FİNANS, STRATEJİ
ve YATIRIMLAR

FİNANS, STRATEJİ ve YATIRIMLAR
Merkez Ofisimizden Ersin Karaduman’ın kızı Derin

Finansallar

Zorlayıcı piyasa koşullarına rağmen, 900 Milyon USD’ye varan işlem hacmini finansal gücümüzle yönetmeyi başardık. 102 Milyon USD kredi anlaşmasını imzalayarak 100MW rüzgar ve solar hibrit yatırımına Üretim Next çerçevesinde kaynak sağladık.

Devamını Oku
Bandırma Santralimizden Rufi Özgür’ün oğlu Mert Demir

Strateji

Enerjisa Üretim olarak Türkiye’nin en büyük özel üretim portföyüne sahibiz ve geleceğe yönelik öncü bir şirket olma vizyonuyla hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz. Operasyonel mükemmeliyet, teknoloji gelişimi ve siber güvenlik kültürüyle faaliyet gösteriyoruz.

Devamını Oku
Merkez Ofisimizden Murat Eröz’ün kızı Melis

Yatırımlar

Üretim portföyümüzde yenilenebilir enerjinin payını rüzgar ve güneş santralleri merkezde olacak şekilde daha da artırmayı hedefliyoruz.

Devamını Oku
Finansallar

2022 FAALİYETLERİ

Zorlayıcı piyasa koşullarına rağmen, 900 Milyon USD’ye varan işlem hacmini finansal gücümüzle yönetmeyi başardık. 102 Milyon USD kredi anlaşmasını imzalayarak 100MW rüzgar ve solar hibrit yatırımına Üretim Next çerçevesinde kaynak sağladık.

2022 yıl sonu kârı için hissedarlarımıza 150 Milyon USD temettü ödememizi gerçekleştirdik.

CFO Mert Yaycıoğlu ve oğlu Alp

Videoyu izlemek için tıklayın

Toplam Aktif Büyüklüğü

33,2 Milyar TL

Net Satışlar

56,1 Milyar TL

FAVÖK

8,6 Milyar TL

Net Dönem Kârı

8,7 Milyar TL

Serbest Nakit Akışı

4,0 Milyar TL

Net Borç / FAVÖK

0,5 Milyar TL

FİNANSAL RİSKLER VE AKSİYON PLANLARI

Finansal risklerin değerlendirilmesi ve aksiyonların planlanması için üst yönetimin de katılımı ile kurulan Aktif / Pasif Komitemiz 2022 yılında da proaktif ve düzenli bir şekilde finansal riskleri değerlendirmeye devam ederek;

FİNANSAL RİSKLERİN YÖNETİLMESİ

Farklı para birimlerindeki alacaklarımız, borçlarımız, alım garantilerinden doğan kur risklerimiz, finansal risklerimizin önemli bölümünü oluşturuyor. Ayrıca mevduatlar, krediler ve/ veya vadeli borç ve alacaklardan doğan faiz riskleri ve vergisel riskler de finansal riskler kapsamına giriyor. Bu risklerin daha etkili yönetilebilmesi adına Risk Kültürü departmanı altında Finansal Risk Yönetimi departmanını görevlendirdik. Finansal operasyonların temel prensipleri, yetki ve limitleri, onay prosedürleri, izlenen metrikler ve risk yönetim uygulamaları Finansal Risk Yönetimi Politikası ile belirleniyor.

Strateji

Enerjisa Üretim olarak Türkiye’nin en büyük özel üretim portföyüne sahibiz ve geleceğe yönelik öncü bir şirket olma vizyonuyla hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz. Operasyonel mükemmeliyet, teknoloji gelişimi ve siber güvenlik kültürüyle faaliyet gösteriyoruz.

Çoğunluğu CCGT ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan düşük karbon yoğunluğuna sahip yenilenebilir enerji santrallerimizle Türkiye’nin yakın gelecekteki yenilenebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmaya ve sürdürülebilirlik konusunda taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Strateji ve Portföy Yönetimi Direktörü Egemen Yamankurt ve kızı Arya

Videoyu izlemek için tıklayın

Yaşama, iş sağlığı ve güvenliğine, işletme sürekliliği ve teknolojiye verdiğimiz değer ve önemle kültürümüzü oluşturuyoruz. Çevreyi koruma, sıfır iş kazası hedefi, insan haklarına saygı ilkelerine bağlılığımızla örnek bir şirket olarak, bu konuları tüm faaliyetlerimize entegre ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Ayrıca yenilikçi teknolojiler, akıllı çözümler ve dijitalleşme konusunda yaptığımız yatırımlarla sektörde lider bir konuma sahip olmayı hedefliyoruz. Bu sayede, enerji sektörüne büyük katkı sağlarken, sürdürülebilir bir gelecek için de çalışıyoruz.

Yeni ve yıkıcı teknolojileri takip ediyoruz. İlgimiz, Start-up’lar ve GSYO’lar aracılığıyla devam ediyor. Hem yerli hem de yabancı üniversiteler ile iletişim kurup iş birliği yapıyoruz.

Yatırımlar

2022 YATIRIMLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRAL YATIRIMLARI

Üretim portföyümüzde yenilenebilir enerjinin payını rüzgar ve güneş santralleri merkezde olacak şekilde daha da artırmayı hedefliyoruz.

Rüzgar Santralleri Yatırımları Direktörü Ezgi Deniz Katmer ve oğlu Mert

Videoyu izlemek için tıklayın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen RES YEKA-2 ihalelerinde kazandığımız Aydın ve Çanakkale bölgelerinde toplam 500 MW’lık kapasiteye ilave olarak Muğla ve Balıkesir bölgelerinde Enercon’un kazandığı 500 MW’lık kapasiteyi de yapılan anlaşmayla birlikte yatırım planımıza dahil ettik. Bu sayede YEKA-2 ihalesindeki kapasitenin tamamını yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırımla gerçekleştirme yolunda adım attık.

Rüzgar ve güneş santralleri yatırımlarımızla üretim kapasitemizi 5 yıl içerisinde 5.000+ MW’a çıkartacağız. Bu sayede yenilenebilir enerji payımız yüzde 60’a çıkacak.

YEKA–2 projelerimizin tamamının ön lisansları 2022’de alındı. Projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri de başlatıldı. Erciyes RES yatırımımız 2022’de hedef proje takviminden önce ve hedeflenen bütçenin altında işletmeye geçti.

Erciyes RES projemize GES kurulumu yaparak birden çok kaynaklı yenilenebilir enerji tesisi (hibrit elektrik üretim santrali) haline getirdik. Ülkemiz şebekesine ilave 65 MW rüzgar ve 14.5 MW güneş santrali kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz.

TEİAŞ’ın elektriksel kapasite artış fırsatlarından yararlanarak operasyondaki 5 rüzgar santralimiz için de kapasite artışı hakkı kazandık ve önümüzdeki dönemde santrallerimizde izin süreçlerini tamamlayarak yaklaşık 48 MW’lık kurulum gerçekleştireceğiz. 2022 yılında, toplamda 60 MW hibrit güneş santralinin yatırım sürecini başlattık. 41 MW hibrit güneş santralinin kurulumu tamamlandı. 2023 ve 2024 yıllarında kurulması hedeflenen hibrit güneş santrallerinin proje tasarım süreçlerine başlandı.

Tüm bunların yanında, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı olarak yenilenebilir enerjiyle büyüme adımları atarken, Bandırma Enerji Üssü’nde uygulama çalışmalarını sürdürdüğümüz mikro rüzgar türbinleri gibi yeni teknolojileri ve start-up iş birliklerini önemseyerek yolcuğumuzu güçlendiriyoruz.