PDF

DİJİTAL

Enerjiyi
teknolojiye
dönüştürüyoruz.

Enerji sektöründekı fırsatların etkin değerlendirilebilmesi ve emeğin en verimli şekilde kullanılabilmesi için teknolojiyi yakında takip ediyoruz. Teknolojiyi işimizin odağına alıyor ve tüm süreçlerimizde etkin şekilde kullanıyoruz.

IT ve Dijitalizasyon

Çevik yapılanmanın genele yayılması ve dijital maharetin artırılması amacıyla; iş birimlerinin dijital yolculuklarını belirliyoruz.

IT ve Dijitalizasyon

Çevik yapılanmanın genele yayılması ve dijital maharetin artırılması amacıyla; iş birimlerinin dijital yolculuklarının belirlenmesi, teknolojik değişimlerin süreçler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlardaki eğitim ve geliştirmelerin sağlanması konularında Üretim IT ve iş birimlerimiz arasında doğal ve sürekli yenilenen bir bağ oluşturduk.

Veri Analitiğinin Etkin Kullanımın

Veri analitiğini etkin kullanan ve veriye dayalı karar verebilen kurumlar diğerlerinden ayrışıyor. Bunun en verimli yöntemi birçok kaynaktan mümkün olduğu kadar çok verinin toplanması ve bunların yorumlanmasıdır ve bunun için IoT (Nesnelerin İnterneti), ve özellikle endüstriyel alana özelleşen I-IoT (Endüstiyel Nesnelerin İnterneti) çözümleri kullanılıyor. Veri analizlerinin IT desteğine ihtiyaç duymadan yapılabilmesi olarak tanımlanan “Veri Demokratikleşmesi” stratejisini önceliklerimiz arasına aldık ve “kurumsal varlık olarak veri” bakışıyla teknik altyapı ve veri yönetişim süreçlerimizi güçlendirdik. Bulut üzerinde konumlanan büyük veri platformumuzu devreye aldık ve I-IoT çözümümüz ile herhangi bir santrali yönetmek için gerekli veriye hızlı ve düşük maliyetle ulaşabilir hale geldik.

Çalışanlarımızı low-code platform kullanımını yaygınlaştırdık. Çalışanlarımız ihtiyacı olan veriye kolaylıkla ulaşıp, bu veri üzerinde gerekli analizleri yapabiliyor, kendi rapor ve uygulamalarını oluşturabiliyor.

Son Kullanıcı Deneyimi Konusundaki Gelişmeler

IT altyapımızı 360 derece takip ediyor ve anlık uyarılar ile sistemlerin sürekliliğini sağlıyoruz.

OneDrive ile kişisel bilgisayarları sürekli olarak senkronize ediyor, online ve mobil erişim ve yedeklilik sağlıyoruz. Central Storage sistemiyle Şirket belgelerinin afet durumlarında yedekliliğini güçlendiriyoruz.

Veri Stratejisi ve Uygulamaları Konusundaki Gelişmeler

Aldığımız enerji piyasası verileri üzerinden yapay zekâ temelli modeller ile piyasalarda oluşacak fiyatların tahmin edilmesini sağlıyoruz. Doğru planlama yaparak kâr maksimizasyonu sağlıyoruz.

Veri görselleştirme aracı Power BI ile iş birimleri tarafından oluşturulan raporlar ile finansal süreçlerin, santral yönetimi ve takibinin çok daha etkin yapılabilmesini sağlıyoruz.

20.000’den fazla noktada okunan verilerimizin, PI Integrator ve PI Vision sistemleri ile anlık olarak izlenebilir ve analiz edilebilir olmasını sağlıyoruz. Yapılan analizler ile sistemlerdeki anormallikleri önden tespit edilebiliyoruz ve alarm mekanizmaları oluşturuyoruz.

Data Squad

Veri analitiği ihtiyaçlarımızı yönetebilmek üzere çalışacak veri ekibini Üretim IT içerisinde konumlandırdık. Elimizdeki tüm verilerin, veri analitiği ve raporlamada kullanımını sağlamak adına büyük veri platformumuzu bulut üzerinde devreye aldık. Bu platform ile, operasyonel sistemleri teknik ve bilgi güvenliği açısından riske atmadan, ürettiğimiz veri ve dışarıda üretilen veri tek bir platformda toplanıp analitik amaçlara hizmet veriyor.

IIOT & CLOUD Konusundaki Gelişmeler

Cloud IIoT projesi ile bünyemizde bulunmayan santrallerin takibinin yapılabilmesi için gerekli olan veriyi, ön yatırım gerekmeksizin ulaşılabilir hale getirdik. Böylece sektörde faaliyet gösteren diğer santrallerin de ticari faaliyetlerini veri odaklı yönetebilmesine olanak sağlayan bir altyapı oluşturduk. Bulut tabanlı data lake oluşturduk.

Kurumsal Uygulamalardaki ve Süreçlerdeki Gelişmeler

Spot elektrik piyasaları ve yan hizmetlerdeki etkinliğimiz görmek üzere CM Report geliştirdik. Üretim optimizasyonu ürünümüz PERA ile değişen koşulların , finansal etkilerini analiz edebiliyoruz.

 • BilBOT (kurum içi chatbot) uygulamamızı devreye aldık.
 • PPM (santral yönetim) uygulaması üzerinde yapılan geliştirmelerle sistem işletmecisinden (TEİAŞ) gelen talimatların anlık takibini sağladık ve doğabilecek cezaların önüne geçtik.
 • Enerji ticareti ve riski yönetimi ürünümüz Vega’nın ilk modül geliştirmelerini tamamladık.
 • Finans dijital dönüşüm yolculuğumuzda, SAP-LP (Likidite Planlayıcısı) Entegrasyonu ve CoA Hesap Sadeleştirme projelerimizi tamamladık.

Kurumsal Sistemler ve Güvenlik Konusundaki Gelişmeler

 • Posta kutularımızı korumaya yönelik çalışmalarımızla dünya çapında güvenlik yazılımlarını takip ediyor, en etkin çözümleri kullanıyor, tehditlere karşı daha hızlı aksiyon alabiliyoruz.
 • Üst seviyeye güvenlik için çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) sistemini devreye aldık.
 • Çalışanlarımızın hibrit çalışma ortamında kesintisiz çalışması için VPN yedeklemesini hayata geçirdik.

Start-up İş Birlikleri

Start-up iş birlikleri kurarak; firmaların IT yetkinliklerini ve altyapı güvenliklerini, bilgi birikimimiz ile zenginleştirmelerine olanak sağlıyoruz. Onlara yeni bir iş modeli ve vizyon kazandırılmasına destek oluyoruz. Bu kapsamda Teknopark İstanbul bünyesinde bulunan Cube Incubation Hub ile 2 günlük bir demoday organize ettik ve 20 farklı start-up ile bir araya geldik. Demoday’de tanışılan Omreon firması ile hukuk ekibimizin liderlik ettiği KVKK veri envanteri projesini hayata geçirdik.

IT ve Dijitalizasyon

Çevik yapılanmanın genele yayılması ve dijital maharetin artırılması amacıyla; iş birimlerinin dijital yolculuklarını belirliyoruz.

IT ve Dijitalizasyon

Çevik yapılanmanın genele yayılması ve dijital maharetin artırılması amacıyla; iş birimlerinin dijital yolculuklarının belirlenmesi, teknolojik değişimlerin süreçler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

ve ihtiyaç duyulan alanlardaki eğitim ve geliştirmelerin sağlanması konularında Üretim IT ve iş birimlerimiz arasında doğal ve sürekli yenilenen bir bağ oluşturduk.

IT ve Dijitalizasyon

Veri Analitiğinin Etkin Kullanımın

Veri analitiğini etkin kullanan ve veriye dayalı karar verebilen kurumlar diğerlerinden ayrışıyor. Bunun en verimli yöntemi birçok kaynaktan mümkün olduğu kadar çok verinin toplanması ve bunların yorumlanmasıdır ve bunun için IoT (Nesnelerin İnterneti), ve özellikle endüstriyel alana özelleşen I-IoT (Endüstiyel Nesnelerin İnterneti) çözümleri kullanılıyor. Veri analizlerinin IT desteğine ihtiyaç duymadan yapılabilmesi olarak tanımlanan “Veri Demokratikleşmesi” stratejisini önceliklerimiz arasına aldık ve “kurumsal varlık olarak veri” bakışıyla teknik altyapı ve veri yönetişim süreçlerimizi güçlendirdik. Bulut üzerinde konumlanan büyük veri platformumuzu devreye aldık ve I-IoT çözümümüz ile herhangi bir santrali yönetmek için gerekli veriye hızlı ve düşük maliyetle ulaşabilir hale geldik.

Çalışanlarımızı low-code platform kullanımını yaygınlaştırdık. Çalışanlarımız ihtiyacı olan veriye kolaylıkla ulaşıp, bu veri üzerinde gerekli analizleri yapabiliyor, kendi rapor ve uygulamalarını oluşturabiliyor.

Son Kullanıcı Deneyimi Konusundaki Gelişmeler

IT altyapımızı 360 derece takip ediyor ve anlık uyarılar ile sistemlerin sürekliliğini sağlıyoruz.

OneDrive ile kişisel bilgisayarları sürekli olarak senkronize ediyor, online ve mobil erişim ve yedeklilik sağlıyoruz. Central Storage sistemiyle Şirket belgelerinin afet durumlarında yedekliliğini güçlendiriyoruz.

IT ve Dijitalizasyon

Veri Stratejisi ve Uygulamaları Konusundaki Gelişmeler

Aldığımız enerji piyasası verileri üzerinden yapay zekâ temelli modeller ile piyasalarda oluşacak fiyatların tahmin edilmesini sağlıyoruz. Doğru planlama yaparak kâr maksimizasyonu sağlıyoruz.

Veri görselleştirme aracı Power BI ile iş birimleri tarafından oluşturulan raporlar ile finansal süreçlerin, santral yönetimi ve takibinin çok daha etkin yapılabilmesini sağlıyoruz.

20.000’den fazla noktada okunan verilerimizin, PI Integrator ve PI Vision sistemleri ile anlık olarak izlenebilir ve analiz edilebilir olmasını sağlıyoruz. Yapılan analizler ile sistemlerdeki anormallikleri önden tespit edilebiliyoruz ve alarm mekanizmaları oluşturuyoruz.

Data Squad

Veri analitiği ihtiyaçlarımızı yönetebilmek üzere çalışacak veri ekibini Üretim IT içerisinde konumlandırdık. Elimizdeki tüm verilerin, veri analitiği ve raporlamada kullanımını sağlamak adına büyük veri platformumuzu bulut üzerinde devreye aldık. Bu platform ile, operasyonel sistemleri teknik ve bilgi güvenliği açısından riske atmadan, ürettiğimiz veri ve dışarıda üretilen veri tek bir platformda toplanıp analitik amaçlara hizmet veriyor.

IT ve Dijitalizasyon

IIOT & CLOUD Konusundaki Gelişmeler

Cloud IIoT projesi ile bünyemizde bulunmayan santrallerin takibinin yapılabilmesi için gerekli olan veriyi, ön yatırım gerekmeksizin ulaşılabilir hale getirdik. Böylece sektörde faaliyet gösteren diğer santrallerin de ticari faaliyetlerini veri odaklı yönetebilmesine olanak sağlayan bir altyapı oluşturduk. Bulut tabanlı data lake oluşturduk.

Kurumsal Uygulamalardaki ve Süreçlerdeki Gelişmeler

Spot elektrik piyasaları ve yan hizmetlerdeki etkinliğimiz görmek üzere CM Report geliştirdik. Üretim optimizasyonu ürünümüz PERA ile değişen koşulların , finansal etkilerini analiz edebiliyoruz.

 • BilBOT (kurum içi chatbot) uygulamamızı devreye aldık.
 • PPM (santral yönetim) uygulaması üzerinde yapılan geliştirmelerle sistem işletmecisinden (TEİAŞ) gelen talimatların anlık takibini sağladık ve doğabilecek cezaların önüne geçtik.
 • Enerji ticareti ve riski yönetimi ürünümüz Vega’nın ilk modül geliştirmelerini tamamladık.
 • Finans dijital dönüşüm yolculuğumuzda, SAP-LP (Likidite Planlayıcısı) Entegrasyonu ve CoA Hesap Sadeleştirme projelerimizi tamamladık.

Kurumsal Sistemler ve Güvenlik Konusundaki Gelişmeler

 • Posta kutularımızı korumaya yönelik çalışmalarımızla dünya çapında güvenlik yazılımlarını takip ediyor, en etkin çözümleri kullanıyor, tehditlere karşı daha hızlı aksiyon alabiliyoruz.
 • Üst seviyeye güvenlik için çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) sistemini devreye aldık.
 • Çalışanlarımızın hibrit çalışma ortamında kesintisiz çalışması için VPN yedeklemesini hayata geçirdik.

Start-up İş Birlikleri

Start-up iş birlikleri kurarak; firmaların IT yetkinliklerini ve altyapı güvenliklerini, bilgi birikimimiz ile zenginleştirmelerine olanak sağlıyoruz. Onlara yeni bir iş modeli ve vizyon kazandırılmasına destek oluyoruz. Bu kapsamda Teknopark İstanbul bünyesinde bulunan Cube Incubation Hub ile 2 günlük bir demoday organize ettik ve 20 farklı start-up ile bir araya geldik. Demoday’de tanışılan Omreon firması ile hukuk ekibimizin liderlik ettiği KVKK veri envanteri projesini hayata geçirdik.