SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Tufanbeyli Santralimizden Birol Daldaban’ın kızı Meryem

Vizyonumuz & Faaliyetlerimiz

Enerjisa Üretim olarak değişimi anlayıp daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yatırım yapıyoruz. Faaliyet bölgelerimizde; çevresel, sosyal ve yönetişimsel uygulamalarımızla mevcut yatırımlarımızı daha sürdürülebilir hale getirmeye odaklanıyoruz.

Devamını Oku
Köprü Santralimizden Serkan Çiftçi’nin oğlu Yiğit ve kızı Asiye

Risk Yönetimi

Enerjisa Üretim olarak, risk yönetimine sadece teknik ve metodik olarak yaklaşmıyor, kültürel boyutunu da önemsiyoruz. Gittikçe yükselen değişkenlik ve bilinmezlik, günümüzde risk yönetimi yaklaşımının ve uygulamalarının tabana yayılması ve günlük karar mekanizmalarının bir parçası olmasını zorunlu hale getiriyor.

Devamını Oku
Vizyonumuz & Faaliyetlerimiz

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Enerjisa Üretim olarak değişimi anlayıp daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yatırım yapıyoruz. Faaliyet bölgelerimizde; çevresel, sosyal ve yönetişimsel uygulamalarımızla mevcut yatırımlarımızı daha sürdürülebilir hale getirmeye odaklanıyoruz. Önceliklerimizi; küresel dönüşüm, toplum ve çalışanlarımızın ihtiyaçları ve iş modellerimizin devamlılığı çerçevesinde belirliyoruz. Bu alanlarda sürdürülebilirlik vizyonumuz ile hayata geçirdiğimiz iyi uygulamalarımızla kısa, orta ve uzun vadede sektörümüzde ve iş dünyasında öncü şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz.

İklim değişikliğini ve biyoçeşitliliği kritik alanlarımız olarak görüyor ve geliştirmek için çalışıyoruz. Enerji arz güvenliğini sağlanmasında yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, dijitalizasyonu ve inovasyonu taşıyıcı güç olarak görüyoruz. Bulunduğumuz bölgelerde toplumsal yatırımlarımızı, toplumun ihtiyaçları ve önceliklerimiz ekseninde hayata geçiriyoruz. Süreçlerimizde insanı odağa alarak; iş sağlığı ve güvenliği, çalışan bağlılığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, etik ve yetenek yönetimi alanlarındaki faaliyetlerimizi öne çıkarıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken iç ve dış paydaşlarımızla birlikte ortak akıl ile yönetiyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ ÇERÇEVESİNDE ODAK ALANLARIMIZ

1

İklim Değişikliği ve Çevre

2

Enerji Arz Güvenliği

3

Çalışanlarımız

4

Topluma Katkı

Sürdürülebilirlik Odak Alanımız Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Çalışmalar

Agrivoltaik Projemiz

Komşuköy iş birliği ile tarımda yenilenebilir enerji kullanımına öncülük edecek uygulamamızla bir ilke imza attık. Aynı arazi alanını hem tarım ürünleri hem de yenilenebilir enerji üretmek için kullanmayı sağlayan agrivoltaik uygulaması bizlere sürdürülebilir tarım ve enerji için özgün bir fırsat sunuyor. Bu projemizle güneş panellerinin sıra dışı konumlandırması sayesinde yaban mersini, lahanagiller, ıspanak gibi bitkiler hem verimli hem de sürdürülebilir bir yöntemle yetiştiriliyor.

Bal Ormanı ve Arıcılık Çalışmalarımız

Biyoçeşitliliğin Korunması ve Gelişimi başlığında ele aldığımız Arıların Korunması ve Arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında, Kahramanmaraş Göksun ve Çanakkale Eceabat’ta tesis edilen ‘Bal Ormanları Yapımı’ ve ‘Arı Yetiştiriciliği Eğitimi ve Hastalıklarıyla Toplu Mücadele’ projelerinde orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlaması amacıyla;

Yaklaşık 4.000 kovan ile 300 milyon arı için yaşam alanı oluşturuldu.

51 bin kovan için ilaçlama çalışması yapıldı.

150 arıcıya Sürdürülebilir Arıcılık eğitimi verildi.

Orman Müdürlüğü ile doğru alanlar belirlenerek yaklaşık 23 bin farklı türde fidan ve ağaç dikimi yapıldı.

Çanakkale’de 200 milyon, Kahramanmaraş’ta 100 milyon olmak üzere toplamda 300 milyon arıya yaşam alanı oluşturmak amacıyla 2 adet bal ormanı projesini hayata geçirdik. Bal ormanlarımızda Arıcılar Birliği ve İl OGM ile çalışarak hem yerel üreticinin desteklenmesi hem de biyoçeşitliliğin korunmasını sağladık.

Kadın Öğrencilere Eğitim Programımız

Önlisans ve lisans programlarında eğitim gören, iş hayatına yeni adım atacak kadın öğrencilerin enerji sektöründe daha fazla yer almasını sağlamak ve onları iş hayatına hazırlamak amacıyla Kadın Öğrencilere Eğitim Programı’nı başlattık.

Santral bölgelerimiz başta olmak üzere Türkiye’deki Üniversite ve Meslek Yüksek Okulları’nın 3. ve 4. sınıflarında okuyan kadın öğrencileri bölüm ayırt etmeksizin programa dahil ettik.

Eğitimlerin içeriğini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Power MBA programımızdan faydalanarak oluşturduk. Eğitmen kadromuza Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi akademisyenlerini dahil ettik. 500 kadın öğrencinin katılımını hedeflediğimiz eğitim programımızda süreç sonunda sertifika almaya hak kazanan kadın öğrenci sayısı 525 oldu.

Orman Güvenliği Projemiz Son dönemlerde yaşanan orman yangınları ile bireysel farkındalığın ve gönüllülük çalışmalarının artan önemi nedeniyle, orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınları ile mücadelede bilinçli yaklaşımların kazandırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın ve ekosistemimizde bulunan gönüllülerimizin dahil olacağı Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri’ni organize ettik.

Şirketimiz içinde ve dışında gönüllü olmak, ihtiyaç halinde destek vermek ve sürecin uçtan uca doğru koordinasyon ile etkin yönetilmesi sağlamak isteyen paydaşlarımızla, İl Orman Genel Müdürlükleri ile iş birliği yaparak uzmanlık eğitimleri organize ettik. Bu eğitimlerimizi, Adana’da 3 ayrı eğitim, İstanbul ve Balıkesir olmak üzere 3 farklı bölgede ve 156 gönüllümüzün katılımı ile tamamladık.

Orman Güvenliği kapsamında, Orman Genel Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu bölgelerde Yangın Havuzları yaparak, itfaiyecilerin yangınlara en etkili şekilde müdahalesini sağlayacak kaynakların teminini sağladık. Antalya, Muğla ve Adana bölgelerinde toplamda 7 yangın havuzu inşa ettik.

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi ve Organizasyon Kültürü

Enerjisa Üretim olarak, risk yönetimine sadece teknik ve metodik olarak yaklaşmıyor, kültürel boyutunu da önemsiyoruz. Gittikçe yükselen değişkenlik ve bilinmezlik, günümüzde risk yönetimi yaklaşımının ve uygulamalarının tabana yayılması ve günlük karar mekanizmalarının bir parçası olmasını zorunlu hale getiriyor. Değişen dünyaya adaptasyon için Kurumsal Risk Yönetimi organizasyonumuzu ve uygulamalarımızı geleceğin gereksinimlerine uygun şekilde geliştiriyoruz.

2022 yılında risk kültürü yaklaşımımızın geliştirilmesi, kültürel dönüşümün yönetilmesi, stratejik ve sistemik risklerin daha etkin şekilde tartışılabilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına iki yeni komite oluşturduk. Üst yönetim ekibinden oluşan Risk Liderlik Komitesi, stratejik ve organizasyonel risklerin yönetilmesine ve politikaların belirlenmesine odaklanırken, fonksiyon liderlerimizden oluşan daha geniş katılımlı Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi, mevcut risk ekosistemini değerlendiriyor, oluşabilecek sistemik risklerin erken tespit edilmesi için çalışıyor ve risk kültürünün tabana yayılması adına koordinasyon faaliyetleri yürütüyor.

Risk yönetimi anlayışımızla; operasyonel, stratejik ve finansal planlarımızı etkileyebilecek tüm risk ve fırsatların tanımlanmasını, çeşitli metodolojiler kullanarak ölçülmesini, değerlendirmesini ve risklerin en etkin şekilde yönetilmesini hedefliyoruz.

Risk yönetiminden sorumlu iki farklı departman, kendi alanlarında risk yönetimi faaliyetlerini yürütüyor. Teknik Risk Yönetimi departmanı teknik risklerin yönetilmesine odaklanıyor, Risk Kültürü organizasyonu ise bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi, Ticari Risk Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği departmanlarını barındırıyor.

2022 Yılı Genel Risk Değerlendirmesi

2022 WEF Global Riskler raporu incelendiğinde, tanımlanan en önemli risklerin birçoğunun enerji piyasası oyuncuları için temel risk ve fırsatları beraberinde getirdiğini görüyoruz. Birçok farklı araştırmada da yer bulan bu riskleri; iklim değişikliğine tepkisizlik, aşırı hava olayları, doğal kaynak krizleri, borç krizleri, yükselen siber güvenlik riskleri ve salgın hastalıklar kaynaklı tedarik zinciri krizleri olarak özetleyebiliriz. 2023 yılı için öngörülen risklere ise bunlara ilave olarak enflasyon ve geniş çaplı göçler kaynaklı risklerin eklendiğini gözlemliyoruz. Türkiye için geniş çaplı risk anketlerinin sonuçları incelendiğinde, 2022’de ön plana çıkan kur ve piyasa riskleri ile ekonomik krizlerin yanına 2023 yılı başında nitelikli işgücü kaybının da eklendiğini görüyoruz.

2022, global enerji piyasaları açısından da yüksek oynaklık ve rekor fiyatlar yılı oldu. Avrupa doğalgaz ve elektrik piyasalarında fiyat rekorları kırıldı. Dünyanın en önemli likit doğalgaz ticaret merkezlerinden biri olan Hollanda TTF (Title Transfer Facility) piyasasında 2022 yılının başında 80 EUR/MWh seviyelerinde başlarken, Şubat sonunda başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ortaya çıkan gaz kesintisi endişeleri TTF spot fiyatlarını 210 EUR/MWh seviyesine yükseltti. Ancak Rusya gaz tedariğine devam ettiği için fiyatlar tekrar 80 EUR/MWh seviyesine geriledi.

Haziran ayında Amerika’nın çoğunlukla Avrupa’ya ihracat yapan LNG terminalinde (Freeport) yangın çıkması TTF gaz fiyatlarının yeniden 180 EUR/MWh seviyesine çıkmasına sebep oldu. Temmuz ayında bakıma giren Nord Stream 1’in bakım dönüşü doğalgaz kesintisine gitmesi endişesi ile birlikte TTF spot fiyatları 308 EUR/MWh seviyesine yükseldi. Doğalgaz piyasalarında yaşanan eşi görülmemiş oynaklık ve belirsizlikle birlikte gelen rekor fiyatlar, bu piyasada faaliyet gösteren şirketler için çok büyük riskleri ve fırsatları beraberinde getirdi.

Elektrik üretiminin önemli kaynaklarından biri olan doğalgazda yaşanan bu gelişmeler, Avrupa elektrik piyasalarını da derinden etkiledi. Almanya 2023 yıllık (Cal-23) kontratı fiyatları Ağustos ayında ortalama 935 EUR/MWh olarak gerçekleşirken Aralık’ta ortalama 279 EUR/MWh seviyesine düştü. 2022 yılındaki elektrik fiyatı oynaklığı %300 olarak gerçekleşti.

Yüksek belirsizlik ve oynaklık ortamı nispeten daha düşük oranda da olsa ülkemizdeki fiyatları da doğrudan etkiledi. 2022 Ocak ayında ortalama 1177 TL/MWh olan elektrik piyasa takas fiyatı (PTF), yükselen doğalgaz, kömür fiyatları ve kurla birlikte 2022 Aralık ayında 3600 TL/MWh olarak gerçekleşti.

Enerjisa Üretim olarak hem varlık optimizasyonu hem de ticari faaliyetlerimizde uzun yıllardır geliştirdiğimiz ve kullandığımız gelişmiş risk yönetimi araçları ve teknikleri ile tüm piyasa risklerini yakından takip ediyoruz. Ticari faaliyetlerimizi belirgin risk sermayesi ve risk limit yapıları ile sürdürüyoruz.

Kur dalgalanmalarından negatif etkilenmemek adına gelişmiş risk yönetim araçları ve teknikleri kullanıyoruz. Tüm belirsizliklere rağmen 2022 yılı şirketimizde, risk yönetimi açısından da başarılı uygulamalar ve yüksek performans ile tamamlanmış oldu.