TİCARET

#YARININSORUMLULUĞUYLA

Faaliyetlerimiz

İkinci ana iş kolumuz olan ticaret faaliyetlerimiz kapsamında, tanımlı risk limitleri çerçevesinde, kapsamlı ve detaylı analizlerle enerji piyasalarında, şirketimizin üretim faaliyetleri ve varlıklarından bağımsız pozisyon alıyoruz. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda aktif rol alıyoruz:

 • Türkiye ve Avrupa‘da organize ve organize olmayan enerji piyasalarında elektrik ticareti,
 • Sınır ötesi elektrik kapasite ihalelerine katılım,
 • Doğalgaz ticareti,
 • Santral dengesizlik yönetimi hizmetleri,
 • Piyasadaki yenilenebilir santrallere özel çözümler,
 • Son tüketiciye yönelik müşteri çözümleri,
 • Uluslararası karbon ve yeşil enerji ticareti.

Ticaret ve Enerji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İlimsever ve kızı Sare

Videoyu izlemek için tıklayın

Enerjisa Toptan ve Enerjisa Europe şirketlerimizle Türkiye ve Güney Doğu Avrupa’da elektrik ve doğalgaz ticareti, tüm dünyada da yeşil çözümler faaliyetlerimizi yürüttük. Elektrik ve doğalgaz ticaret faaliyetlerimizi 2023’ten itibaren Kıta Avrupası’na taşımak için hazırlıklarımızı başlattık. Amsterdam merkezli Enerjisa Commodities şirketimizin kuruluşunun 2023 birinci çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu şirketin kuruluşu ile tüm ticaret faaliyetlerimizi Enerjisa Commodities markası altında yürüteceğiz.

Rakamlarla Ticaret Faaliyetlerimiz:

26,5 milyar kWh elektrik gaz satış ve ticaret hacmi

* 2022 yılının 2. çeyreğinde üretim lisansına sahip şirketler için kaynak bazında destekleme mekanizması kapsamında tavan fiyat uygulamasının devreye girmesiyle yaşanan hacim düşüklüğüne rağmen

Türkiye

 • Türkiye’de yaklaşık 7.5 milyar kWh serbest tüketici portföyü
 • OTC’de işlem gören tüm elektrik ticaret hacminde 36% pazar payı
 • Türkiye’de 126 paydaşımıza dengeleme hizmeti

Global

 • Avrupa’da 1,56 milyar kWh elektrik ticaret hacmi
 • Enerjisa Europe üzerinden TTF (Title Transfer Facility) piyasasında 1,9 milyar kWh işlem hacmi
 • 2023 yılı için Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye - Yunanistan sınırında toplamda 25 MW ihracat, 30 MW da ithalat yönünde yıllık elektrik enerjisi transfer kapasitesi aldık. Yıllık ihalelerin yanında aylık kapasite kullanım ihalelerine düzenli olarak katılıma devam ediyoruz.
 • Toplamda 10.000.000 Karbon + IREC kredisi işlem hacmi (Al + Sat)
 • Yeşil Enerji Sertifikası ticaretinde global bir oyuncu olarak konumlanarak 20’den fazla ülkede işlem ile dünyada yaklaşık %2’lik bir pazar payı
 • 1.300.000 IREC son kullanıcı satış hacmine ulaşma: Türkiye pazarında %25 pay ile pazar lideri, globalde yaklaşık %2’lik pazar payı
 • 23 MW güneş PPA’sı yapılması Proje sahipleri adına güneş santrallerinin 6 yıllık karbon haklarının geliştirilmesi ve satışı

DEĞER YARATMA FAALİYETLERİMİZ: ESNEK VE GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ODAKLI MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

Tufanbeyli Santralimizden Ekrem Aksay’ın oğlu Emir

Tufanbeyli Santralimizden Ekrem Aksay’ın oğlu Emir

DEĞER YARATMA FAALİYETLERİMİZ: ESNEK VE GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ODAKLI MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

 • Ürün çeşitliliğimiz, güçlü finansal yapımız ve fiyatlama esnekliğimiz sayesinde tüm piyasa oyuncularının ihtiyacına göre ürün sağlayabiliyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini sadece alternatif fiyatlandırma seçenekleriyle değil sektördeki altyapı, mevzuat ve uygulamadaki tecrübelerimizi paylaşarak karşılıyoruz.
 • Müşterilerin hayatına giren “Ptf”, “Yekdem”, ”Dengesizlik”, “Finansal Maliyet”, “Tüketim Tahmini” gibi kavramlar ve pandemi süreciyle önemi daha da artan dijitalleşmeye doğrultusunda paydaşlarımıza doğrudan ulaşabilecek dijital çözümler sunuyoruz. “Enerjisa Access” hizmetimiz ile, müşterilerimize tüm performanslarını izleme (Monitoring), anlık maliyetlendirme yapabilme ve ayrıca gelecek dönem tahminlerinin yer aldığı analiz ekranlarına erişebilme imkanı tanıyarak; enerji satın alma ve kullanma stratejilerini de oluşturabilme kabiliyeti sağlıyoruz.
 • Santral sahibi paydaşlarımızı fiyat ve dengesizlik risklerine karşı koruyan enerji alım anlaşmaları imzalıyoruz.
 • Sera Gazı İzleme ve Yeşil Sertifikasyon süreç yönetimi çözümleri sunuyoruz.

TİCARİ VE OPTİMİZASYON RİSKLERİNİN YÖNETİLMESİ

Ticari ve optimizasyon risk yönetimi faaliyetlerimizi, Risk Kültürü departmanına bağlı Ticari Risk Yönetimi ekibi ve tüm ticari ve optimizasyon faaliyetlerini yürüten ekiplerin iş birliği ile sürdürüyoruz. Her bir ticari ve optimizasyon faaliyetinin karlılığını ve taşıdığı riskleri periyodik olarak raporluyoruz. Ticari faaliyetler için ayrılmış bir risk sermayesi bulunduruyoruz. Ticari limitleri, bu risk sermayesine ve mevcut risk iştahına göre belirleyerek günlük olarak takip ediyoruz. Ticari risklerin ölçülmesi için gelişmiş Riske Maruz Değer (Value at Risk, VaR) modelleri kullanıyoruz.