021 Yatırımları

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Üretim portföyümüzde yenilenebilir enerjinin payını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’deki toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla artırıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen RES YEKA-2 ihalelerinde Aydın’da kWh başına 4,56 dolar sent, Çanakkale’de ise kWh başına 3,67 dolar sent teklif ederek her bir ihale oturumunda 250 MW olmak üzere toplamda 500 MW’lık kapasite elde ettik. Bu kapsamda, her iki bölgede geliştirilen projeler 2021 yılı içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından YEKA projeleri olarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Ön lisans başvuruları tamamlanan projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri başlatıldı. Bu projelerin imar planlarına altlık teşkil edecek 1/1.000 ve 1/5.000’lik haritaları üretilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu bölgelerde geliştireceğimiz ve yatırımını yapacağımız rüzgâr enerjisi santrallerinden ürettiğimiz elektriği, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl süreyle ihalede teklif edilen fiyatlardan satabileceğiz.

2021 yılı yeni yatırım sürecinde; daha önce bulunmadığımız bölgelerde gerek sosyolojik saha çalışmaları, gerekse ÇED sürecinde yapılan halkı bilgilendirme toplantılarıyla bölge halkı ile tanıştığımız, etki alanlarındaki yerel paydaşlara temas ettiğimiz ve

sosyal yönetim planlarını oluşturmaya başladığımız önemli bir yıl oldu. Bundan sonraki süreçte ön lisansları alınan bu projeler ile ilgili tüm mevzuat ve sözleşmedeki yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Bu yatırımların ülkeye kazandırılması adına teknik projelendirme ve altyapı çalışmalarını hassasiyetlerle sürdüreceğiz.

2021’deki diğer bir önemli gelişme, 2017’den bu yana proje geliştirme faaliyetleri devam eden Erciyes RES için yatırım kararı almamız oldu. Kararın ardından inşaat çalışmalarına hemen başladık. Yol ve platform inşaatlarını büyük ölçüde tamamladık. Yürütülen rekabetçi ihalelerin ardından, türbin tedariki ve elektrik işleri için yüklenici sözleşmelerini imzaladık. 2022’de yapılacak çalışmalarla 65 MW’lık bu projeyi yılsonunda devreye almayı hedefliyoruz.

Ar-Ge ve yeni teknolojilerdeki fırsatları değerlendirme amacıyla Bandırma Enerji Üssü’nde hidrojen teknolojisi ve mikro rüzgâr türbinleri için uygulama çalışmalarımızı sürdürdük.

2020 yılında tamamlanan yaklaşık 1 MW’lık güneş enerjisi tesis inşaatının ardından 2021 yılında 150 MW hibrit güneş enerjisi yatırımı hedefi koyduk. Bu doğrultuda proje geliştirme faaliyetlerine başladık. İlk 30 MW hibrit proje için proje alanlarını belirledik, izin süreçlerini başlattık ve tedarik ihalelerini tamamladık. Vizyonumuz Tufanbeyli’nin yıllar sonra kocaman bir güneş tarlasına dönüşmesi.

2021 Yatırımları

Enerji Verimliliği

Santrallerimizde, çevre dostu ve verimli enerji teknolojilerinin seçilmesi ve verimli bir şekilde işletilmesi ön plandadır. Bu kapsamda, Bandırma I ve Bandırma II Santralleri yüksek verimli doğalgaz santralleri olarak yaklaşık %60 verimlilikle çalışıyor. 2021 yılı içinde, Tufanbeyli Santrali’nde gerçekleştirdiğimiz bakım ve iyileştirme çalışmaları ile yaklaşık 50.000 hanenin elektrik tüketimini karşılayacak enerji verimliliği projelerini hayata geçirdik. Bu projeler ve öncesinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarımız ile Tufanbeyli Santrali’ni, alanında Türkiye’nin en verimli santrallerinden birisi konumuna getirdik. Ayrıca Tufanbeyli Santrali’nde yer alan güneş hibrit santralleri projesinde vizyonumuzu daha genişleterek 2035 sonunda 100 MW hibrit santral ile Tufanbeyli Santralimizi tamamiyle güneş santraline dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Sera Gazı İzleme ve Yeşil Sertifikalar

Sera gazı emisyon hesaplamalarımız; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan izleme planları doğrultusunda yapılıyor. 2015 yılından itibaren bugüne kadarki hesaplamalarımız, Bakanlığın yetkilendirdiği akredite kuruluşlar tarafından doğrulandı. 3 adet santralimiz (Kavşak Bendi HES, Menge HES, Kandil HES), 2021 yılı içinde Verified Carbon Standard (VCS) güncelleme denetimlerini başarıyla tamamladı.